Tillgänglig Pallas-Yllästunturi

Två män på toppen av ett fjäll en solig dag. En man sitter i rullstol och en man står bredvid. En rad fjäll syns i bakgrunden.

Nationalparkens naturumen är tillgängliga

Vår kundtjänst står till tjänst med info om Pallas-Yllästunturi nationalpark och dess finaste friluftsleder. Vid naturumens utställningar kan du bekanta dig med den lokala naturen och kulturen. Samtidigt kan du besöka de tillfälliga konstutställningarna. Vi ordnar naturkvällar och flera andra evenemang året runt. I vår butik kan du köpa kartor och lokala produkter samt beundra fjällandskapen över en kopp kaffe. Mer information finns på Yllästunturi naturums, Pallastunturi naturums och Fjäll-Lapplands naturums sidor

Tillgängliga Service

  • I Pallastunturi finns en tillgänglig Pallaskota, hyreskåta.
  • Början av Pyhäjoki naturstig är tillgänglig med rullstol om man har en assistent.
  • Från Yllästunturi naturumets gård kommer man med rullstol till Varkaankuru och kåtan med assistent. Skogshuggarmuseet är tillgängligt med rullstol om man har en assistent.
  • I Kesänkijärvi finns ett stig, en kåta, en torrtoalett och bryggor som är tillgängliga för rörelsehindrade.
  • I Pakasaivo finns ett stig och en torrtoalett som är tillgängliga för rörelsehindrade.
  • Äkässaivo kåta är tillgänglig med rullstol om man har en assistent.
  • I Pyhäjärvi finns en kåta och en torrtoalett som är tillgängliga för rörelsehindrade.
  • Vid sjön Pallasjärvi finns Raststuga Punainenhiekka som är tillgänglig för rörelsehindrade.

Tillgängliga leder