Obs! Instruktionerna och reglerna för Salla nationalpark preciseras senare när den nya skötsel- och användningsplanen samt ordningsstadgan för området blir klara. Tills vidare gäller riktlinjerna i den tidigare skötsel- och användningsplanen (julkaisut.metsa.fi, på finska).

Det är bekränsad att röra sig i gränszonen. Bekanta dig med parkens begränsningsområden på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär och svamp 
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Årstiderna
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Bekanta sig om Etikett i friluftslivet.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade. 

Röra sig i nationalparken 

I nationalparken får man röra sig till fots, skida, ro och paddla utom i gränszonen

 • Nationalpark gränsar i öst till riksgränsen och därför finns en del av parken i gränszonen, där du behöver ett gränszonstillstånd för att röra dig (raja.fi).

Slå läger 

Vi rekomenderar att slå läger i närheten av stugor, vindskydd och eldplatser.  

Rastplatser är listad på sidan Stugor. Alla stugor, vindskydd och eldplatser i Sallas nationalpark kan hittas på webbsidan Utflyktskarta.fi.

Göra upp eld

I nationalparken är det tillåtet att göra upp öppen eld på underhållna eldplatser som märkts ut på kartan och i terrängen. Man får endast använda ved som hämtats till platsen och reserverats för ändamålet. Kom ihåg att ansvaret alltid ligger hos den som tänder elden.

Användning av friluftskök är tillåtet överallt där det är tillåtet att röra sig.

 • Utanför rekreationszonen tills vidare enligt Forststyrelsens allmänna tillstånd att göra upp eld. I Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen har Forststyrelsen gett ett allmänt tillstånd att göra upp eld i terrängen på statens mark. Torra grenar och ris som ligger på marken och små trädrötter får användas till att göra upp eld. Använd alltid en eldplats som underhålls, om en sådan finns på mindre än en halv kilometers avstånd. I naturskyddsområden med en egen skötsel- och användningsplan eller en ordningsstadga ska de riktlinjer som finns i planerna och ordningsstadgan följas även när det gäller att göra upp eld. I de flesta nationalparker är det till exempel tillåtet att göra upp eld endast på eldplatser som underhålls.  

När det råder varning för terrängbrand:

 • När det råder risk för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) gäller förbudet att göra upp öppen eld överallt, även på markerade eldplatser.
 • När det råder varning för terrängbrand är det inte tillåtet att använda vildmarkskök eftersom gnistor kan flyga iväg.

Skräpfritt friluftsliv 

I Salla nationalpark finns inga blandavfallskärl i terrängen. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

 • Matrester och annat bioavfall kan du lämna i komposttoaletten på rastplatsen.
 • Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan.

Fiska

Det är tillåtet att meta och pilka i nationalparkens sjöar och tjärnar.. Fiskaren ska kontrollera fiskebegränsningarna på kalastusrajoitus.fi. 

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp. 

Andra regler och anvisningar

Andra förbjudna aktiviteter i Salla nationalpark

 • Köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Låta sällskapsdjur gå lösa.
 • Skräpa ner och förstöra friluftsanordningar.
 • Röra sig i gränszonen.

Säkerhet

För att utflykten ska bli lyckad är det viktigt att du förbereder dig väl och skaffar information om de lokala förhållandena.  De viktigaste utrustningsdetaljerna på vandringen är kniv, tändstickor, karta och kompass. Dessa, liksom också mat och dryck, ska du ha med dig även på korta dagsutflykter.

 • Du kan öva på att fotvandra genom att göra kortare dagsutflykter. Om du vill öva på att vandra utanför de markerande lederna bör du göra det tillsammans med en mer erfaren vandrare.
 • Nätverket av friluftsleder i området är vidsträckt. Lederna är markerade i terrängen, men det lönar sig att skaffa en lämplig karta så att det inte uppstår några missförstånd i fråga om de olika lederna.
 • Om du ger dig ut på långa leder är det viktigt att du kan orientera och har friluftsfärdigheter. Observera också att det många av lederna i området har betydande höjdskillnader, vilket gör ledarna mer krävande.
 • Vårvintern är en populär tid med tanke på friluftsliv, men också då ska du förbereda dig väl och ha ordentlig utrustning. Ge dig inte ut med vanliga längdskidor utanför de underhållna skidspåren!
 • Friluftsliv är krävande på vintern. Väder- och ljusförhållandena är svåra på midvintern: det kan vara 40 grader kallt och under vintermörkrets tid varar dagsljuset bara några timmar. Blåsten gör att kylan känns betydligt kallare. Du behöver också mer energi när det är kallt.
 • Var försiktig du följer ett snöskoterspår. Spåren leder inte alltid dit du är på väg. Det är alltid farligt att gå vilse på vintern.
 • På ravinernas sluttningar kan det vara lavinfara.
 • Du bör undvika att vandra ensam. I nödsituationer är en annan människas hjälp oersättlig.
 • Skogsbilvägarna underhålls inte vintertid, så det är säkrast att välja någon av nationalparkens officiella parkeringsplatser som startpunkt: Salla Wilderness Park, Salla Fjällcentrum eller Pohjoisrinne skidbackar. 
 • Observera att det inte finns några stugor som lämpar sig för övernattning i Salla nationalpark. Ett tält eller annan inkvartering hör till vandrarens basutrustning. 
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.  Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. 
 • Fler säkerhetstips hittar du i avsnittet Friluftslivets ABC.

Mer information om ditt utflyktsmål finns också på sidan Aktuellt (på finska).

Årstiderna

Det är viktigt att bekanta sig med utflyktsmålet på förhand och förbereda sig noggrant för utflykten. Stanna på leden och följ väderprognoserna så lyckas du bäst med din vandring. Sallatunturi friluftskarta är en bra karta som det lönar sig att skaffa innan du ger dig ut på vandring.

Sommaren börjar i allmänhet först i mitten av juni när tjälen har gått ur och marken har blivit varmare. Myggorna dyker upp efter midsommar. 

Hösten med sin färgprakt (ruska) i Salla börjar i allmänhet i mitten av september och varar till början av oktober, då den första hårda kölden får löven att falla från träden. En höststorm kan ibland piska loss löven från träden i förtid. 

Vinterns första snö faller årligen i allmänhet kring mitten av oktober och under vintern är snötäcket i genomsnitt 85 cm. Vintern är hård i Koillismaa på grund av den stränga kölden och det tjocka snötäcket. Vi rekommenderar vintervandring endast för erfarna vandrare. Den hårdaste kölden som uppmätts i Naruska i Salla är under -50 ºC. Kom ihåg att blåsten gör att kylan känns betydligt kallare. Du behöver också mer energi när det är kallt, så beakta det när du packar din matsäck. Beakta också att under vintervandringen rör du dig betydligt långsammare än under den snöfria tiden, i genomsnitt 1,5 km / h. Ta reda på exakt hur många timmar dagsljus du har under vandringen (moisio.fi) innan du ger dig av. Dagarna blir kortare fram till vintersolståndet, som infaller cirka den 21 december. Vid vintersolståndet är dagens längd 1 timme och 47 minuter i Salla. Solen går upp 11.10 och ner 12.57.

Våren kommer normalt till Koillismaa den sista veckan i april, när dagarna blir längre. Vårflödet börjar ofta i mitten av maj och varar ända till nornans blomningstid i början av juni innan vattennivån åter sjunker.

Högsäsong

Högsäsonger i nationalparken är skidsäsongen i december–mars samt vandringssäsongen under sommaren och hösten. 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer