Friluftsleder och stigar

En person går längs en stig i skogen. Rutten är markerad med röd färg på trädstammen.

Observera, att nårgra av spångar i Martimoaapa är i dåligt kondition, gå försiktigt. 

Ledernas startpunkter

Naturstig

 • Vid Hangassalmenaho parkeringsplats börjar en 3 kilometer lång naturstig med sagotema för barn. Naturstigen är en rundslinga som går medsols. Största delen av den jämna stigen är spångbelagd. Det finns ett fågeltorn vid leden där man kan beundra myrlandskapet. 
  • Service: Vid parkeringsplatsen finns det ett skärmskydd, en torrtoalett och avfallskärl.

Övriga leder

 • Martimoaapa vandringsled, 12,8 km, går tvärs genom Martimoaapa myrskyddsområde. Ungefär 8,5 km av leden är spångbelagd, och de sträckor som går i skog är en tydlig led markerad med röd färg. I Kivaloändan följer leden ett par kilometer en gammal vinterväg. Utmed leden finns det såväl flarkrika aapamyrar som frodiga lundkärr. Man kan vandra leden under en dag eller övernatta i någon av ödestugorna längs leden.
  • Service: Utmed leden finns det två stugor: Koivuselkä ödestuga och Saunasaari ödestuga. Vid parkeringsplatserna i båda ändorna av leden finns det skärmskydd, torrtoaletter och avfallskärl. Det tredje skärmskyddet vid leden ligger nordväst om Martimojärvi.
 • Leden till Keski-Penikka utsiktstorn, 2 km i en riktning, är en kort men krävande led som går upp till ett utsiktstorn på berget Keski-Penikka. Bilen kan parkeras på parkeringsplatsen vid Jääkärikämppä (före Kivalo startpunkt). Därifrån vandrar man 0,5 km mot nordväst längs en grusväg fram till en skylt till brandtornet. Början av leden när man vandrar upp för Keski-Penikkas sluttning längs en vägbotten är lättframkomlig. Den sista sträckan på 0,5 km består av en smal stig över stenig, blockrik mark som är markerad i terrängen med orange färg. Utsiktstornet är ett tidigare brandtorn, där man har en fin utsikt åt alla håll. Man kan ta en rast i Kivalo ödestuga intill utsiktstornet.

 • Järviaapa-leden, 9 km, går som en rundslinga runt myren Järviaapa och det rekommenderas att den vandras medsols. Längs leden kan man bekanta sig med den magnifika myrnaturen; beundra det öppna landskapet, utforska den mångsidiga växtligheten och syssla med fågelskådning. Leden har markerats med gul färg på träden och det lönar sig att noggrant följa markeringen. De fuktigare delarna av leden är spångade. Leden börjar vid Hangassalmenahos parkeringsplats och de första 4,4 km går den längs Martimoaapa vandringsled. Vid Poropellonaho viker Järviaapa-leden av mot höger. Slutet av Järviaapa-leden går längs en naturstig för barn och längs den är det 400 m till startpunkten.
  • Service: Vid ledens startpunkt finns ett skärmskydd, en torrtoalett och en återvinningsstation. Längs leden finns Martimojärvi skärmskydd som ligger nordväst om sjön Martimojärvi.

Spångar går genom en våt öppen myr. Tuvullar är i blom. I bakgrunden är en liten skogsbacke och vädret är halvklar.

Skidled

 • Det 36 km långa skidspåret Lautiosaari - Puukkokumpu, som underhålls av Keminmaa kommun, går genom västra delen av området. Leden kan på sommaren användas som vandringsled.
  • Service: Kaltiolampi ödestuga och skärmskyddet vid myrskyddområdets gräns är belägna vid skidspåret.

Snöskoterrutt

 • En snöskoterrutt som börjar i Kemi och förenar sig med snöskoterrutten Ranua - Rovaniemi går genom Martimoaapas västra del. Snöskoterrutten går via Kivalo startpunkt nära Martimoaapaområdets norra gräns. Snöskoterrutten framgår av Forststyelsens webbkarta över snöskoterrutter (eraluvat.fi). På Forststyrelsens sidor finns det också information om snöskotertillstånd (eraluvat.fi).