Instruktioner för att vistas och färdas i Täktoms havsvikar

Vid Täktoms havsvikar är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt

 • att plocka bär och svamp

 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi (www.kalastusrajoitukset.fi).

begränsat

 • att fiska

  • ​För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 64 år betala en fiskevårdsavgift (www.eräluvat.fi). 

  • Läs mer om de fisketillstånd som behövs på området.

  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi (www.kalastusrajoitukset.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld

 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar

 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Highlander Cattle-tjur på strandäng. Bild: Antti Below

Betesmarkerna och vassängarna på området passar inte alls för tältning.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 Högsäsong

 • De populäraste besökstiderna för Täktoms havsvikar är under fågelarnas flyttning dvs. på våren i april - maj och på hösten i augusti - september.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!