Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Salla. De har ingått ett samarbetsavtal med Forststyrelsen och följer principerna för hållbar naturturism (metsa.fi) i sin verksamhet i naturskyddsområdet.

  • Salla Wilderness Park (sallawildernesspark.fi)
    • Naturcentrum, Forststyrelsens naturutställning, programtjänst, café
  • Sallatunturin tuvat, Napapiirin safarit (sallatunturi.fi)
    • Snöskoteråkning, vandring, cykling
    • Café och restaurang
    • Uthyrning av konferensrum och service, försäljning av stuginkvartering

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.