Kundtjänst och vägledning

  • Vid parkeringsplatserna finns det informationstavlor.
  • Mer information kan fås från Forststyrelsen, tfn. 0206 39 4613 och
    rannikko(at)metsa.fi

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Göra upp eld

  • Det är förbjudet att göra upp öppen eld i området.
    • Observera att även användning av engångsgrill räknas som öppen eld

Dricksvatten

  • Man bör ta med sig dricksvatten.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området. Besökarna sköter själv om sitt eventuella skräp. Detta innebär att besökarna för bort sitt skräp för sortering.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Inom området Täktoms havsvikar finns det inga toaletter.

Övernattning

Tältning

  • Betesmarkerna och vassängarna på området passar inte alls för tältning.

Service för rörelsehindrade

  • Området har ingen service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden