Fågelskådning Besök sevärdheter och utsiktsplatser Bär- och svampplockning Fiske

Vad kan man göra i Täktoms havsvikar?

Skåda fåglar

Hangö udd som sträcker sig långt ut till havs är en viktig vägledare för fågelsträcken. Havet som länge hålls isfritt lockar fåglarna till vila i de grunda vikarna. Därför hör havsvikarna i Täktom till det riksomfattande skyddsprogrammet för fågelsjöar. Förutom havsvikarna i Täktom (Täktbukten, Västerfjärden och Österfjärden) är också de övriga vikarna på Hangö udds södra strand goda fågelskådningsplatser. I Svanvik finns det ett fågeltorn och på det privata naturskyddsområdet Högholmen finns det en naturstig som leder till Högholmens bergstopp. Naturskyddsområdet Uddskatan på Hangö udds sydligaste spets är också känt för sina fåglar och Hangö fågelstationen som finns där.

Täktbukten. Bild: Kimmo Kolehmainen

Täktoms halvt öppna mosaik är en lockande viloplats för fåglarna. Man kan se fåglar året om på området, men i särskilt stora mängder under sträcktider. Då kan man i Täktoms havsvikar se hundratals vadare och många simfåglar. Sång-, knöl-, och mindre sångsvanar sträcker sig efter mat till den grunda vikens botten. Rovfåglar såsom ormvråkar, bivråkar och sparvhökar samt örnar kan ses göra störtningar i skyn. Många hotade eller sällsynta arter är representerade: I Täktom kan man se till exempel lärkfalkar, större strandpipare och mosnäppor. Bergsholmen Kobben är en utmärkt plats att med tubkikare skåda fåglar i Täktbukten.

I Täktom by lönar det sig att gå till fågeltornet som finns på den nordvästra sidan om flygfältet för att se på fåglar. Det är förbjudet att gå på själva flygtrafikområdet, men man kan gå runt flygfältet längs servicerutten som går längs landningsbanans sydöstra kant. Man kan parkera bilen på parkeringsplatsen som Forststyrelsen har byggt 200 meter från flygfältet. Samma parkeringsplats kan även de använda som gör utflykter till Täktoms havsvikar.

Ytterligare information om fågelobjekten på Hangö udd kan läsas i Uudenmaan lintupaikkaopas (på finska) som Tringa ry har gett ut och från Birdlife Finlands webbsidor (www.birdlife.fi).

Titta på sevärdheter och utsikter

På Hangö udd finns många sevärdheter som är lätta att ta med t.ex. i programmet för fågelutflykter: de finska och ryska befästningarna, kulturlandskapet i Täktom by och de istida jättegrytorna.

Bergsholmen Kobben i Täktbukten erbjuder en fin utsikt mot havet och viken. Man kan även beundra utsikten och skåda fåglar från Svanviks fågeltorn eller från toppen av Högholmen.

Utsikt från Kobben. Bild: Kimmo Kolehamainen

Fiska

Mete och pilkfiske är tillåtet med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi). På område får man fiska om fiskevårdsavgiften är erlagd (www.eraluvat.fi). Om du fiskar med mera än ett spö behöver du förutom fiskevårdsavgiften också Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet nr 7412 (www.eräluvat.fi). Du kan köpa tillstånden via Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (www.eraluvat.fi). Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi (www.kalastusrajoitukset.fi).