Vad kan man göra i Martimoaapa?

Vandra längs markerade leder

Martimoaapa vandringsled, 12,8 km går genom myrskyddsområdet. Järviaapa-leden å sin sida är en 9 km lång rundslinga som startar i Hangassalmenaho och är lämplig för dagsutflykter. Skidspåret som går genom områdets västra del kan på sommaren användas som vandringsled.

Göra långfärder till fots

Man kan lätt göra flerdagsturer genom att utnyttja ödestugorna på området.

Skåda fåglar

Området är ett paradis för fågelskådare. Man kan bl.a. skåda fåglar från fågeltornen som finns norr om Martimojärvi, på Keski-Penikkas krön eller vid Barnens naturstig. Tornen finns vid lederna och är lätta att nå.

Bekanta sig med en naturstig

Från Hangassalmenaho parkeringsplats börjar en 3,0 kilometer lång naturstig med sagomotiv för barn.

Åka skidor i preparerade spår och göra skidturer i terrängen

Det 36 km långa skidspåret Lautiosaari-Puukkokumpu går genom områdets västra del. I Martimoaapa kan man också göra skidturer i terrängen utanför spårnätet.

Göra långfärder på skidor

Speciellt på våren då det är bra skarföre kan man göra dagsturer eller flerdagsskidturer på området. Man kan övernatta i ödestugorna på området.

Fiska

Jaga

Det är tillåtet att med tillstånd jaga småvilt på området. Småvilttillstånd för området Keminmaa - Simo, tillståndsområde nr 2618 (eräluvat.fi), säljer Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi).

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på området.