Kartor över Pallas-Yllästunturi national park

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pallas-Yllästunturis karta i Utflyktskarta.fi.

Tryckta kartor

 • Friluftskarta Pallas - Hetta 1:50 000. Joel Ahola och Karttakeskus 2015
 • Levi Ylläs, vattenbeständig karta, 1:25 000. Calazo Förlag 2017.
 • Pallas Ylläs Aakenus, vattenbeständig karta, 1:50 000. Calazo Förlag 2016.
 • Pallas Hetta Olos, vattentålig friluftskarta 1:50 000. Karttakeskus 2019.
 • Ylläs Levi Aakenus, vattenbeständig friluftskarta, 1:50 000. Karttakeskus 2017.
 • Ylläs - Levi geologiska friluftskarta 1:50 000. GTK, lantmäteriverket 2007.
 • Ylläs vinterleder, 1:55 000. Ylläksen Matkailuyhdistys ry, 2018.
 • Ylläs sommarleder, 1:55 000. Ylläksen Matkailuyhdistys ry, 2018.
 • Friluftskarta Muonio 1:80 000.  Muonion Matkailu ry, 2015. Kartan kan köpas i Pallastunturi naturum och i inkvarteringsföretag i byarna runt Pallastunturi-fjällen.
 • Skidspårskartan Hetan ladut 1:70 000. Kartan kan köpas i Fjäll-Lapplands naturum samt i inkvarteringsföretag i Hettanejden.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2011, 1:400 000.