Friluftsleder och stigar

Det finns sammanlagt 30 km vandringsleder i Iso-Palonen - Maariansärkät naturskyddsområde. Lederna går i huvudsak över ljusa och lättframkomliga tallmoar. Längs lederna finns flera skärmskydd och eldplatser. Fuktiga partier av lederna är spångade.

Stigarna går i huvudsak på lättframkomliga tallmoar. © Risto Sauso

Ledernas startpunkter

Startpunkter till lederna finns vid Matokangas parkeringsplats väster om Iso-Palonen och vid Valkeiskangas parkeringsplats nordost om Iso-Palonen. På båda parkeringsplatserna finns skyltar på finska, engelska och ryska.

Markerade leder

 • Kylmänsärkätleden, cirka 16 km. Leden går från Kylmänsärkät via Iso-Tahkonen till Ryti-Palonen. Leden är en del av UKK-ledens östra gren. Från leden finns förbindelse bl.a. till Elimyssalo naturskyddsområde.
  • Service: Skärmskydd med eldplats vid Iso-Tahkonen samt service längs Iso-Palonenleden
  • Sevärdheter: Kylmänsärkät, längs Iso-Palonenleden finns bl.a. fångstgropar, tjärdalar samt lämningar av löpgravar från de senaste krigen.
 • Iso-Palonenleden, cirka 13 km. Leden går från Valkeiskangas parkeringsplats runt sjön Iso-Palonen. Leden är markerad med blå färg.
  • Service: skärmskydd med eldplatser vid Tammalammenpuro vid Iso-Palonen och vid Oikunniemi samt Saunaniemi vid Veräinen. Eldplatser finns dessutom vid Papinsalmi, Kuikkalahti och Nimetönlampi.
  • Sevärdheter: Längs leden finns bl.a. fångstgropar, tjärdalar samt lämningar av löpgravar från de senaste krigen.
 • Pikku-Palonenleden, cirka 5 km. Rundslingan går från Valkeiskangas parkeringsplats runt sjön Pikku-Palonen. Leden är markerad med röd färg. Det finns en förbindelse med Iso-Palonenleden.
  • Service: Eldplatser i Määtänniemi och Papinsalmi.
 • Jäkäläsärkkäleden, cirka 3,5 km. Rundslingan går på västra sidan om sjön Iso-Palonen. Lämpliga startpunkter finns vid Matokangas parkeringsplats eller vid Valkeisvaaravägen. Leden är markerad med röd färg.
  • Service: eldplats vid Oikunniemi
  • Sevärdheter: Längs leden finns bl.a. en tjärdal samt lämningar av en tjärbrännares stuga.

Övriga stigar

 • Leden som går genom Iso-Palonen är en del av UKK-ledens (www.kainuu.fi/ulkoilukartta, på finska) östra gren. Leden går från Norra Karelen till Kuhmo och fortsätter vidare norrut till Suomussalmi, där den fortsätter som Itärajan retkeilyreitti -leden.

Vatten- och kanotleder

 • Kalliojokileden, längd 40 km, är en kanotled i vildmarken som går längs älvar och sjöar. Leden innehåller en räcka av forsar. Kalliojokileden, som har anslutning till Iso-Palonens vandringsleder, börjar från sjön Iso-Palonen. Längs Kalliojokileden är älvetapperna mellan sjöetapperna korta och forsarna följer varandra i en kedja. Man ränner nedåt längs leden, nästan som att gå i trappor. Fallhöjden mellan sjöarna Iso-Palonen och Lentua är cirka 21 m. Ledens totala längd fram till Kuhmo centrum är cirka 60 km, varav den egentliga Kalliojokiledens etapp är 40 km.

Iso-Palonen. © Ari Meriruoko

De vattendrag som ingår i leden är Iso- och Pikku-Palonen, Veräinen, Alanne, Kaurojärvi, Juolunkajärvi, Kalliojärvi samt Lentua och Lammasjärvi med förbindelse till huvudleden.

Ledens älvetapper är Saavanjoki, Juolunkajoki och Kalliojoki. De mest betydande forsarna är Kalastonjoki, Lohikoski, Nurronkoski, Poronkoski, Törmäkoski, Pystykoski och Kattilakoski. Även Lentuaforsarna finns längs huvudleden.
Kalliojokileden går nästan hela sträckan genom obebodda trakter. Bosättning finns endast i den lilla byn Kauronkylä samt i trakten av Kattilakoski.

De rensade delarna av Kalliojokileden har under åren 1978-79 restaurerats genom att återställa stenar i forsarna. Man har dock lämnat en 2-3 meter bred ränna med tanke på båtlivet.

Kalliojokileden är bäst lämpad för kanotturer. I västra ändan av sjön Iso-Palonen finns en sjösättningsplats. Forsarnas svårighetsgrad (www.melontajasoutuliitto.fi, på finska) längs leden är klass I-III beroende på forsen (16 forsar före Lentua).

 • Viiksimojokileden. Man kan även starta kanotturen från sjön Viiksimojärvi och fortsätta längs älven Viiksimojoki vidare via Pieni-Tahkonen till Veräinen, varifrån man kan fortsätta längs Kalliojokileden. Längs leden finns några små forsar som man under lågvattentid måste passera till fots p.g.a. forsens stenighet.

Snöskoterrutter

Snöskoterrutten i de östra delarna av Kuhmo går genom Iso-Palonen - Maariansärkät -området. Rutten i nord-sydlig riktning följer den vandringsled som går genom den östra delen av området. Det är förbjudet att köra snöskoter på andra ställen i naturskyddsområdet.

Tilläggsuppgifter

Tillstånd att få köra längs snöskoterrutterna fås från Eräluvat.fi (www.eräluvat.fi)
och från Forststyrelsens ställen med kundtjänst.