Instruktioner och regler för Tarvantovaara

En sotig kaffepanna över elden.

Instruktioner för att vistas och färdas i Tarvantovaara

 • Allemansrätten (miljo.fi) gäller på Tarvantovaara ödemarksområde.
 • Forststyrelsen har genom sitt beslut gett allmänt tillstånd att göra upp eld i terrängen i Lappland. Torra grenar, kvistar och små rötter får användas till att göra upp eld. Om det finns en underhållen eldplats på närmare avstånd än en halv kilometer, ska man göra upp eld på eldplatsen i stället. På naturskyddsområden som har en egen skötsel- och användningsplan eller för vilka det har utfärdats en ordningsstadga ska man vid eldhanteringen följa de bestämmelser som finns i planerna och ordningsstadgan. Man får göra upp eld på ödemarksområdet utan särskilt tillstånd, men som ved bör man endast använda grenar och ris. Det rekommenderas att man inte gör upp eld på områden med glest trädbestånd. Att använda markliggande träd, även om de är av lågt värde, kräver alltid ett avgiftsbelagt markträdstillstånd, och att fälla träd är ovillkorligen förbjudet. Använd gamla eldplatser om det finns sådana. Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld. Tilläggsinformation.
 • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Man får ta med sällskapsdjur in i öde- och raststugorna i norra Lappland, men bara i det fall att de andra i stugan ger sin tillåtelse.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Fiska i Tarvantovaara ödemarksområde

Användningen av Forststyrelsens tjänster är avgiftsbelagd för företag

Om en företagare regelbundet tar sina kunder till resmål som underhålls av Forststyrelsen, är det avgiftsbelagt (metsa.fi). Användningsavgiften är (1,5 € + moms / kund / dag). Användningsavgifter betalas i förskott via webbutiken Eräluvat.fi. Fakturering kan avtalas med kontraktsföretag på säsongsbasis.

Snöskoteråkning i Enontekis

Kom ihåg att snöskoteråkning inte är en del av allemansrätten. Fritidskörning med snöskoter är tillåten endast längs markerade snöskoterleder och -spår samt på isen till vattendrag. I skyddsområden gäller ytterligare separata noggrannare regler.

Längs de markerade snöskoterspåren är det tillåtet att köra med snöskoter på egen hand eller tillsammans med en lokal safariföretagare. En del av spåren kräver ett avgiftsbelagt tillstånd och en del är gratis. Kom ihåg att det inte är tillåtet att vika av från spåret utan markägarens tillstånd!

Snöskoterspår som startar från Hetta kyrkby sköts av Enontekis kommun. Användningen av dem kräver inget tillstånd. Även Victorialeden som går längs med gränsen mellan Finland och Sverige från Muonio till Kilpisjärvi är avgiftsfri.

I Enontekis i ödemarksområdet Lapska armen krävs ett avgiftsbelagt riksomfattande spårtillstånd från Forststyrelsen (eraluvat.fi) för snöskoterspåret från Palojärvi till Kilpisjärvi och för stickspåren Syväjärvi–Karesuando och Raittijärvi–Saarikoski.

I Kilpisjärvi bys område sköts snöskoterspåren av föreningen Kilpisjärven ladut ry och spåravgiften betalas på adressen (kilpisjarvenladut.fi, på engelska).

Snöskoterkartor

Spår i Enontekisområdet på Utflyktskartan (utflyktskarta.fi)

Forststyrelsens riksomfattande avgiftsbelagda spår Kilpisjärvi–Palojärvi samt stickspåren Syväjärvi–Karesuando och Raittijärvi–Saarikoski:

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Tarvantovaara ödemarksområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri. 

Utrustning och säkerhet

 • Då man rör sig på Tarvantovaara ödemarksområde bör man åtminstone ha med sig en karta, en kompass och en ändamålsenlig friluftsutrustning. Kom ihåg att vädret kan slå om mycket plötsligt på fjällområdet och att det även kan snöa om sommaren.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Långfärder i ödemarken är mycket mera krävande än att vandra längs markerade leder, så tillräckliga friluftsfärdigheter är en nödvändighet.
 • Friluftslivets ABC:

Högsäsong

 • Den populäraste tiden för friluftsliv är på våren och sommaren, från juni till september, men några egentliga säsongtoppar förekommer det inte.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer