Herajärvirundan går genom Koli nationalpark och privata marker i Kontiolahti kommun. Utmed leden ligger olika slags rastplatser, övernattningsställen och ställen där man får dricksvatten på lämpligt avstånd från varandra med tanke på dagsetapperna.

Kundtjänst och vägledning

 • Forststyrelsen ansvarar för skötseln av den del av Herajärvirundan som ligger inom nationalparken och Kontiolahti kommun för delarna utanför nationalparken. Kundservice ansvarar för Kolis naturum Ukko.
 • Programtjänstföretagen ordnar på beställning guidade vandringar längs Herajärvirundan.

Dricksvatten

Stängda vattenintagspunkter

Vattnet i Mörkölampikällan och Ikolanaho brunn och källa bör inte användas, inte ens kokat.

Vattentagningsplatser på den norra rundslingan, motsols räknat från Ukko-Koli

 • Kolis naturum Ukko eller Break Sokos Hotel (kranvatten)
 • Myllypurobäcken
 • Pitkälampi mellan Ryläys och Kiviniemi och därtill några mindre bäckar
 • Herajärvi Retkeilykeskus i Kiviniemi, blå vattenbehållare nära gården (kranvatten)
 • Seppälä brunn (den sträckningen från Lakkala till Seppälä brunn går genom Seppäläs parkeringsplats)
 • Pitkälampi invid Ylä-Murhi hyresstuga
 • Observera att efter Pitkälampi mot Ukko-Koli finns det inte drickbart vatten före man kommer till naturum.  

Vattentagningsplatser på den södra rundslingan, motsols räknat från Kiviniemi

 • Herajärvi Retkeilykeskus i Kiviniemi, blå vattenbehållare nära gården (kranvatten)
 • Ahvenlampi
 • Kuikkipurobäcken vid Eteläpää skärmskydd
 • Haaralampi vid Suopelto skärmskydd
 • Herajoki
 • Putrakonlähdekällan efter korsningen av Herajoki
 • Seppälä brunn (den sträckningen från Turusenautio till Seppälä brunn går genom Seppäläs parkeringsplats).

Avfallshantering

 • I Koli nationalpark och vid Herajärvirundan följs principerna för skräpfritt friluftsliv. Detta betyder i praktiken att det besökarna orkar bära med sig till terrängen bör de också föra bort därifrån. Vid vandringsledens rastplatser förekommer ingen avfallshantering. Bioavfall kan du lägga i torrtoaletter, och vid eldplatserna finns det anvisningar om vilket slags avfall du kan bränna i eldstäderna. Metall, glas och farligt avfall kan du sortera för återvinning vid Ukko naturums sopterminal.

Vandrare på en eldplats på stranden.
Vedhantering

 • Det finns ved i vedbodarna vid rastplatserna. Veden består oftast av långa stammar som du själv måst såga och hugga till mindre klabbar. Veden körs ut till eldplatserna på vintern med snöskoter. Under sommaren fylls veden på vid behov. Om det råder brist på ved eller arbetsredskap fattas ber vi er anmäla detta till Kolis naturum Ukko, tfn 0206 39 5654, så sköter vi underhållet.

Ansvariga för underhållet

 • Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för avfalls- och vedhanteringen i Koli nationalpark. Kontiolahti kommun ansvarar för underhållet på de sträckor av leden som ligger utanför nationalparken. Mer information fås från Kolis naturum Ukko.

Eldplatserna

När varning för terrängbrand råder (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att med särskild försiktighet göra upp eld på eldplatser med rökkanal, täckta eldplatser samt i eldstäder i stugor. Den som gör upp eld ansvarar alltid själv för brandsäkerheten.

Eldplatserna på den norra rundslingan (avstånd från Kolis naturum Ukko)

 • Ikolanaho (2,9 km)
 • Myllypuro (5,7 km, 1 km avstickare från leden)
 • Ryläys (8,5 km)
 • Kiviniemi (18,6 km)
 • Apajalahti (19,6 km)
 • Lakkala (22,9 km)
 • Ylä-Murhi (26 km, 300 m avstickare från leden)

Eldplatserna på den södra rundslingan (avstånd från Kiviniemi)

 • Lakkala (4 km)
 • Rykiniemi (9,8 km, 550 m avstickare från leden)
 • Suopelto (14,8 km)
 • Eteläpää (21,9 km)
 • Ahvenlampi (25,1 km)
 • Huuhkajavaara (28,3 km)
 • Kiviniemi, Ilmolanlahti (29,7 km)

WC (Toaletter)

 • Det finns toaletter i Kolis naturum Ukko.
 • Torrtoaletter utmed den norra rundslingan av Herajärvirundan:
  • Ikolanaho
  • Ryläys
  • Kiviniemi
  • Lakkala
  • Pitkälampi
  • Havukankorpi
 • Torrtoaletter utmed den södra rundslingan av Herajärvirundan:
  • Kiviniemi
  • Lakkala
  • Rykiniemi (550m avstickare från leden)
  • Suopelto
  • Eteläpää
  • Ahvenlampi
  • Huuhkajavaara

Övernattning

Man kan också övernatta inomhus fast varje natt under vandringen. Man kan övernatta i hyresstugor (eraluvat.fi), Break Sokos Hotel Koli (sokoshotels.fi) eller Kiviniemi gård (kiviniementila.fi, på finska).

Tältning och skärmskydd

Reserveringsstuga

Ahvenlampi, (Kontiolahti kommuns reserveringsstuga, ligger på 3,2 km avstånd från Eteläpää rastplats i riktning mot Kiviniemi).

Hyresstugor

 • Norra rundslingan av Herajärvirundan
  • Ikolanaho (hyresstuga)
  • Jero (hyresstuga) 0,4 km avstickare från leden
  • Metsäpirtti (hyresstuga) 1 km avstickare från leden
  • Seppälä (hyresstuga) 0,4 km avstickare från leden
  • Soikkeli (hyresstuga) 0,6 km avstickare från leden
  • Pärnälahti timmerstuga (hyresstuga) 1,7 km avstickare från leden
  • Pärnälahden punainen (hyresstuga som är i bruk fr.o.m 16.6.2012) 1,8 km avstickare från leden
  • Ylä-Murhi (tältplats, hyresstuga) 0,3 km avstickare från leden
  • Mäkrän maja (hyresstuga), 1,5 km avstickare från leden
 • Södra rundslingan av Herajärvirundan
  • Metsäpirtti (hyresstuga) 1,7 km avstickare från Lakkala
  • Seppälä (hyresstuga) 400 m avstickare från leden

Uthyrning av utrustning

 • Programtjänstföretagen ordnar på beställning guidade vandringar längs Herajärvirundan. De hyr också ut friluftsutrustning, såsom kanoter på sommaren.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.