En bild tagen uppifrån med skogs- och insjölandskap. Moln på himlen.Norra rundslingan av Herajärvirundan korsar Koli nationalpark och går runt norra delen av sjön Herajärvi. Kolis naturum Ukko och Kiviniemi (korpisoturi.fi, på finska) är bra startpunkter för denna rundslinga. Vandringsleden går i Koli nationalpark samt på privata marker. Denna ledbeskrivning presenterar den led som går från Ukko-Koli via Ryläys och Kiviniemi tillbaka till Ukko-Koli. Man kan vandra leden också i motsatt riktning eller göra exempelvis en dagsutflykt till de tidigare svedjeängarna i nationalparken eller Ryläys utsiktstorn eller till Jauholanvaara längs naturstigen Kiehinenrundan (Kiehisen kierros).

Eldplatser utmed norra rundslingan och avstånd från Ukko-Koli:

 • En vandrare som tittar in i kameran samtidigt som hon med en pinne rättar till maten på eldgallret.Statsministerns eldplats, Kolis naturum Ukkos övre gård, 0 km
 • Ikolanaho 2,9 km
 • Myllypuro 5,7 km (inbegriper en 1 km avstickare från leden)
 • Ryläys 8,5 km
 • Kiviniemi 18,6 km
 • Apajalahti19,6 km
 • Lakkala 22,9 km
 • Pitkälampi 25,6 km
 • Ylä-Murhi 26 km (300 m avstickare från leden)
 • Havukanaho 29,7 km

Övernattning:

En stuga med gårdsplan på sommaren. På stugans vägg finns en skylt med texten SEPPÄLÄ.

Parkeringsplatser:

 • Kolis naturum Ukko, 100 platser
 • Paimenenvaara, 6 platser (1,3 km avstickare från leden)
 • Peiponpelto, 4 platser
 • Ryläys parkeringsplats, 6 platser
 • Kiviniemi, 10 platser
 • Seppälä, 6 platser
 • Pirunkirkko, 6 platser (1 km avstickare från leden)
 • Mustanniityt, 6 platser (1,4 km avstickare från leden)

Kolis naturum Ukko  - Ryläys parkeringsplats - Kiviniemi - Lakkala - Havukanaho - Kolis naturum Ukko

Kolis naturum Ukko - Ryläys parkeringsplats 6,2 km

Vandrare som har en paus på en utsiktsplats.Det lönar sig att starta vandringen av Herajärvirundan från Kolis naturum Ukko. I naturumet får man kartor över området och aktuella uppgifter om leden, och guiderna vid naturumet hjälper en vid behov att planera vandringen. De högsta bergstopparna i nationalparken, Ukko-Koli, Akka-Koli och Paha-Koli, finns genast i början av leden. Efter dessa går leden till Mäkränaho och Ikolanaho. Bägge dessa tidigare svedjeängar sköts genom slåtter i slutet av sommaren. Ängarna har en artrik fjärilsfauna och flora, och deras blomprakt är som vackrast under högsommaren. Vid Ikolanaho finns det en hyresstuga, en eldplats, en vedbod, en torrtoalett och en brunn.

Från Ikolanaho fortsätter leden högerut mot Myllypuro. Efter att leden korsat vägen Kotanimentie och passerat Peiponpelto parkeringsplats går den i ung tallskog och sedan i gammal barrskog till Myllykorpi myr. Från leden går en avstickare på 40 m till denna myr, där det finns en infotavla på finska, engelska och tyska. Efter Myllykorpi går leden i gammal skog till Myllyvaara, varefter man kan göra en 1 kilometers avstickare till Myllypuro tältningsplats. Vid tältningsplatsen finns en torrtoalett, en eldplats och en vedbod. Efter att man tagit sig över bäcken Myllypuro går leden på privata marker.

Ryläys parkeringsplats - Kiviniemi 12,6 km

Etappen från Ryläys parkeringsplats till Kiviniemi är den finaste delen av rundslingan. Naturen är mångsidig och höjdskillnaderna stora. Leden går genom lövträdsdominerad skog till utsiktsplatser, berghällar, små våtmarker och ståtlig granskog. Först ska man klättra upp på berget Mörkövaara, varifrån man har en fin utsikt över omgivningen. Vid Mörkölampi finns en liten bäck och bakom själva tjärnen en källa. Före utflykten lönar det sig att fråga i Kolis naturum Ukko om källvattnet är drickbart.

Ett utsiktstorn av trä i höstlig terräng.I Ryläys finns det en rymlig kåta, som man kan övernatta i, en eldplats, en vedbod och en torrtoalett. På ca 500 m avstånd från kåtan står Ryläys utsiktstorn, varifrån man vid klart väder kan se till och med Joensuu, Uimaharju och Outokumpu. I den nordöstra sluttningen av Ryläys finns ett 150 m bred och 30 meter brett blockfält. Det uppkom i slutet av istiden då bergsmaterial som rasat ner på den smältande isen gled ner för den isiga sluttningen.

Efter Ryläys passerar man Koukkelonrinne bäck och kommer till de gamla skogarna i Koukkelonrinne och Huurunrinne. Uppe på Ilkosenvaara har man en fin utsikt över vidsträckta områden. Efter tjärnen Pitkälampi går leden upp på Sammakkovaara och sedan ner till Sammakkouuro, en dal med en liten bäck. Efter Sammakkouuro vandrar man genom ett område med bosättning och korsar vägen Heraniementie. Sedan går men genom en gammal granskog och över odlingsmarker, varefter leden söker sig upp på Kolinvaara. Man kommer över ån Pusonjoki längs en bro. Stigen upp till toppen av Kolinvaara är brant men väl framme ger vyerna lön för mödan: här kan man beundra Herajoki, Pusonjoki och Pielinen.

Från Kolinvaara går leden ner till Herajärvis strand. Efter att man korsat vägen Mustalahdentie kommer man till en bastu, som vandrarna fritt får använda (bastun underhålls av Kontiolahti kommun), och snart efter bastun till ett tvådelat skärmskydd. Förutom Kolis naturum Ukko är också Kiviniemi gård en bra start- eller slutpunkt för Herajärvirundan. Man kan reservera på förhand inkvarterings-, måltids-, transport- och programtjänster av gårdsföretagaren. Vid Kivinimi gård kan man övernatta i uppvärmda bodar eller i skärmskydd. I Kiviniemi finns en brunn, och vatten fås också från tjärnen Pitkälampi och ån Pusonjoki.

Kiviniemi - Lakkala 4 km

En av vandrarna drar flotten med hjälp av en vajer. Bådas ryggsäckar lutar mot kanten på flotten.

Under vandringen från Kiviniemi (korpisoturi.fi, på finska och engelska) till Lakkala omges man av vackra sjölandskap. Nästan genast efter starten från Kiviniemi måst man ta sig över sundet Sikosalmi med en dragflotte. Flotten dras vid behov med hjälp av en vajer till sin egen brygga, och så kan man gå ombord på den och dra sig fram till andra sidan av sundet. Av säkerhetsskäl ska man inte ha ryggsäcken på ryggen under färden. Högst tre personer får åka åt gången med flotten. Flotten är inte i bruk på vintern. Det lönar sig att kolla med Kolis naturum Ukko att flotten är i bruk om man planerar att göra en utflykt tidigt på våren eller sent på hösten.

Två vandrare lutar sig mot ett broräcke.Vid Ahosaari rastplats finns det en eldplats, en torrtoalett och en vedbod. Över Orivirta går en gångbro, varefter leden åter går dyker in i Koli nationalpark. Man kan slå läger, äta vägkost och simma i Lakkala gårds närhet. Det finns dock ingen allmän badstrand. Det finns en eldplats, en tältningsplats, en vedbod och en torrtoalett på Herajärvis strand bakom gårdens huvudbyggnad. Vattnet i Lakkala gårds brunn är inte drickbart. Man kan hämta vatten från Seppälä hyresstugas brunn på knappt 2 km avstånd eller ta vatten ur sjön. På sommaren sköts Lakkalas gårdstun av får, som betar i traditionella gärdsgårdar.

Vandrarna går intill två gamla timmerbyggnader.

Lakkala - Havukanaho 7,1 km

Från Lakkala går leden norrut. Efter en myr och myräng i Törisevä går en avstickare till vänster till Metsäpirtti hyresstuga. Det är 500 meter till stugan från leden. Efter Törisevä går leden i gammal grandominerad skog och passerae tjärnen Karttusenlampi. I Turusenautio finns ruinerna av ett gammalt hus. Ängen sköts genom slåtter. Från Turusenaution kan man göra en 1 kilometer lång avstickare till Soikkeli hyresstuga och en 0,9 kilometer lång avstickare till Ylä-Murhi, där det finns en hyresstuga, en tältningsplats, en torrtoalett, en eldplats och en vedbod.

En vandrare sitter på en ryggsäck på toppen av en skogklädd höjd. Höstlandskapet med sina sjöar hägrar långt.Från Turusenautio fortsätter leden till Pitkälampi, på vars strand det finns en eldplats, en vedbod och en torrtoalett. Efter Pitkälampi går leden i samma spår som Kiehinenrundan till Jauholanavaara, där man har en av de vackraste vyerna i nationalparken. I öst skymtar Pielinen, och i väst öppnar sig en vy över Herajärvi. Från Jauholanvaara går en 1 km lång avstickare längs Kiehinenrundan till Pirunkirkko, som är en 33 km lång grotta i närheten av vägen Kolin rantatie.

Herajärvirundan fortsätter från Jauholanvaara till Havukanaho. Havukankorpi eldplats ligger 400 meter före Havukanho. Vid eldplatsen finns också en torrtoalett och en vedbod. Eldplatsen ligger i en svacka, i vilken rinner en bäck som kan torka ut på sommaren. Havukanaho är en av de artrikaste tidigare svedjeängarna i nationalparken när det gäller fjärilar och växter. Ängen sköts genom slåtter i augusti. I Havukanaho finns också ruinerna av ett gammalt hus.

Två vandrare går längs en höstlig stig bredvid ruinerna av ett gammalt bostadshus.

Havukanaho - Kolis naturum Ukko 5,6 km

Från Havukanaho fortsätter leden först längs vägarna Kolin rantatie och Kehätie och viker sedan av till höger och stiger upp på berget Mäkrävaara. Från leden går en 1,5 km lång avstickare till Mäkränmaja hyresstuga. På Mäkrävaara har man en fin utsikt mot väst och öst. Uppe på berget finns ett stort flyttblock. Eero Järnefelt målade den berömda målningen Höstlandskap från Pielisjärvi på Mäkrävaara med Ukko-Koli som motiv.

En vandrare tittar med kikare på sjölandskapet från toppen av en skogklädd höjd. Höstens färgprakt i en sluttning. En vandrare med ryggsäck samt mössa och handskar.

Från Mäkrävaara går leden ner till svedjeängen Purolanaho, som sköts genom slåtter. Därifrån fortsätter leden till Mäkränaho. Det lönar sig att göra en avstickare till Tarhapuro vattenfall tidigt på våren eller en regnig höst. Det är 0,9 km till vattenfallet från leden. Från Mäkränaho stiger leden upp till de högsta bergstopparna i Koli, dvs. Paha-Koli, Akka-Koli och Ukko-Koli. En mer lättframkomlig rutt viker av efter Mäkränaho till vänster och går direkt till Kolis naturum Ukkos parkeringsplats P2.