Kundtjänst och vägledning

 • På parkeringsplatserna i Kivalo och Hangassalmenaho finns det informationstavlor.
 • Tilläggsinformation om området får man från Kundtjänst Pilke.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och stugor

 • Det finns 6 skärmskydd med eldplatser på området:
  • vid parkeringsplats i Hangassalmi
  • vid parkeringsplats i Kivalo (inget underhåll)
  • Järviaapa tillgänglig kåta skärmskydd, längs en tillgänglig väg
  • ett skärmskydd Martimojärvi, det ligger på myrön till nordväst av Martimojärvi (Martimojärvi skärmskydd)
  • vid Kivalon jääkärikämppä raststuga (underhållt av Keminmaa kommun)
  • Kurkioja skärmskydd vid skidleden, vid områdets västra gräns (underhållt av Keminmaa kommun)

Tillgänglig skärmskydd omgivet av träd. Det finns en myr i bakgrunden.
 

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i terrängen, så avfallshanteringen sker på eget initiativ. Detta innebär att var och en tar ansvar för sitt eget avfall genom att föra det bort från terrängen till sortering.Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Vid Kivalo parkeringsplats i Keminmaa och Hangassalmenaho parkeringsplats i Simo finns det avfallskärl för glas-, metall- och blandavfall.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid områdets skärmskydd och stugor finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

På området finns det sex skärmskydd, i vars närhet man kan slå läger.
Skärmskydden är belägna

 • i samband med Kivalo parkeringsplats (inget underhåll)
 • i samband med Hangassalmenaho parkeringsplats
 • vid Järviaapa kåta skärmskydd
 • på Martimojärvis strand Martimojärvi skärmskydd 
 • vid skidspåret, vid områdets västra gräns (Kurkioja skärmskydd).
 • vid Jääkärikämppä raststuga

Öde- och reserveringsstugor

På området finns det fem ödestugor, varav Koivuselkä och Saunasaari är belägna vid friluftsleden.

Det finns också Kivalon jääkärikämppä rastsuga på området.

Tillgängliga tjänster

 • Från parkeringsplats kan man komma med rullstol eller barnvagn längs tillgänglig led intill Hangassalmenaho skärmskydd. På parkeringsplatsen finns det en tillgänglig torrtoalett.
 • Martimoaapa tillgänglig led från parkeringsplats till Järviaapa.
 • Järviaapa tillgänglig kåta skärmskydd och tillgänglig torrtoalet.

Tillgänglig toalett-vedbod vid stigen. Den tillgängliga stigen leder mot myren.
 

Övernattning och övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.