Vad kan man göra i Iso-Palonen - Maariansärkät?

Vandra längs markerade leder

Området är ett populärt utflyksmål. Det finns sammanlagt 30 km vandringsleder och längs lederna finns flera underhållna rastplatser.

Två vandrare går upp för en backe i tallskog.

Göra långfärder till fots

Den östra grenen av UKK-leden går igenom området och vandringsmöjligheterna är således goda. Söderut går leden till Elimyssalo naturskyddsområde och vidare mot Kuhmo tätort. Norrut fortsätter leden till Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområden. 

Paddla och ro

Sjöarna Iso-Palonen och Veräinen samt de mindra sjöarna i närheten lämpar sig väl för paddlings- och roddturer. Vattendragen hör till Kalliojoki kanotled och Viiksimojoki-leden.

Man och hund paddlesurfing på en lugn sjö en sommarkväll.

Skåda fåglar

Det rikliga fågelbeståndet i området utgörs av typiska arter för momarksskogsar. Det har inte uppförts några särskilda fågelskådningsplatser.

Bekanta sig med naturumet

Kuhmos naturum Petola nära Kuhmo tätort erbjuder mera information om Iso-Palonen - Maariansärkät naturskyddsområde.

Göra skidturer i terrängen och långfärder på skidor

I Iso-Palonen - Maariansärkät -området kan man även ta sig fram på skidor men det prepareras inga skidspår på området. Snöskoterrutter avsedda för servicekörning kan användas vid skidturer.

Gå med snöskor

Det finns goda möjligheter att gå med snöskor i området.

Cykla

Det är tillåtet att cykla på vägar och markerade leder samt gamla skogsbilvägar som inte längre är i bruk.

Fiska

Man som fiskar på stranden. I bakgrunden syns en sjö med en skog vid stränderna.

Jaga

I Iso-Palonen - Maariansärkät naturskyddsområde är det tillåtet för lokalbefolkningen att jaga (eraluvat.fi) enligt allmänna jaktbestämmelser och gällande ordningsstadga. För icke-ortsbor är det inte tillåtet att jaga i området.
När det gäller eventuella jaktbegränsningar, se riista.fi.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp. I området växer lingon, blåbär, odon och kråkbär. På myrarna finns hjortron och tranbär. Svamparna består av arter som är typiska för karga tallskogar.

På bilden är en mänsklig hand som håller i en hjorton.