Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Martimoaapa

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Martimoaapaområdet. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområdet.

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda tjänster och leder.