Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Pallas-Yllästunturi nationalpark

Det finns en träskylt i skogen som säger att Kotamaja café är öppet från 10.00 till 16.00. Välkommen! I mitten av skylten finns en öppning där hänger en kopparkaffepanna.

 

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Pallas-Yllästunturi nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer

Uthyrning av utrustning

Matservice

Färdtjänst

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

Evenemang

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.

Nationalparkens symbol med fyra flygande snösparv och fjällen i bakgrunden.