Från toppen av den skogklädda höjden ser man långt trots att det är molnigt.

Södra rundslingan av Herajärvirundan går runt Eteläpäänselkä. Eteläpää parkeringsplats (adress: Eteläpääntie 113, Kontiolahti) och Kiviniemi (korpisoturi.fi, på finska och engelska) är bra startpunkter för denna rundslinga. Vandringsleden går i Koli nationalpark och på privata marker samt korsar Taka-Aarnio naturskyddsområde. Denna ledbeskrivning presenterar leden så att man startar från Kiviniemi och vandrar till Lakkala och följer rundslingan tillbaka till Kiviniemi. Man kan vandra leden också motsols eller göra exempelvis en dagsutflykt till Lakkala, Rykiniemi eller Taka-Aarnio skyddsområde för gamla skogar.

Eldplatser utmed södra rundslingan och avstånd från Kiviniemi

 • En vandrare med matsäck sitter på en bänk vid en eld. I bakgrunden ett sjölandskap i höstskrud.Lakkala, 4 km
 • Rykiniemi, 9,8 km (550m avstickare från leden)
 • Suopelto, 14,8 km
 • Eteläpää, 21,9 km
 • Ahvenlampi, 25,1 km
 • Huuhkajavaara 28,3 km
 • Kiviniemi (Ilmolanlahti), 29,7 km

Utmed leden kan man övernatta i:

 • Lakkala (tältningsplats)
 • Metsäpirtti (hyresstuga, 1,7 km avstickare från Lakkala)
 • Seppälä (hyresstuga, 400 m avstickare från leden)
 • Rykiniemi (tältningsplats, 550 m avstickare från leden)
 • Suopelto (skärmskydd)
 • Eteläpää (skärmskydd)
 • Ahvenlampi (Hyresstuga av Kontiolahti kommun)
 • Kiviniemi (korpisoturi.fi, på finska och engelska) (bod, skärmskydd, tältningsplats)

Parkeringsplatser:

 • Kiviniemi, 10 platser
 • Seppälä, 6 platser
 • Lähtevänsärkkä, 4 platser
 • Rykiniemi, 4 platser
 • Eteläpää, 4 platser

Kiviniemi - Lakkala - Rykiniemi - Suopelto - Eteläpää - Kiviniemi

Kiviniemi - Lakkala 4km

Kiviniemi gård (korpisoturi.fi, på finska och engelska) är en bra start- och slutpunkt för södra rundslingan av Herajärvirundan. Man kan reservera på förhand inkvarterings-, måltids-, transport- och programtjänster av gårdsföretagaren. Vid Kiviniemi gård kan man övernatta i skärmskydd eller mot betalning i uppvärmda bodar eller i huvudbyggnaden. Vid gården finns en brunn, där man kan ta dricksvatten. På Herajärvis strand, norr om Kiviniemi gård finns det ett tvådelat skärmskydd. Före det här skärmskyddet, då man vandrar från Heraniemenkoli, finns en bastu som vandrarna fritt får använda. Kontiolahti kommun ansvarar för bastuns underhåll. Det finns ett skärmskydd också vid Ilmolanlahti, söder om Kiviniemi.

Två vandrare på en flotte på hösten. En av vandrarna drar flotten med hjälp av en vajer.

Under vandringen från Kiviniemi till Lakkala omges man av vackra sjölandskap. Nästan genast efter starten från Kiviniemi måst man ta sig över sundet Sikosalmi med en dragflotte. Flotten dras vid behov med hjälp av en vajer till sin egen brygga, och så kan man gå ombord på den och dra sig fram till andra sidan av sundet. Av säkerhetsskäl ska man inte ha ryggsäcken på ryggen under färden. Högst tre personer får åka åt gången med flotten. Flotten är inte i bruk på vintern. Det lönar sig att kolla med Kolis naturum Ukko att flotten är i bruk om man planerar att göra en utflykt tidigt på våren eller sent på hösten. Vid Ahosaari rastplats finns det en eldplats, en torrtoalett och en vedbod. Över Orivirta går en gångbro, varefter leden åter dyker in i Koli nationalpark.

En vandrare lutar mot ett räcke med en kåsa i handen. Hon tittar på sjölandskapet i höstskrud.

Man kan slå läger, äta vägkost och simma i Lakkala gårds närhet. Det finns dock ingen allmän badstrand. Det finns en eldplats, en tältningsplats, en vedbod och en torrtoalett på Herajärvis strand bakom gårdens huvudbyggnad. Vattnet i Lakkala gårds brunn är inte drickbart. Man kan hämta vatten från Seppälä gårds brunn på knappa 2 km avstånd eller ta vatten ur sjön. På sommaren sköts Lakkalas gårdstun av får, som betar i traditionella gärdsgårdar.

Lakkala - Rykiniemi 5,8 km

Från Lakkalas gårdstun går leden österut mot Rykiniemi över en åker med en ria. Den led som går norrut för till Ukko-Koli, alltså bort från södra rundslingan. Man kan fylla på dricksvatten ur Seppälä gårds brunn, som ligger bakom rökbastun. På somrarna vårdas kulturlandskapet vid Seppälä gård av betande får och vid gården finns det också fårherdar som sköter om fåren. Även friluftsfolk kan reservera Seppälä hyresstuga utanför betessäsongen (i september och maj). Efter Seppälä gård går leden 250 meter upp på berget Vesivaara, där man har en fin utsikt över Herajärvi.

Efter att man korsat vägen Herajoentie kommer man till en tallmo, där det finns gamla tjärmilor och kolmilor, som berättar om områdets skogsbruk genom tiderna. Leden går sedan via Iso Vesilampis strand till en liten ås, varifrån man har en utsikt över Likolampi. Efter att man korsat vägen Luantie kan man göra en ca 40 meters avstickare till källan Putrakon lähde och fylla på vattenflaskorna. Källvattnets kvalitet har inte undersökts, så det lönar sig att koka vattnet först om man använder det som dricksvatten. Källvattnet springer fram ur marken och rinner sedan fram som en bäck till åmynningen Herajokisuu. Från denna smala sandstrand öppnar sig fina vyer över Pielinen. 

Ett strandlandskap med sprakande höstfärger.

En vandrare som korsar ett vattenområde i början av vintern. Hen vadar i vattnet och tar stöd av ett rep som hänger i vajrarna ovanför.Efter Putrakon lähde går leden i frodig terräng fram till ån Herajoki och de vajrar som underlättar vadandet över ån. Vid lågvatten går det lätt att ta sig över ån med hjälp av en vajer. Ta av dig skorna och rulla upp byxbenen och vada ut i Herajokis svalkande vatten. Välj en vajer som är av rätt längd och korsa ån i lugn takt. I åbottnen finns det stenar som kan vara hala. Bara en person åt gången får använda vajern. Öppna ryggsäckens höftbälte och bröstrem innan du vadar ut i vattnet så att ryggsäcken inte är till fara om du faller omkull. Gruppens ledare bör returnera vajrarna då ni är klara, så att det finns tillräckligt med vajrar på bägge sidorna av vattendraget.

Under vår- och höstflödet kan vattenståndet i Herajoki vara så högt att det är bäst att undvika vajerrutten och ta en omväg längs Herajoentie, en bro och Vaaralahdentie. Om man skippar vajern och rutten över berget Hirvivaara och i stället efter Vesivaara går längs vägen Herajoentie ända till Retkilammentie-korsningen, är längden på den sträcka man gått längs vägar 3 km. På detta sätt blir vandringssträckan en kilometer kortare.

När man tagit sig över ån lönar det sig att göra en avstickare till sandstranden i Rykiniemi, som ligger på 550 meters avstånd från leden. På stranden kan man tälta, och där finns en torrtoalett och en eldplats. Den grunda stranden är populär bland badare. Det finns dock ingen allmän badstrand. Från stranden har men en fin utsikt över Pielinen.

En sandstrand. I bakgrunden finns skog och en sjö.

Rykiniemi - Suopelto 5,2 km

Efter avstickaren till Rykiniemi går leden en upp på berget Hirvivaara, där men åter har fina vyer. När man lämnat Hirvivaara bakom sig kan man bekanta sig men områdets industrihistoria och göra en avstickare på ca 100 meter till en gammal kyanitgruva. Även landskapet vid Ilokallio är sevärt. Längs leden finns där ljusa björkskogar och unga tallskogar. Efter Ilokallio går leden över privata markägares marker och kommer ner till vägen Kaunislahdentie, vilken leden följer 80 meter. Sedan viker leden av till vägen Rekilammentie, och följer denna 160 meter och viker sedan av till vänster upp på berget Rekivaara. Efter att man kommit ner från Rekivaara passerar leden ett par vackra tjärnar. Efter tjärnarna går leden åter uppförsbacke genom tallskog mot Pajakallio. Suopleto skärmskydd har uppförts av en privat markägare men får fritt användas av friluftsfolk. I Suopelto finns det inte bara ett skärmskydd utan också en vedbod och en torrtoalett.

En bäck som rinner i skogen.Suopelto - Eteläpää 7,1 km

Vid sträckan mellan Suopelto och Eteläpää är höjdskillnaderna stora och vyerna vidsträckta. Leden går genom ett skyddsområde för gamla skogar men också över skogsbruksområden och kalhyggen. När man passerat Suopelto skärmskydd går leden upp på Kolivaara. Utmed leden finns fina bergsbranter och bäckar. Efter Kolivaara kommer Pesävaara och Takavaara, där leden går över Taka-Aarnio skyddsområde för gamla skogar.

Detta skyddsområde har en areal på 18 hektar och består av gammal skog i naturtillstånd med bl.a. värdefulla lundar vid nedre delen av stup och utmed bäckar. Nedanför sluttningen finns yngre lövträdsdominerade skogar.

I det fjärran landskapet finns en liten ö i sundet.Leden går sedan upp på berget Moiseenvaara, där man har en vacker utsikt över Pielinen. Innan leden sedan kliver upp på följande berg, Kiiesvaara, går den ner till tjärnen Moisseenlampis strand. Från Kiiesvaara vandrar man ner till vägen Eteläpääntie, där det finns en parkeringsplats. Eteläpää skärmskydd, eldplats och torrtoalett ligger intill bäcken Kuikkipuro 200 meter sydväst om vägen Eteläpääntie. I skärmskyddet kan 6–8 personer övernatta.

Eteläpää - Kiviniemi 8,8 km

Längs leden finns gamla odlingsmarker, men spår efter skogsbruk syns också på många ställen. Leden går ställvis i stenig terräng med stora höjdskillnader. Efter Eteläpää skärmskydd följer leden bäcken Kuikkipuro, där man speciellt under vårarna kan beundra den brusande forsen. På Ahvenlampis strand finns en reserveringsstuga, eldplats, torrtoalett och vedbod som ägs av Kontiolahti kommun. Efter Ahvenlampi går leden upp på berget Kivivuori och sedan vandrar man genom stenporten Rautaportti.Vid Huuhkajavaara rastplats finns det en eldplats, en torrtoalett och en vedbod. Uppe på Huuhkajavaara kan man beundra den nedanförliggande tjärnen Huuhkajalampi, som omges av branta klippväggar. På Herajärvis strand, 300 meter före Kiviniemi, finns ett skärmskydd, en eldplast och en vedbod.

Bäckens fall i en sluttning.