Kundtjänst och vägledning

 • På parkeringsplatserna i Kivalo och Hangassalmenaho finns det informationstavlor.
 • Tilläggsinformation om området får man från Kundtjänst Pilke.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och stugor

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i terrängen, så avfallshanteringen sker på eget initiativ. Detta innebär att var och en tar ansvar för sitt eget avfall genom att föra det bort från terrängen till sortering.Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Vid Kivalo parkeringsplats i Keminmaa och Hangassalmenaho parkeringsplats i Simo finns det avfallskärl för glas-, metall- och blandavfall.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid områdets skärmskydd och stugor finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

På området finns det fem skärmskydd, i vars närhet man kan slå läger.
Skärmskydden är belägna

 • i samband med Kivalo parkeringsplats (inget underhåll)
 • i samband med Hangassalmenaho parkeringsplats
 • på Martimojärvis strand Martimojärvi skärmskydd 
 • vid skidspåret, vid områdets västra gräns (Kurkioja skärmskydd).
 • vid Jääkärikämppä raststuga

Öde- och reserveringsstugor

På området finns det fem ödestugor, varav Koivuselkä och Saunasaari är belägna vid friluftsleden.

Det finns också Kivalon jääkärikämppä rastsuga på området.

Tillgängliga tjänster

 • Från parkeringsplats kan man komma med rullstol eller barnvagn längs en bred spångväg intill Hangassalmenaho skärmskydd. På parkeringsplatsen finns det en tillgänglig torrtoalett.

Övernattning och övrig service i omnejden