Kartor över Salla nationalpark

Sidorna uppdateras under januari.

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Brochyrer över Salla

Kartan uppdateras på svenska året 2022.

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Sallas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Karta över vandringsleder i Salla (Salla patikkareitit), 1:30 000, Lantmäteriverket. 
  • Friluftskarta Lappi, 1:400 000, Karttakeskus 2011. 
  • Terrängkartor T 524 Salla, 1:50 000, 2006. 
  • GT vägkarta Norra Finland, 2013, 1:400 000.