Kutujärvi, ödestuga

Ödestuga, 3 - 4 pers

Läge, kartor och allmän beskrivning

Västra Lappland, Muonio kommun, Pallas-Yllästunturi nationalpark

Kutujärvi ödestuga, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 67° 40.7458' lon: 24° 12.7772'  ETRS-TM35FIN: N: 7509744 E: 381909

Ängsstugan i Kutujärvi är en gammal raststuga för slåtterkarlar som iståndsattes till en ödestuga år 2007. Stugan är belägen på kanten av den igenvuxna starrmyren Kutujärvi, på västra kanten av Pallas-Yllästunturi nationalpark, norr om Kukastunturi. Stugan ligger i närheten av Ylläs–Pallas-leden.

Pallas-Yllästunturi nationalparks karta
Utflyktskarta.fi   

Utrustning

En kamin. Det finns en torrtoalett och en vedbod utanför stugan.

Anmärkningar

Stugans väggar har inristningar som gjorts av slåtterkarlar och renkarlar i forna tider.

Vandraren måste vara beredd med varma kläder, mat, dryck, kartor, kompass, orienteringsförmåga och tändstickor. Dimma eller en storm kan bildas inom några timmar. Ta även ditt eget toalettpapper.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Forststyrelsen följer principer för skräppfritt friluftsliv. Det förväntas att varje besökare för bort sitt eget avfall från terrängen. Det finns ekopunkter vid Yllästunturi, Pallastunturi och Fjäll-Lapplands naturum. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Underhållsansvarig

Forststyrelsen, Naturtjänster. Mer information Yllästunturis naturum Kellokas, tfn 0206 39 7039.

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kutujärvi ödestugas karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer