Instruktioner och regler för Salla nationalpark

Obs! Instruktionerna och reglerna för Salla nationalpark preciseras senare när den nya skötsel- och användningsplanen samt ordningsstadgan för området blir klara. Tills vidare gäller riktlinjerna i den tidigare skötsel- och användningsplanen: https://julkaisut.metsa.fi/fi/julkaisut/show/7 

I Salla nationalpark är det
tillåtet

 • att röra sig till fots, skida, ro och paddla utom i gränszonen. 
 • I rekreationszonen är det tillåtet att göra upp eld på anvisade platser. Utanför rekreationszonen tills vidare enligt Forststyrelsens allmänna tillstånd att göra upp eld. I Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen har Forststyrelsen gett ett allmänt tillstånd att göra upp eld i terrängen på statens mark. Torra grenar och ris som ligger på marken och små trädrötter får användas till att göra upp eld. Använd alltid en eldplats som underhålls, om en sådan finns på mindre än en halv kilometers avstånd. I naturskyddsområden med en egen skötsel- och användningsplan eller en ordningsstadga ska de riktlinjer som finns i planerna och ordningsstadgan följas även när det gäller att göra upp eld. I de flesta nationalparker är det till exempel tillåtet att göra upp eld endast på eldplatser som underhålls.  
 • att plocka bär och matsvamp 
 • att meta och pilka. Fiskaren ska kontrollera fiskebegränsningarna på kalastusrajoitus.fi. 

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger, vi rekommenderar att du slår läger i närheten av rastplatserna
 • att fiska. Fiskaren ska kontrollera fiskebegränsningarna på kalastusrajoitus.fi.
 • Snöskoteråkning är tillåten på snöskoterspår med Forststyrelsens spårtillstånd. Forststyrelsens spår är avgiftsbelagda, inofficiella leder. För att få köra på dem måste snöskoterföraren hos Forststyrelsen skaffa ett personligt spårtillstånd eller ett spårtillstånd som är gemensamt för hela familjen. Med tillståndet kan man åka snöskoter på alla spår som finns på Forststyrelsens spårkarta. Läs mer om spår och spårtillstånd. På andra ställen kräver snöskoteråkning terrängtrafiktillstånd av markägaren. 
 • Salla nationalpark hör nästan i sin helhet till ADIZ-gränszonen och därför måste också amatörer lämna en färdplan för drönarflygning till AIS Finland.
 • Dessutom gränsar parken i öst till riksgränsen och därför finns en del av parken i gränszonen, där du behöver ett gränszonstillstånd för att röra dig (raja.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då det råder varning för skogsbrand
 • att röra sig i gränszonen
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ner och förstöra friluftsanordningar.

Två barn äter matsäck vid ett träbord. På bordet syns matlådor, en dryckesflaska, en termos och kåsor.

Användningen av Forststyrelsens tjänster för företagsverksamhet är avgiftsbelagd

Användningen av Forststyrelsens leder och friluftsanordningar i företagsverksamheten är alltid avgiftsbelagd.

Förberedelser

För att utflykten ska bli lyckad är det viktigt att du förbereder dig väl och skaffar information om de lokala förhållandena. 

Säkerhet

 • Kom ihåg att lämna ett färdmeddelande om dig själv, din tidtabell och dina ruttplaner åt dina vänner och anhöriga, inkvarteringen eller Salla nationalparks kundtjänstställe. Meddela i mån av möjlighet också förändringar i din ruttplan och tidtabell. Skriv en rad i stugornas och skärmskyddens gästböcker, för informationen är till stor hjälp i fall att du går vilse eller råkar ut för en olyckshändelse. Områdets räddningsservice är lagstadgat organiserad, och den når du via nödcentralen. Kom ihåg att meddela om att du kommit fram, så att inte räddningstjänsten alarmeras i onödan.  Kom ihåg att 112 är det nummer du i första hand ska ringa i en nödsituation. Gör så här i en nödsituation.
 • Du kan öva på att fotvandra genom att göra kortare dagsutflykter. Om du vill öva på att vandra utanför de markerande lederna bör du göra det tillsammans med en mer erfaren vandrare.
 • Nätverket av friluftsleder i området är vidsträckt. Lederna är markerade i terrängen, men det lönar sig att skaffa en lämplig karta så att det inte uppstår några missförstånd i fråga om de olika lederna.
 • Om du ger dig ut på långa leder är det viktigt att du kan orientera och har friluftsfärdigheter. Observera också att det många av lederna i området har betydande höjdskillnader, vilket gör ledarna mer krävande.
 • Vårvintern är en populär tid med tanke på friluftsliv, men också då ska du förbereda dig väl och ha ordentlig utrustning. Ge dig inte ut med vanliga längdskidor utanför de underhållna skidspåren!
 • Friluftsliv är krävande på vintern. Väder- och ljusförhållandena är svåra på midvintern: det kan vara 40 grader kallt och under vintermörkrets tid varar dagsljuset bara några timmar. Blåsten gör att kylan känns betydligt kallare. Du behöver också mer energi när det är kallt.
 • Var försiktig du följer ett snöskoterspår. Spåren leder inte alltid dit du är på väg. Det är alltid farligt att gå vilse på vintern.
 • På ravinernas sluttningar kan det vara lavinfara.
 • Du bör undvika att vandra ensam. I nödsituationer är en annan människas hjälp oersättlig.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Fler säkerhetstips hittar du i avsnittet Friluftslivets ABC.
 • Mer information om ditt utflyktsmål finns också på sidan Aktuellt.
 • Skogsbilvägarna underhålls inte vintertid, så det är säkrast att välja någon av nationalparkens officiella parkeringsplatser som startpunkt: Salla Wilderness Park, Salla Fjällcentrum eller Pohjoisrinne skidbackar. 
 • Observera att det inte finns några stugor som lämpar sig för övernattning i Salla nationalpark. Ett tält eller annan inkvartering hör till vandrarens basutrustning. 

Årstiderna

Det är viktigt att bekanta sig med utflyktsmålet på förhand och förbereda sig noggrant för utflykten. Stanna på leden och följ väderprognoserna så lyckas du bäst med din vandring. Sallatunturi friluftskarta är en bra karta som det lönar sig att skaffa innan du ger dig ut på vandring.

Sommaren börjar i allmänhet först i mitten av juni när tjälen har gått ur och marken har blivit varmare. Myggorna dyker upp efter midsommar. 

Hösten med sin färgprakt (ruska) i Salla börjar i allmänhet i mitten av september och varar till början av oktober, då den första hårda kölden får löven att falla från träden. En höststorm kan ibland piska loss löven från träden i förtid. 

Vinterns första snö faller årligen i allmänhet kring mitten av oktober och under vintern är snötäcket i genomsnitt 85 cm. Vintern är hård i Koillismaa på grund av den stränga kölden och det tjocka snötäcket. Vi rekommenderar vintervandring endast för erfarna vandrare. Den hårdaste kölden som uppmätts i Naruska i Salla är under -50 ºC. Kom ihåg att blåsten gör att kylan känns betydligt kallare. Du behöver också mer energi när det är kallt, så beakta det när du packar din matsäck. Beakta också att under vintervandringen rör du dig betydligt långsammare än under den snöfria tiden, i genomsnitt 1,5 km / h. Ta reda på exakt hur många timmar dagsljus du har under vandringen (moisio.fi) innan du ger dig av. Dagarna blir kortare fram till vintersolståndet, som infaller cirka den 21 december. Vid vintersolståndet är dagens längd 1 timme och 47 minuter i Salla. Solen går upp 11.10 och ner 12.57.

Våren kommer normalt till Koillismaa den sista veckan i april, när dagarna blir längre. Vårflödet börjar ofta i mitten av maj och varar ända till nornans blomningstid i början av juni innan vattennivån åter sjunker.

Högsäsong

Högsäsonger i nationalparken är skidsäsongen i december–mars samt vandringssäsongen under sommaren och hösten. 

En kvinna och en hund går längs spångar på en myr. I bakgrunden skymtar en tjärn.
 

Utrustning

 • Ta i beaktande årstiden när du planerar utrustningen och maten för din vandring.
 • De viktigaste utrustningsdetaljerna på vandringen är kniv, tändstickor, karta och kompass. Dessa, liksom också mat och dryck, ska du ha med dig även på korta dagsutflykter. Mer information om utrustning och friluftsliv finns i böcker om friluftsliv och på webbsidan Friluftslivets ABC.
 • Vid skärmskydd, kåtor och stugor finns det en såg och en yxa. I synnerhet vintervandrare gör klokt i att också ta med sig egna verktyg. Det kan finnas reservsågblad i vedbodarna.

Mobiltelefonens hörbarhet

Även om mobilnäten i Finland är omfattande kan det i finnas skuggområden i Salla nationalpark. Kontrollera mobilnätets täckning hos din egen teleoperatör. Därtill finns det alltid platser där mobiltelefoner inte fungerar eller störningar förekommer. I sådana situationer kan det till exempel hjälpa att söka sig högre upp eller till en öppen plats i terrängen, och/eller att ta bort SIM-kortet för den tid nödsamtalet ska ringas. Det lönar sig också att observera att det finns skillnader mellan olika mobiltelefoners täckning.

Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer