Kundtjänst och vägledning

 • Fjäll-Lapplands naturum är öppet året runt.
 • utställning om området, multimedie-presentationer, gästutställningar och evenemang
 • information om tjänsterna i Hetta och övriga Enontekis samt Pallas-Yllästunturi nationalpark
 • fiske-, jakt- och snöskotertillstånd
 • bokning av reserveringsstugorna i Pallas-Yllästunturi national park, Pöyrisjärvi och Lapska armen och nycklar till stugor
 • kartor, böcker, lokala souvenirer och café

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Hettaområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

 • I Fjäll-Lapplands naturum finns ett café som är öppet året runt.
 • I Hetta finns flera caféer, restauranger och andra matställen.
 • Caféet bredvid Pyhäkero ödestuga är öppet dagligen på vårvintern.

Butiker och kiosker

 • På Hettaområdet finns det matbutik, grillkiosk och specialaffärer.

Eldplatser, kåtor, skärmskydd och stugor

 • På Hettaområdet finns det eldplatser, skärmskydd och kåtor. Största delen av dem sköts av Forststyrelsen. När det råder varning för terrängbrand är det totalt förbjudet att göra upp öppen eld, detta gäller också för eldplatserna och eldstäderna vid skärmskydden. Under riktigt torra tider rekommenderas att man inte gör upp eld ens i kåtornas och stugornas eldstäder.
 • Eldplatser:
  • Kokskjul på Fjäll-Lapplands naturums gård
  • Eldplatsen i Rautujärvi, intill Sammalvaara skidspår
 • Kåtor:
 • Skärmskydd:
 • Stugor:
 • Dricksvatten
  • Vattnet på området är i allmänhet drickbart, men vattenprov har inte tagits. Under den varma årstiden lönar det sig att koka vattnet några minuter innan du dricker det.
 • Läs mera om dricksvatten på Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i terrängen på Hettaområdet, dvs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Pallas - Yllästunturi nationalparks avfallshantering

WC

 • Vid stugorna och vid de flesta eldplatser och skärmskydd finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Det är tillåtet att tälta med stöd av allemansrätten
 • I Pallas-Yllästunturi nationalparks rekreationszon är det tillåtet att tälta i närheten av stugorna och eldplatserna. I den orörda zonen får man fritt välja sin lägerplats, men man får göra upp eld endast i närheten av vattendrag.

Campingområden

 • Det finns inga egentliga campingområden på Hettaområdet, men vissa turistföretag hyr ut tältplatser.

Hotell och semesterbyar och övrig inkvartering

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Utställningarna i Fjäll-Lapplands natrum är tillgängliga med rullstol.
 • Det finns en tillgänglig toalett i naturumet.
 • Man kan komma med rullstol till undre avsatsen av Sotkajärvi fågeltorn och till det bredvidliggande skärmskyddet. Kokskjulet vid naturumet är också tillgängligt med rullstol.

Service för båtfolk

 • I Hetta fiskehamn finns en båtramp av betong.
 • Det finns båtramper också vid Muotkajärvi och vid Ounasjoki älv i Ketomella.

Övrig service i omnejden

 • I Hetta by finns det en bank, en bankautomat och ett postombud.
 • I Hetta finns det en hälsocentral och ett apotek.
 • I Hetta by finns det flera taxiföretagare.
 • Transport av bil och persontransport med båt från Hetta till Pallastunturi.
 • Man kan mot ersättning bada bastu och duscha hos många av turistföretagen i Hetta.
 • I byn finns det en bensinstation och en tankautomat.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.