Cykelleder i Salla

En terrängcyklist åker uppför en brant sluttning. I bakgrunden syns granskog.

Sallatunturi utsiktsled, terrängcykling, 6 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, åktid cirka 1 h
Krävande led

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Ledbeskrivning

Sallatunturis utsiktsled leder till toppen av Pieni Pyhätunturi. Från toppen har du en storslagen utsikt över Salla nationalparken och ända till Ryssland. På fjälltoppen hittar du hängmattor, en kåta och en skylt med texten Salla – in the middle of nowhere. På stugans tak finns en utsiktsplats.
 

En terrängcyklist trampar fram över fjälltoppen, i bakgrunden syns ett myrlandskap.

Leden för dig upp på fjälltoppen längs en serviceväg och går fortsätter ner över fjällets östra sluttningar. Därifrån återvänder du längs grusvägen Itärinteentie i närheten av Salla nationalparkens gräns. Efter Pohjoisrinne skidbackar är vägen asfalterad och leder förbi Keselmäjärvi. Vid Keselmäjärvi finns en badstrand bredvid vägen där du kan stanna för ett svalkande dopp. Leden går tillbaka till startpunkten vid Salla Fjällcentrum. 

Sallatunturi utsiktsled underhålls av Salla kommun.

Observera
Leden går i huvudsak längs grusvägar, utom en etapp i slutet som är asfalterad. Trots att ledens botten är lätt gör de långa och branta uppförsluten och utförsbackarna leden krävande. Klättringen upp till fjälltoppen kräver god kondition. Gruset på vägen kan vara löst, särskilt på branta ställen. Fotgängare rör sig på leden och cyklister är skyldiga att väja för dem. Det finns inga tappställen utmed leden. Leden har ingen separat ledmarkering.

Du behöver väderanpassad cykelutrustning, det vill säga kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri, utrustning för underhåll och reparation av cykeln samt tillräckligt med mat och dryck. Det finns inga tappställen utmed leden. Leden kan ställvis vara fuktig. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.  

Kaunisharjun kierros, terrängcykling, 11 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, åktid 1–2 h
Lätt till normal led

Åk genom Sallatunturi nationalparken, över åsar som formats under istiden, förbi tjärnar och bäckar i gamla granskogar

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Sallan Poropuisto, Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Friluftskonstruktioner
Tunturilampi skärmskydd, Kaunisharju skärmskydd 

Sevärt
Åk genom Sallatunturi nationalparken, över åsar som formats under istiden, förbi tjärnar och bäckar i gamla granskogar

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blå kvadrater på träden, delvis röda kvadrater på träden (etappen på UKK-leden)
Rekommenderad riktning: medsols

Rundslingan Kaunisharjun kierros går genom vacker, grandominerad skog, delvis i Salla nationalpark. Leden går runt Kaunisharju branta åsar som formats av istiden, korsar flera skogsbäckar och visar upp vackra fjällandskap, myrar och tjärnar. Enligt legenden har en enstöring bott i området kring Kaunisharju, skött sig själv och endast följt sina egna spår. Kaunisharjun kierros går längs en bredare skidled, så på den här leden kan du hålla lite högre fart.

En bredare led går genom skogen. Två stigar syns tydligt på leden.

Kaunisharjun kierros börjar vid Salla Fjällcentrum och följer samma led i början och slutet. Från startpunkten väljer du stigen till vänster, som leder uppför backen. Uppe på backen tar du av till höger och i korsningen efter utförsbacken och bäcksänkan fortsätter du rakt fram under kraftlinjen. Leden börjar småningom stiga och i följande korsning tar du av till höger. Snart kommer du till ledens första rastplats, Tunturilampi skärmskydd. Från Tunturilampis strand öppnar sig en fantastisk utsikt över landskapet mot Iso Pyhätunturi. Efter Tunturilampi skärmskydd passerar du gränsen till Salla nationalpark. Leden fortsätter raskt utför genom Kontiokangas ståtliga gamla granskogar. Nästa rastplats är Kaunisharju skärmskydd i en sänka vid en bäck och en tjärn. Leden fortsätter längs en skidled utmed åsen och i följande korsning kan du om du så önskar göra en avstickare till renparken Sallan Poropuisto. Resten av vägen följer leden vägen mellan Salla och Kuusamo, dock djupt inne i skogen. Efter korsningen till renparken tar du sig över en bäck och lämnar Salla nationalpark. Leden fortsätter över en grusväg och strax före Sukkalampi svänger leden till höger uppför en backe. Efter backen är du tillbaka vid etappen i början av leden och efter uppförslutet fortsätter turen till största delen nedåt tillbaka till Salla Fjällcentrum. Om du råkar vara ute en solig kväll kan du njuta av kvällssolen som lyser upp den gamla tallskogen i den branta sluttningen strax innan du är tillbaka vid fjällcentret. Det finns vatten vid båda rastplatserna längs leden, men naturvatten ska alltid kokas innan det används som dricksvatten.

Om du startar Kaunisharjun kierros från fjällcentret blir MTB-leden cirka 11 km lång. Från renparken Sallan Poropuisto är den totala längden är 11,6 km. Från Kaunisharjun kierros kan du också återvända till fjällcentret via Poropuisto och Kontiolampi. Då fortsätter du till höger från renparken, förbi Tammakkolampi och Kontiokankaanharju. Vid Kontiolampi finns ett skärmskydd. Leden fortsätter förbi Sotka källa, uppför en liten backe och därifrån mot skärmskyddet vid Sallatunturin tuvat. Från skärmskyddet fortsätter leden över myren och sedan längs skidleden bakom Sallatunturin tuvat, under vägen mellan Salla och Kuusamo tillbaka till startpunkten vid Salla Fjällcentrum.

En man och en pojke tar paus vid sina terrängcyklar. I bakgrunden syns en tjärn.

Observera
Största delen av leden går längs en bred skidled och vintertid är leden ett upplyst skidspår. På några ställen är stigen ojämn och några brantare ställen finns, i första hand mellan Kaunisharju och Poropuisto-Sallatunturi. Längs leden finns också etapper med smalare spångstigar. Kaunisharju observationsplats för naturfenomen ligger inte vid leden, den finns uppe på åsen vid vägen mellan Salla och Kuusamo. Fotgängare rör sig på leden och cyklister är skyldiga att väja för dem.

Du behöver väderanpassad cykelutrustning, det vill säga kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri, utrustning för underhåll och reparation av cykeln samt tillräckligt med mat och dryck. Utmed leden finns det naturliga tappställen, men vattenkvaliteten analyseras inte så vattnet måste alltid kokas före användning. Leden kan ställvis vara fuktig. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.  

Ruuhitunturin kierros, terrängcykling, 17,5 km, rundslinga 

Under den snöfria tiden, åktid 2–3 h
Krävande led på grund av det steniga underlaget och höjdskillnaderna

Pelargranar, tjärnar och vackra vyer ända till Ryssland

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Sallan Poropuisto, Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Friluftskonstruktioner
Siskelilampi kåta, Ruuhitunturi raststuga (som alla underhålls av Salla kommun), Ruuhitunturi utsiktstorn, Hangasjärvi skärmskydd, skärmskyddet vid Sallatunturin tuvat.

Sevärt
Pelargranar, tjärnar och vackra vyer ända till Ryssland

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Blå och röda kvadrater på träden och stolpar med blå topp, ställvis inga ledmärken
Rekommenderad riktning: medsols

Rundslingan Ruuhitunturin kierros bjuder på varierande terräng med gamla grandungar och tallskogar, ekonomiskogar, myr- och träsklandskap. Leden för dig också upp på ett fjäll. Från Ruuhitunturi utsiktstornet ser du ända till Ryssland. På Ruuhitunturis sluttningar åker du bland ståtliga pelargranar. Leden bjuder på tekniska uppförslut, snabba etapper längs skidleder och fuktiga partier.

Som startpunkt för Ruuhitunturin kierros kan du välja antingen Salla Fjällcentrum eller renparken Sallan Poropuisto. Denna ledbeskrivning börjar från fjällcentret. Från startpunkten väljer du stigen till vänster, som leder uppför backen. Uppe på backen tar du av till höger. Efter utförsbacken och bäcksänkan svänger du nedåt till höger strax före kraftlinjen. Efter nedförsbacken kommer leden ut på en bredare skidled och färden fortsätter till vänster. När du korsat grusvägen kommer du till en bäck och passerar sedan gränsen till Salla nationalpark. I nästa korsning tar du av till höger och åker mot renparken. Var försiktig när du korsar landsvägen. Salla nationalpark upphör strax före landsvägen. 

Från renparken fortsätter leden till vänster längs en bred grusväg. Efter Tuohenlusikka tjärn svänger leden till vänster och förvandlas till en stig. Kom ihåg att stänga alla grindar i renstängslet som du passerat/öppnat på denna etapp. Siskelilampi kåta är den första rastplatsen på leden. Därefter börjar leden stiga mot Ruuhitunturi och i följande korsning tar du av till höger. Leden klättrar till en början kraftigt. Nästa rastplats är Ruuhitunturi raststuga. Bredvid stugan finns en större byggnad som vintertid fungerar som skidcafé. I byggnaden finns ett rum som du kan hyra. Från

Ruuhitunturi raststuga kan du göra en 600 m lång avstickare till Ruuhitunturi utsiktstorn med vackra vyer ända till Ryssland. Före stugorna svänger leden till toppen av Ruuhitunturi till höger från den bredare snöskoterleden och börjar stiga mot tornet. Den här delen av leden är svår att urskilja och dåligt markerad. Från toppen återvänder du längs samma led. Denna avstickare är inte en del av den officiella MTB-leden. 
 

Ett fjärran landskap en halvmolnig dag. Vid horisonten syns fjäll.

Från Ruuhitunturi fortsätter leden längs den högra stiglinjen till största delen nedåt mot Hangasjärvi. Observera att denna del av leden ställvis kan vara våt. Nästa rastplats är Hangasjärvi skärmskydd på en vacker udde. Leden fortsätter över åsen och förbi Sotka källa mot skärmskyddet vid Sallatunturin tuvat. Från skärmskyddet fortsätter leden över myren och sedan längs skidleden bakom Sallatunturin tuvat, under vägen mellan Salla och Kuusamo tillbaka till startpunkten vid Salla Fjällcentrum.

En bredare och lite våt led genom granskog. I bakgrunden syns ett fjäll.

Observera
I början och slutet går leden längs en skidled, delvis längs en grusväg, som är lämplig för en vanlig terrängcykel. Det finns också etapper med mjukare underlag, så en fatbike eller åtminstone en plus size cykel med extra breda hjul rekommenderas. Längs leden finns många korsande stigar och vägar, så en karta behövs. Fotgängare rör sig på leden och cyklister är skyldiga att väja för dem.

Du behöver väderanpassad cykelutrustning, det vill säga kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri, utrustning för underhåll och reparation av cykeln samt tillräckligt med mat och dryck. Utmed leden finns det naturliga tappställen, men vattenkvaliteten analyseras inte så vattnet måste alltid kokas före användning. Leden kan ställvis vara fuktig. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.  

Hangasharju MTB-led, 13,5 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, åktid 1–2 h
Lätt led

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Sallatunturin Tuvat, Hangasjärventie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.3379', 28° 45.9431'
ETRS-TM35FIN 7405240

Friluftskonstruktioner
Skärmskyddet vid Sallatunturin tuvat, Hangasjärvi skärmskydd, Hangasharju utsiktstorn, Ämminpolku skärmskydd (180 m avstickare från leden). Alla friluftskonstruktioner längs den här leden upprätthålls av Salla kommun.

Ledbeskrivning
Kring Hangasjärvi och Hangasharju finns vacker tallskog och kuperad åsterräng. Från Hangasjärvi har du fin utsikt i riktning mot Ruuhitunturi. Stigarna kring Hangasjärvi underhålls av Salla kommun och från dem finns förbindelser till Forststyrelsens friluftsleder.

En terrängcyklist åker i hög fart längs en stig.

Som startpunkt för Hangasharju MTB-led kan du välja antingen Salla Fjällcentrum eller Sallatunturin Tuvat. Från Salla Fjällcentrum följer leden vägarna och efter Sallatunturin Tuvat fortsätter den som en grusväg. I närheten av Hangasjärvi finns etapper med stigar och spångar. I Hangasjärvi finns också ett skärmskydd. Efter stigarna och spångarna går leden tillbaka till vägen och svänger till höger. Efter en lång raksträcka går vägen i en krök till vänster. Denna del av vägen har varit ett gammalt flygfält. Strax före slutet av landningsbanan tar du av till höger och om en stund än en gång till höger. Leden går längs åsvägen på Hangasharju, där du kan stanna vid utsiktstornet för att njuta av de vackra vyerna. Efter tornet svänger du till vänster utför backen och återvänder längs vägarna till startpunkten samma väg som i början. 

Som startpunkt för lederna kring Hangasharju används ofta också Sallatunturin Tuvat. I utkanten av myren finns skyltar.

Sjölandskap, i förgrunden två tallstammar, i bakgrunden en skogbevuxen strand.

Observera
Leden går huvudsakligen längs grus- eller skogsbilvägar. Sträckorna längs stigar är i huvudsak lätta, med det finns några mer utmanande ställen och även branta backar. 

Du behöver väderanpassad cykelutrustning, det vill säga kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri, utrustning för underhåll och reparation av cykeln samt tillräckligt med mat och dryck. Utmed leden finns det naturliga tappställen, men vattenkvaliteten analyseras inte så vattnet måste alltid kokas före användning. Leden kan ställvis vara fuktig. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.