Kundtjänst och vägledning

 • Vid parkeringsplatserna finns det informationstavlor.
 • Mer information kan fås från Ekenäs naturum.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Göra upp eld

 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld i området.
  • Observera att även användning av engångsgrill räknas som öppen eld

Dricksvatten

 • Man bör ta med sig dricksvatten.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området. Besökarna sköter själv om sitt eventuella skräp. Detta innebär att besökarna för bort sitt skräp för sortering.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Inom området Täktoms havsvikar finns det inga toaletter.

Övernattning

Tältning

 • Betesmarkerna och vassängarna på området passar inte alls för tältning.

Service för rörelsehindrade

 • Området har ingen service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden