Instruktioner och regler för Iso-Palonen - Maariansärkät

Instruktioner för att vistas och färdas i Iso-Palonen - Maariansärkät

I Iso-Palonen - Maariansärkät området är det

tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med roddbåt och kanotatt
 • plocka bär och svamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

Blåbär i höstskrud.

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • en del av området ligger inom gränszonen där det är förbjudet att vistas utan tillstånd
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada marken eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Obs!

I norra Finland är det tillåtet att jaga på sin egen hemkommuns område (jaktlagen 8 §).

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på naturskyddsområdet. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

Andra tips

 • Det lönar sig att ta med en dricksflaska och matsäck eftersom det inte finns några kaféer eller butiker i Iso-Palonen - Maariansärkät området.
 • Under sommaren kan vandraren besväras av myggor, knott, bromsar och svidknott. Det lönar sig att rusta sig mot dem.
 • Spångar på myr- och våtmarksområden kan vara hala vid regn.
 • Etikett i friluftslivet
 • Bekanta dig även med instruktionerna om Friluftslivets ABC.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer