Jyppyrä - utsiktsplats mitt i Hetta

Jyppyrä är en skogsklädd höjd (400 m.ö.h.) i Hetta bys omedelbara närhet. Jyppyrä användes förr som kultplats. Den sejtsten som fanns uppe på bergets krön på 1800-talet har enligt hörsägen rullats ner i sjön Ounasjärvi. I dag går en naturstig som berättar om områdets historia över berget. Naturstigen startar från Fjäll-Lapplands naturum. Uppe på Jyppyrä finns det en utsiktsplats med en kåta.

Peurapolku

Från Fjäll-Lapplands naturums gård kommer man till Peurapolku, dvs. en naturstig som berättar om vildrensfångsten förr i tiden. Vid stigen finns det en restaurerad fångstgrop för vildren och lämningar av flera andra fångstgropar. Vid stigen finns också ett stängsel som bestod av i samma riktning fällda träd med hög stubbar, som fångstmännen en gång i tiden använde till fångst av vildrenar.

Fjäll-Lapplands naturum

Fjäll-Lapplands naturum ligger på östra sidan av Hetta byn, bredvid Jyppyrävaara. Här får du information om de bästa lederna och kan boka hyresstugor eller köpa fisketillstånd. Det finns flera permanenta utställningar i Fjäll-Lapplands naturum. Utställningen Vuovjjuš – Vandrarna är en berättelse om nomadsamerna och den norra naturen. I huvudrollen i utställningen är en ren, som fungerar som en länk mellan natur och människa.

En eldplats inne i kåtan, renhudar och andra saker.

Vandrare i norr är en beskrivning av forskare, resenärer och övriga vandrare som lockats av den arktiska fjällnaturen. På barnens utställning, Dununge, tittar man in på en naturutflykt och livet på fjällen.

Yrjö Kokko-biblioteket är en hyllning till veterinär och författare Yrjö Kokko, som räddade sångsvanen. Lauri Pappilas fåglar är en fantastisk samling av träfåglar som skapats av en ITE-konstnär och snidare från Enontekis.

I Fjäll-Lapplands naturum finns det minst två tillfälliga utställningar hela tiden, som vanligtvis är relaterade till samisk kultur, natur och konst.

Pahtajärvi

Pahtajärvi är en lång och smal sprickdalssjö norr om Hetta by. På bägge sidorna av sjön reser sig höga bergsbranter. På vintern går ett skidspår över sjön och på sommaren kan man bekanta sig med området genom att vandra Pahtajärvistigen. Stigen från Hetta bycentrum till Pahtajärvi är ca 5 km lång.

Pyhäkero ödestuga och fjäll

Pyhäkero ödestuga finns i Pallas-Yllästunturi nationalparks norra ända, vid foten av fjället Pyhäkero på 7 km avstånd från Ounasjärvis strand. Man kan rasta i stugan innan man tar sig upp på Pyhäkeros topp, det gamla och mest kända fjället i Ounastunturifjällmassiv. På Pyhäjärvis strand vid Pyhäkero finns det spår av skidturismens första skeden i Ounastunturit på 1930 -talet. Där fanns en av de första turiststugorna på fjällområdet. Numera finns det bara lämningar av stugans sockel kvar.

Yrjö Kokko-fågeltornet

Intill väg nr 956, ca 10 km öster om Hetta by står Yrjö Kokko-fågeltornet (enontekiolapland.com, på finska och engelska). Tornet befinner sig i Joentekiäinen, där Vanhajokiälv flyter samman med Ounasjoki älv. I fågeltornet kan man också bekanta sig med det lokala fågellivet med hjälp av författaren Yrjö Kokkos texter. Nära tornet finns ett skärmskydd.

Ett höstlikt kärr och en sjö. Ett fjäll i bakgrunden.

Sotkajärvi fågeltorn

Sotkajärvi fågeltorn (enontekiolapland.com, på finska och engelska) finns på Sotkajärvis strand, vid väg nr 93 som går mellan Hetta och Palojoensuu. Sotkajärvi är en utmärkt fågelsjö och vid sjön har det gjorts en hel del intressanta fågelobservationer. Sotkajärvi fågeltorn har flera år deltagit i den riksomfattande fågelskådningstävlingen Tornens kamp. Nära fågeltornet finns ett skärmskydd. Man kommer med rullstol både till skärmskyddet och till fågeltornets undre avsats.

Hetta kyrka

I Enontekis kyrkby Hetta finns det en år 1952 färdigställd kyrka, som är den sjätte kyrkan i Enontekis (enontekiolapland.com, på finska och engelska). Den har ritats av arkitekten Veikko Larkas. Konstnären Uuno Eskola har gjort kyrkans mäktiga altarvägg.