Friluftsleder och stigar

Lämpliga startpunkter

  • Kultima - Leppäjärvi -leden är det lättast att börja längs sandvägen som börjar i Kultima by.
  • Kaaresuvanto - Syväjärvi -leden börjar i Kaaresuvanto by.
  • Palojärvi - Salvasjärvi -leden börjar norr om Palojärvi by.

Markerade leder

Kultima - Leppäjärvi -leden är en 25 km lång gammal poststig, som underhålls av Vägförvaltningen. Leden är lättframkomlig och delvis markerad med kilometerstolpar. Leden går från Kultima by till Leppäjärvi, och det är lättast att börja den längs sandvägen som börjar i Kultima by. Leden lämpar sig för dagsutflykter.

Kultima - Leppäjärvi -leden går till största del genom torr lavmo, men ställvis finns det blötare partier vilka inte är spångbelagda. I slutet av leden från Palojoki till Leppäjärvi går man ca 5 km längs en sandväg, längs vilken det finns stugbosättning. Man kan cykla längs leden med terrängcykel. Mera information får man från Fjäll-Lapplands naturum.

  • Sevärdheter: Halvvägs längs leden lönar det sig att avvika från stigen, eftersom den vackra Pahtajärvi sjö ligger 1 km norr om leden. Pahtajärvi är en sjö med klart vatten, som ligger inramad av bergsväggar.

Kaaresuvanto - Syväjärvi -leden börjar i Kaaresuvanto by och går via Lavivaara till Syväjärvi. Den är ca 20 km lång. Avsnittet mellan Kaaresuvanto by och Lavivaara är grusväg, därifrån leden fortsätter som en stig ända till Syväjärvi. Stigen är markerad med kilometerstolpar såsom övriga leder som underhålls av Vägförvaltningen. Terrängen är lättframkomlig, även om den blir stenigare då man närmar sig Syväjärvi. Leden lämpar sig också för terrängcykling.

Etablerade färdrutter

Palojärvi - Salvasjärvi -leden är en färdrutt mellan Palojärvi by och Salvasjärvis sommarstugor som används av ortsborna. Denna ca 20 km långa rutt lämpar sig utmärkt för vandringsturer. Terrängrutten är lätt att urskilja, så med karta och kompass finns det ingen fara för att gå vilse. Eftersom rutten delvis går på norska sidan bör man ta i betraktande gränsöverskridningsförfattningarna då man ger sig av på rutten.

Då man närmar sig Salvasjärvi stiger leden högre och inom kort därefter befinner man sig i fjällterräng. Leden slutar öster om Salvasjärvi, där Salvasjärvi ödestuga finns. Söder om Salvasjärvi ligger renskötarnas sommarstugor. Rutten är framkomlig även med terrängcykel, även om rutten är krävande p.g.a. myrarna och terrängens höjdskillnader. Mera information får man från Fjäll-Lapplands naturum.

En vandrare tar paus vid Salasjärvi ödemarksstuga.

Skidleder

Det finns inga underhållna skidspår på Tarvantovaara ödemarksområde, men man kan skida längs snöskoterrutterna. Det går snöskoterrutter från Palojärvi by till Salvasjärvi och från Kaaresuvanto till Syväjärvi. Även Kultima - Leppäjärvi -leden används som färdrutt om vintern.

Vatten och kanotleder

På Tarvantovaara ödemarksområde kan man paddla längs två älvar. Palojoki och Tarvantojoki är båda tämligen smala älvar, som lämpar sig väl för mindre erfarna kanotister och för längre kanotturer. Av dessa två är Palojoki lättare att nå.

  • Palojoki, 60 km , ligger vid östra gränsen av Tarvantovaara ödemarksområde. Palojoki börjar vid Palojärvi och mynnar ut i Muoniojoki. Man kan börja kanotfärden från Palojärvi eller från bron mitt emellan Leppäjärvi och Palojärvi byar. Från Palojärvi till Palojoensuu by blir paddlingssträckan ca 60 km. Palojoki kan paddlas nästan hela vägen, endast Perjantaikoski halvvägs längs leden är svår att ränna. Vid lågvatten är älven stenig. Palojoki är en fiskrik ödemarksälv, som även lockar till att pröva sin fiskelycka.
  • Tarvantojoki, 30 km, ligger i Tarvantovaara ödemarksområdes mellersta del. Älven börjar i närheten av norska gränsen och mynnar ut i Muoniojoki. Till älvens övre lopp kan man komma endast flyg, men älvavsnittet mellan byarna Kultima och Kuttanen lämpar sig väl för korta dagsutflykter. De vida myrområdena längs älven erbjuder utmärkta förhållanden för t.ex. hjortronplockning med kanot.

Cykelleder

Det finns inga markerade cykelleder på Tarvantovaara ödemarksområde, men man kan även cykla på terrängrutterna som finns på området.

Ridleder

Det finns inga markerade ridleder på Tarvantovaara ödemarksområde, men stigarna mellan Kultima och Leppäjärvi samt Kaaresuvanto och Syväjärvi lämpar sig även för ridning. 

Snöskoterleder och -spår

Genom Tarvantovaara ödemarksområde går en snöskoterrutt (eraluvat.fi) från Hetta via Palojärvi till Kilpisjärvi (eraluvat.fi, pdf 1,22 Mt) från vilken det avviker rutt som går via Syväjärvi till Kaaresuvanto. Tilläggsinformation och tillstånd från Fjäll-Lapplands naturum.