Kartor över och kommunikationer till Iso-Palonen - Maariansärkät

Kommunikationer

Iso-Palonen - Maariansärkät naturskyddsområde ligger i nordöstra delen av Kuhmo nära ryska gränsen

Med bil

 • Från Kuhmo centrum kör man 35 km längs Kuhmo - Suomussalmi -vägen (nr 912), varefter man tar av österut (åt höger) på en skogsbilväg som går till Iso-Palonen. Efter cirka 8 km finns skyltar till vandringsledernas parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är Matokangas parkeringsplats väster om Iso-Palonen samt Valkeiskangas parkeringsplats nordost om Iso-Palonen.
 • Skogsbilvägen som leder till Iso-Palonen plogas inte alltid om vintrarna.
 • Körinstruktion till Kuhmos naturum Petola.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

Det finns ingen kollektivtrafik till området.

Lämpliga startpunkter

 • Matokangas parkeringsplats väster om Iso-Palonen och Valkeiskangas parkeringsplats nordost om Iso-Palonen.
 • På parkeringsplatserna finns skyltar på finska, engelska och ryska.
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Övriga kartor

 • Kuhmo Lentiira Jonkeri, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
 • GT friluftskarta Östra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2022.
 • Grundkartor över Kalliojoki kanotled nummer 4413 12, 4414 07, 4414 10, 4432 01, 4434 04, 1: 20 000. 
 • Terrängkarta 4432 Kalliojoki, 1:50 000. 
 • Terrängkarta Q544 Kauronkylä, 1:50 000. 
 • Grundkartor Q5441 Kalliojoki, Q5442 Korkana, 1:25 000. 
 • Karta över Forststyrelsens snöskoterrutter 1: 750 000, 1999.
 • Cykelkarta Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1: 200 000. Karttakeskus 2006. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Iso-Palonen - Maariansärkäs karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet.