Service i Pallas-Yllästunturi

Kundtjänst och vägledning

 • Yllästunturis naturum Kellokas
  • Bekantar dig med den nordbottniska naturen samt med Ylläs-Aakenus fjällområde och dess mångsidiga friluftsmöjlig-heter
  • Naturutställning och skogsbruksmuseum, av-föreställningar, Kino Kellokas, gästutställningar, evenemang, avgiftsbelagda guidningar i naturumet och i Varkaankuru.
  • Friluftsrådgivning, souvenirer och café 
 • Pallastunturi naturum
  • Utställning som skildrar området, av-föreställningar, gästutställningar och evenemang
  • Bokning av reserveringsstugor längs Hetta - Pallas-leden samt av Keimiöjärvi hyresstuga
  • Fisketillstånd för Pallasjärvi
  • Lokala produkter, böcker, kartor
 • Fjäll-Lapplands naturum i Hetta
  • Utställning som skildrar området, av-föreställningar, gästutställningar och evenemang
  • Information om all service och alla möjligheter i ödemarksområdet Lapska armen samt tillstånd och stugbokningar
  • Kartor, böcker, lokala souvenirer, café
  • Avgiftbelagda guidningar i naturumets utställningar

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Pallas-Yllästunturi nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

I byarna och turistcentren i närheten av nationalparken finns det caféer, restauranger och butiker. I Kellokas och i Fjäll-Lapplands naturum finns det café. Bredvid Pallastunturi naturum finns Lapland Hotell Pallas med dess service.

I nationalparken finns det också service längs lederna. Du kan hitta alla i elektroniska kartor.

Eldplatser, stugor och kåtor

I nationalparken eller i dess omedelbara närhet finns det skärmskydd, kåtor och eldplatser där man kan göra upp eld. Inom nationalparkens rekreationszon är det tillåtet att göra upp eld endast på de eldplatser som är byggda för ändamålet. Inom parkens ödemarkszon är det tillåtet att göra upp eld i närheten av vattendrag med ris och grenar som ligger på marken. Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet överallt att göra upp eld, även på de markerade eldplatserna och i skärmskyddens eldstäder. Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal. Under den torraste tiden rekommenderas det att man inte heller gör upp eld i kåtornas och stugornas eldstäder.

 • Eldplatserna är belägna
  • I Hetta vid Ullajärvi, Rautujärvi och Postitupajärvi. 
 • Kåtorna är belägna
  • Vid Savilampi
  • I Hietajärvi
  • Vid Varkaanjärvi
  • I Suaskuru
  • I Rihmakuru
  • Vid foten av Pallaskero med en hyreskåta.
  • Vid Hirvaslahti, på Pallasjärvis strand
  • Vid Pallaslompolo på Pallasjärvis strand
  • På Vuontisjärvis västra strand, väster om nationalparken, invid snöskoterspåret
  • I Pyhäjärvis omgivning, där det finns två kåtor
  • I Haavepalo på Totovaara
  • Vid Aakenusjärvi
  • I Linkupalo
  • Karhukota på Lainiotunturi
  • Vid Kotamaja
  • I Hangaskuru
  • I Tahkokuru
  • I Tuomikuru
  • I Varkaankuru
  • Vid Tunturijärvi
  • I Äkässaivo
 • Skärmskydd, där man kan söka skydd under dagsutflykter, finns vid
  • Sarvijärvi
  • Pyhäjärvi
 • Raststugorna är avsedda för att rasta, göra upp eld och äta vägkost vid. De är belägna vid

Dricksvatten

 • I närheten av stugorna kan man hämta dricksvattnet antingen direkt från brunnen eller från någon annan markerad vattentäkt eller tillräckligt långt från byggnader. Under varma perioder är det skäl att koka vattnet.

Avfallshantering

 • Vid de flesta stugorna finns det fortfarande avfallskärl. Vid skärmskydden och stugorna på Ylläs-Aakenus-området finns det ej längre avfallskärl och i den nära framtiden strävar man till att övergå till skräpfritt friluftsliv på hela nationalparkens område. Då förutsätter parkförvaltningen att besökarna själv för bort sitt avfall från terrängen. Det finns ekopunkter vid Kellokas, Pallastunturi och Fjäll-Lapplands naturum.
 • Skräpfritt friluftsliv

WC

 • Det finns torrtoaletter i samband med öde-, rast- och reserveringsstugorna samt vid skärmskydden och de flesta eldplatserna.

Övernattning

Tältning

 • I nationalparkens rekreationszon är det tillåtet att tälta i närheten av stugorna och eldplatserna. Övernattning i hängmattor betraktas också som camping. I ödemarkszonen får man fritt välja sin lägerplats, men eld får man göra upp endast i närheten av vattendrag.

Ödestugor

Reserveringsstugor

 • Det finns tre reserveringsstugor i närheten av Pallas. I dem måste man på förhand boka en bäddplats för övernattning. I alla Pallas reserveringsstugor finns det åtta bäddplatser. Pallastunturis stugor bokas via Pallastunturi naturum. Nycklarna kan avhämtas från antingen Pallastunturi, Kellokas eller Fjäll-Lapplands naturum. En bäddplats kostar 12 euro/person/natt:

Hyresstugor

Parkering av husbilar

 • Det finns inga egentliga campingområden med service inom nationalparkens gränser. För dem som färdas med husvagn eller -bil finns det en parkeringsplats en halv kilometer söder om Pallastunturi naturum. Men där finns ingen service. I samband med Lapland Hotel Pallas, Hotell Vuontispirtti och Jeris samt hotellen i Hetta, Äkäslompolo och Ylläsjärvi finns det också service för caravanare.

Övernattning i omnejden

Bastu

 • I Hannukuru finns det en bastu.
 • Bastu avgift är 7 e / vuxen, 4 e / barn (under 7 år) eller för en från gruppen (gruppen är mer än 10 personer). Betalning på förhand till Pallas-Yllästunturi national parkens naturum eller i Eräluvat web-shop (verkkokauppa.eraluvat.fi).
 • I fördelningen av bastuturer rekommenderar parkförvaltningen att kvinnornas bastutur börjar på jämna timmar är och männens på udda timmar. På så sätt får alla villiga bada bastu.

Uthyrning av utrustning

 • Omnejdens företag hyr båtar, kanoter, terräng- och slalomskidor, vandringsskor och terrängcyklar.

Service för rörelsehindrade

 • Även de som använder rullstol kan bekanta sig med utställningarna i Pallastunturi, Kellokas och Fjäll-Lapplands naturum.

 • Det finns handikappanpassad toalett i Fjäll-Lapplands, Pallastunturis och Yllästunturis naturum Kellokas.
 • Från Pallastunturi naturum kan man färdas med rullstol en kilometer till det gamla hotellets ruiner och till Pallaskero kåta, om man har en assistent med sig.
 • Början av Pyhäjoki naturstig är tillgänglig med rullstol.
 • Från Kellokas naturum går det en kort rullstolsstig till den närliggande myren. Längs stigen finns det informationstavlor som skildrar naturen. Det går en rullstolsramp till kåtan, men man behöver en assistent för att färdas på gården och längs lederna. Också skogshuggarmuseet på Kellokas gård är tillgängligt med rullstol med en assistent.
 • Övriga lättillgängliga mål är Pakasaivo och Ylläsjärvi fågeltorn.

Service för båtfolk

 • I Pallasjärvi finns det två båthamnar med betongramper. På båda ställena finns det en kåta där man kan äta sin vägkost och göra upp eld.

Övrig service i omnejden

 • Det finns butiker i Äkäslompolo, Ylläsjärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Palojoensuu, Hetta, Vuontisjärvi, Peltovuoma och Raattama.
 • Det finns caféer och restauranger i Äkäslompolo, Ylläsjärvi, Pallas, Raattama, Vuontispirtti, Kutuniva, Jeris, Olos, Muonio och Hetta.
 • De närmaste bankerna och bankautomaterna finns i Äkäslompolo, Kittilä, Kolari, Muonio och Hetta. På de flesta ställen kan man betala med bankkort.
 • I Kittilä, Kolari, Muonio och Hetta finns det också ett postkontor, ett apotek, en hälsocentral samt övrig service som hör till kommuncenter.
 • Det finns taxibilar i nästan alla byar.
 • I många byar finns det gallerier, museer och andra sevärdheter.
 • Transport av bilar och persontransport.
 • Vandrare kan mot en avgift bada bastu och duscha i flera logiföretag i Hetta samt i Pallasnejden bl.a. i Hotell Jeris nya badinrättning. I Äkäslompolo och Ylläsjärvi finns det flera företag som erbjuder logi.
 • Tilläggsinformation på kommunernas hemsidor: Enontekis (tosilappi.fi, på finska)Kittilä (kittila.fi, på finska)Kolari (kolari.fi, på finska) och Muonio (muonio.fi, på finska).
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (lapland.fi, på finska och engelska).