Ledernas startpunkter

Panoramaleder

Rundan runt topparna, 1,4 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 0,5–1 h.

Om du väljer att ta en trapplös stig är rundslingan till största delen framkomlig också med barnvagn.

Leden som för dig till Kolis tre mest kända och kanske också vackraste utsiktsplatser är en klassiker! Längs den relativt lättframkomliga leden kan du välja ett trapplöst alternativ.

Startpunkt

Adress: Gården vid Kolis naturum Ukko, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Koordinater: WGS84 - lat: 63° 05.5292' lon: 29° 47.9326', ETRS-TM35FIN - P: 6998935 I: 641290

Huippujen kierros (Rundan runt topparna) i Utflyktskarta.fi

Service

Kolis naturum Ukko och annan service på gården.

Friluftskonstruktioner

Statsministerns eldplats, ingen vedhantering. Du kan ta med egen ved eller köpa ved från naturumet eller hotellet. 

Sevärt

Från Kolis toppar öppnar sig vårt lands berömda nationallandskap över Pielinen och de skogklädda höjderna. Varje topp bjuder på sin egen speciella utsikt.

Ruttbeskrivning

Leden börjar från Övre gården vid Koli naturum Ukko, där en brant trappa leder upp mot Ukko-Koli från korsning nr 65. Efter toppen av Ukko-Koli fortsätter du förbi flera korsningar fram till korsning nr 14, där du anländer till Paha-Koli. Paha-Koli fortsätter kort du ett kort stycke och tar sedan av till höger vid korsning nr 68. Framför dig finns spångar och kortare trappor fram till korsning nr 69, där du tar av till höger mot Akka-Koli över ytterligare spångstigar och kala klippor. Vyerna från Akka-Koli öppnar sig redan från klippavsatsen till vänster om stigen, men om du vill kan du ta av till höger i korsning nr 70 och klättra upp till krönet av Akka-Koli. Från Akka-Koli fortsätter du längs leden fram till korsning nr 12 och tar sedan av till vänster tillbaka till Koli naturum Ukko.

Observera

Längs leden finns flera trappor och relativt svåra stigningar på kala klippor, som du emellertid kan undvika genom att ta omvägar.

Klicka här för att öppna en utflyktskarta över leden (julkaisut.metsa.fi, på finska).

Ukko-Koli, 0,4 km/riktning

Vid bar mark, vandringstid mindre än en halv timme.

Leden är framkomlig också med barnvagn fram till Ukko-Kolis trapplösa utsiktsterrass.

Från Ukko-Koli kan du beundra Finlands mest kända nationallandskap.  Den trapplösa leden är lämplig också för besökare med barnvagn och vandrare som har svårare att ta sig fram.

Startpunkt

Adress: Kolis naturum Ukkos övre gård, avtag nr 11 bakom Ukko naturum, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Koordinater: WGS84 - lat: 63° 05.5292' lon: 29° 47.9326', ETRS-TM35FIN - P: 6998935 I: 641290

Sevärt

Från Ukko-Koli har du en storslagen utsikt över nationallandskapet.

Ruttbeskrivning

Stigen går uppför en svagt sluttande backe med granskog. I stigkorsningarna nr 12 och nr 13 ska man vika av till vänster. Upp till den traditionella utsiktsplatsen på Ukko-Koli kommer man längs trappor. Vid foten av trapporna går en avstickare till höger till Ukko-Kolis trapplösa utsiktsterrass.

 • Leder tillbaka till startpunkten: Efter Ukko-Kolis krön kan du fortsätta längs leden och ta trappor ner till gården vid Kolis naturum Ukko.

Sataman polku (Hamnstigen), 2,1 km/riktning

Vid bar mark, vandringstid cirka 1–2 h.

Stigen är svårframkomlig på grund av de branta sluttningarna. Leden på andra sidan Ipatti via Vaaralanaho är något lättare.

Sataman polku (Hamnstigen) sägs vara den äldsta naturstigen i Finland. Upplev stämningen i gammelskogen och hör suset i de stora asparna.  Den branta gamla naturstigen leder från hamnen genom gammelskogarna och via slalombackarna till gården vid Kolis naturum. 

Två personer vandrar upp längs stigen genom den gamla skogen.

Startpunkt

Adress: Kolis hamn, Rantatie 12, Koli.

Sataman polku (Hamnstigen) i Utflyktskarta.fi.

Koordinater: WGS84 - lat: 63° 06.6886' lon: 29° 48.4940', ETRS-TM35FIN - P: 7001107 I: 641668

Service

Hamns Alamaja (koliactive.com, på finska)Kolis naturum Ukko och annan service på gården.

Friluftskonstruktioner

Längs stigen finns bänkar på fina utsiktsplatser där du kan ta rast. Vaaralanaho eldplats med torrtoaletter. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Ruinerna av den gamla Alamaja, sluttningslund, gammelskogen på Ipattis sluttning, 
svedjebjörkskogar, utsikten, Offerklyftan.

Ruttbeskrivning

Från hamnen går leden först brant uppåt. I den första korsningen tar du av till vänster och i följande korsning fortsätter du rakt fram. Uppförslutet från östra sidan av Ipatti är ställvis brant, men du kan ta en paus på vägen och beundra de resliga asparna och känslan av gammelskog. Efter att du korsat slalombackarna mynnar stigen ut på Koli naturums gård, i närheten av Uhrihalkeama (Offerklyftan).

 • Alternativa startpunkter och leder: Du kan också ta naturstigen från gården vid Kolis naturum nära Offerklyftan eller vandra från hamnen via Vaaralanaho på andra sidan Ipatti.

Naturstigar

Kasken Kierros (Kaskirundan), 2,5-5 km

På den relativt lättframkomlig basleden (2,5 km) är vandringstiden 1–2 h.

Längs Kaskirundan får du uppleva Kolis historia. Landskapet vårdas med hjälp av svedjebränning och betande boskap av lantras. 

Startpunkter

Basleden är drygt 2 km och leden kan bli upp till 2,5 km längre beroende på vilken startpunkt du väljer. Kortast blir leden om du startar från Koli hamn (Rantatie 12, 200 m längre), längst om startpunkten är Yläpiha (Ylä-Kolintie 39, tot. 2,4 km längre). Du kan också starta från Koli by och först vandra till Mattila (cirka 2 km längre) eller från Ollila parkeringsplats (Ylä-Kolintie 12, 800 m längre).

Koli hamns koordinater: WGS84 - lat: 63° 06.6886' lon: 29° 48.4940', ETRS-TM35FIN - P: 7001107 I: 641668

Koordinater för gården vid Kolis naturum: WGS84 - lat: 63° 05.5292' lon: 29° 47.9326', ETRS-TM35FIN - P: 6998935 I: 641290

Koli bys koordinater: WGS84 - lat: 63° 06.8180' lon: 29° 46.7406', ETRS-TM35FIN - P: 7001283 I: 640184

Ollila parkeringsområdes koordinater: WGS84 - lat: 63° 06.2752' lon: 29° 46.9956', ETRS-TM35FIN - P: 7000285 I: 640442

Kasken kierros (Kaskirundan) i Utflyktskarta.fi.

Service

Koli bys, Mattilas (kolinkeidas.com, på finska) och Alamajas (koliactive.com, på finska) service.

Friluftskonstruktioner

Vaaralanaho och Turula eldplats med torrtoaletter, Ollila brunn och Turula tältplats. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Mattila gård, Ollila och Turula gårdar, Vaarala kulturmiljö, svedjeängar och beten.

Ruttbeskrivning

Naturstigen Kasken Kierros presenterar svedjekulturen och de gamla gårdarna i Koli. Kaskirundan blir kortast om du startar från hamnen. Från hamnen följer du skyltningen till Mattila uppför en ganska brant stig. Längs stigen finns flera svedjeängar som bränts vid olika tidpunkter. Från Mattila gård fortsätter du till vänster längs vägen till Ollila. Från Ollila gård går stigen uppför en backe och till Turula längs en boskapsstig. Från Turula fortsätter du till vänster uppför backen och över sandvägen till korsning nr 6, där du tar till vänster. Efter Vaaralanaho åkrar försvinner stigen in i skogen längs en bäck. Från korsning nr 46 går stigen vidare över bäcken och fortsätter 100 m till korsning nr 45, där den svänger till höger 300 m från Koli hamn.

Observera

Du kan också vandra en del av stigen genom att gå från Vaaralanaho direkt till Mattila. På så sätt undviker du de brantaste stigningarna mellan hamnen och Mattila.

Paimenen polku (Herdens stig), 2,6 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid mer än en timme.

Stigen är krävande på grund av de stora höjdskillnaderna.

Paimenen polku (Herdens stig) för vandraren till frodiga sluttningslundar och karga klippor. 

Startpunkt

Adress: Paimenvaara parkeringsplats längs Kotaniementie.

Koordinater: WGS84 - lat: 63° 04.8521' lon: 29° 47.9460', ETRS-TM35FIN - P: 6997679 I: 641356

Paimenen polku (Herdens stig) i Utflyktskarta.fi. 

Friluftskonstruktioner

Paimenvaara eldplats med torrtoaletter. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Sluttningslundar.

Ruttbeskrivning

Från Paimenvaara parkeringsplats leder stigen till vänster till en frodig sluttningslund och uppför backen längs den gamla vägen till Paimenvaara eldplats. Från eldplatsen vänder stigen västerut. Snart är du på väg nedåt i branta trappor och resten av vägen till parkeringsplatsen är en svagt sluttande stig genom skogen.

Observera att det finns spångar och trappor i leden.

Ennallistajan polku (Restaureringsstigen), 3 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid mer än en timme.

Stigen är relativt krävande på grund av de stora höjdskillnaderna.

Längs stigen berättas om restaureringsmetoder för skogsnatur och om vården av kulturlandskap. Spår av dessa verksamheter synds utmed stigen.

Vy över skogs- och sjölandskap.

Startpunkt

Adress:  Pirunkirkko parkeringsplats vid vägen Rantatie i Koli.

Koordinater: WGS84 - lat: 63° 01.5786' lon: 29° 55.6762', ETRS-TM35FIN - P: 6991895 I: 648136

Ennallistajan polku (Restaureringsstigen) i Utflyktskarta.fi.

Friluftskonstruktioner

Ylä-Murhi hyrestuga, tältplats och eldplats med torrtoaletter. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Utsikten från Jauholanvaara till Herajärvi, Ala-Murhi och Ylä-Murhi stugor och gårdar.

Ruttbeskrivning

Naturstigen startar från Pirunkirkko parkeringsplats vid vägen Rantatie i Koli och slutar vid gården Ala-Murhi, som också ligger vid Rantatie. 

Observera att det finns dåliga trappor längs stigen.

Kolinuuron Kierros (Kolinuurorundan), 3,5 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid mer än en timme.

Relativt krävande på grund av de stora höjdskillnaderna.

Kolinuuro rundslinga ger dig en glimt av Kolis tidigaste historia i spåren efter forntida öknar, oceaner, bergskedjor och inlandsisar. Berggrunden under dina fötter hör till de äldsta i Finland.

En förälder med barn klättrar upp för trapporna i barrskogen under en dimmig dag.

Startpunkt

Adress: Kolis naturum Ukkos övre gård, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Koordinater: WGS84 - lat: 63° 05.5292' lon: 29° 47.9326', ETRS-TM35FIN - P: 6998935 I: 641290

Kolinuuron kierros (Kolinuurorundan) i Utflyktskarta.fi.

Service

Kolis naturum Ukko och annan service på gården.

Friluftskonstruktioner

Statsministerns eldplats, ingen vedhantering. Du kan ta med egen ved eller köpa ved från naturumet eller hotellet. 

Sevärt

Pelargranar, Mäkränahos ängar, utsikten från Paha-Koli och Ukko-Koli samt Pieni-Koli. 

Vy över skogs- och sjölandskap.

Ruttbeskrivning

Leden ger dig en lektion i de geologiska fenomenen i Koli samt en introduktion till identifiering av bergarter och mineraler. Rundslingans startpunkt är gården vid Kolis naturum Ukko, där stigen går nedför trapporna till Kolinuuro. Naturstigen har informationstavlor på finska, engelska och ryska. Leden stiger så småningom till krönet av Pieni-Koli med sin storslagna utsikt över ravinen mot Paha-Koli och Ukko-Koli. Från Pieni-Koli tar du trappan ner till botten av ravinen och fortsätter längs myren till Mäkränaho. Från Mäkränaho går leden tillbaka mot Ukko-Koli.

Andra rundslingor

Sommarcaférunda i Koli, 6,8 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid en dag.

Vandringsleden är till största delen bred och i gott skick, men har betydande höjdskillnader.

Reservera hela dagen för utflykten och vandra från ett café till ett annat längs Kolis stigar. Så praktiskt med morgonmål, lunch, kaffe och middag på olika ställen längs samma led!

Startpunkter

Du kan börja caférundan vid vilket café som helst.

Service

Kolis naturum Ukko och samarbetsföretag i Koli: Kolin Ryynänen, Mattila, Break Sokos Hotel Koli och Alamaja.

Sevärdheter

Kolin Ryynänen, Mattila, gårdarna Ollila och Turula, Kolis naturum Ukko, Koli hamn och Alamaja

Ruttbeskrivning

Kafédisk.Du kan börja caférundan vid vilket café som helst, till exempel vid Kolin Ryynänen, som ligger mitt i Koli by.

Från Ryynänen följer vi skyltarna mot Mattila och går över övergångsstället och förbi Koli turistinfos högra gavel. Vägen för oss bakom kyrkan, över bron samt uppför en svagt sluttande backe och efter cirka en kilometer kommer vi till gården Mattila.

Caféet på Mattila gård i Koli är inrymt i den gamla stockstugan. I den gamla timmerstugan serveras nybakta bakverk och kaffe samt en smaklig sopplunch.

Från Mattila fortsätter färden mot Ukko-Koli. För att vandra upp för den ett par kilometer långa uppförsbacken kan du välja att antingen följa den första skylten mot Ukko-Koli som finns vid hörnet av Mattila eller göra en liten omväg längs sandvägen via gårdarna Ollila och Turula. Framme vid Ukko-Kolis övre gård kan man välja antingen Ukko naturums café eller sätta ner sig för att beundra utsikten över Pielinen från Break Sokos Hotel Kolis restaurang.

Färden från toppen till Alamaja i hamnen går längs en av Finlands äldsta utmärkta leder.  Från hotellet vandrar man först en stund tillbaka mot Mattila, tills man efter den första branta nerförsbacken svänger in på den led som går mot hamnen, först över Ipattis sluttningar och sedan genom den urgamla granskogens dunkel.

Alamaja ligger i hamnen, alldeles vid Pielinens strand. På Alamaja kan man avnjuta en kopp kaffe med bakverk, men också soppor och stadigare luncher. Restaurangen har även A-rättigheter. På den inglasade terrassen kan man njuta av utsikten över den vidsträckta sjön Pielinen även vid dåligt väder.

För att ta sig längs den ett par kilometer långa leden från hamnen tillbaka till Koli by följer man skyltarna mot Mattila, upp för sluttningen och förbi de gamla svedjorna till Mattila gård, och därifrån samma väg man kom längs tillbaka till startpunkten.

Mäkräleden, 7,5 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 3–4 timmar.

Stigen är relativt krävande på grund av de stora höjdskillnaderna.

Många utsiktsplatser och den ikoniska Järnefelts tall är belöningen för den svettiga klättringen upp till krönet av Mäkränvaara.  Ta en paus och ät din matsäck vid lägerelden vid idylliska Ikolanaho.

Startpunkt

Adress: Kolis naturum Ukkos övre gård, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Koordinater: WGS84 - lat: 63° 05.5292' lon: 29° 47.9326', ETRS-TM35FIN - P: 6998935 I: 641290

Mäkrän kierto (Mäkräleden) i Utflyktskarta.fi.

Service

Kolis naturum Ukko och annan service på gården.

Friluftskonstruktioner

Ikolanaho hyrestuga, och eldplats med torrtoaletter. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärdheter

Nationallandskapen från Kolis toppar, svedjeängarna, utsiktsplatserna på Mäkrävaara och platsen där Eero Järnefelt målade, samt den varierande naturen på de skogklädda höjderna.

Ruttbeskrivning

Leden går över Kolis krön och leder ner till Mäkränaho och Purolanaho. Från Purolanaho börjar ett långt, jämnt uppförslut som blir klart brantare innan du kommer till Mäkrä. Från Mäkrävaara fortsätter leden över Pieni-Mäkrä, runt sluttningen till Ilkolanaho och vidare till Mäkränaho. Därifrån kan du återvända till Koli naturums gård över Ukko-Koli eller via Pieni-Koli, eller till parkeringsplats P2 längs leden för underhållsfordon.

Klicka här för att öppna en utflyktskarta över Mäkräleden (julkaisut.metsa.fi, på finska).

Vandringsleder

Herajärvis runda, 31-60 km

Vid bar mark (inget vinterunderhåll). För rundslingan i den norra ändan av Herajärvi (35 km) lönar det sig att reservera tre dagar (där den första och sista dagen inte är hela vandringsdagar) och för hela rundslingan på 60 km fyra dagar. 

Herajärvis runda är en krävande och långsam vandringsled speciellt på grund av höjdskillnaderna.

Herajärvis rundas sidor 

Herajärvis runda korsar nationalparken och passar för vandringar på flera dagar. Denna vandringsled går i varierande terräng, från lundar med porlande bäckar till karga, bergiga utsiktsplatser och skogsklädda höjder.

Vy över skogs- och sjölandskap.

Startpunkter

Flera startpunkter.
I nationalparken finns följande: Gården vid Kolis naturum Ukko (Ylä-Kolintie 39), P2, Peiponpelto, Seppälä och Rykiniemi parkeringsplatser.

Utanför nationalparken Ryläys parkeringsplats vid Jerontie, Kiviniemi (Mustalahdentie 27, Kontiolahti) och Eteläpää parkeringsplatser (Eteläpääntie 113, Kontiolahti) i södra ändan av Herajärvi.

Koordinater för naturums gård: WGS84 - lat: 63° 05.5292' lon: 29° 47.9326', ETRS-TM35FIN - P: 6998935 I: 641290

Koordinater för Ukko-Koli parkeringsplats 2 (P2): WGS84 - lat: 63° 05.6697' lon: 29° 48.2411', ETRS-TM35FIN - P: 6999207 I: 64153 

Koordinater för Kiviniemi gård: WGS84 - lat: 62° 59.3404' lon: 29° 55.2907', ETRS-TM35FIN - P: 6987727 I: 648000 

Koordinater för Eteläpää parkeringsplats: WGS84 - lat: 62° 56.9939' lon: 29° 58.2849', ETRS-TM35FIN - P: 6983489 I: 650728 

Herajärven kierros pohjoinen (Herajärvis runda norra, 35 km) i Utflyktskarta.fi.
Herajärven kierros eteläinen (Herajärvis runda södra, 30 km) i Utflyktskarta.fi.

Service

Herajärvs runda service och ledbeskrivning.

Ruttbeskrivning

Vandringsleden går genom varierande terräng, från lundar fyllda av bäckars porlande till utsiktsplatser på kala klippor och frodiga skogar på höjdernas sluttningar. Herajärvis runda utsågs år 2007 till årets utflyktsmål. 

En brygga vid hamnen.

Båtrutter

Till Koli hamn leder en farled över Pielinen från Lieksa, från Juga och Nurmes i norr och via Ahveninen från Pielisjoki och Joensuu i söder. Pielinen står i förbindelse med Saimen via farlederna.

Service

Alamaja och Koli hamns service.

Friluftskonstruktioner

Eldplatser på holmarna Hiekkasaaret, Pieni-Korppi, Iso-Korppi, Laitosaari och på fastlandet i Likolahti och Rykiniemi. Torrtoalett i anslutning till eldplatserna. Bland de ovan nämnda är det tillåtet att tälta i Rykiniemi, på den större av holmarna Hiekkasaaret och på Iso-Korppi.

Båtplatser

I Koli nationalpark finns det båtplatser vid stranden av Pielinen vid Herajokis mynning. Förfrågningar om tillstånd: Kolis naturum Ukko. Båtplatserna i Koli hamn administreras av Lieksa stad.
Båtplatsen i Herajärvi finns vid Lähtevänsärkä i Herajokis övre lopp. Förfrågningar om tillstånd: Kolis naturum Ukko.

En person i en kajak.

Kanotleder

Paddling i Pielinen kan vara en utmaning för paddlaren på grund av de vidsträckta fjärdarna, men upplevelserna på den sparsamt trafikerade vildmarksliknande sjön ger lön för mödan.

 • Leta efter tältplatser och skärmskydd utanför nationalparken med hjälp av sjökortet över Pielinen samt grundkartorna. Runt Pielinen erbjuds många olika typer av inkvartering i stugor och på lantgårdar. Här finns också campingplatser och hotell på lämpliga avstånd från varandra för paddlarens dagsetapper.
 • Lämpliga mål för kortare paddlingsturer från Koli hamn är till exempel holmarna Likolahti, Pieni-Korppi, Iso-Korppi och Hiekkasaaret. Runt Sikosaari paddlar du också bekvämt på några timmar. Start- och slutpunkt i Koli hamn.
 • Du kan uppleva Koli nationalpark på ett nytt sätt genom att paddla nära stranden från norr till söder. Startpunkt i Koli hamn och slutpunkt i Rykiniemi vid Herajokis mynning. Paddlingssträckan blir cirka 16 km, men det lönar sig att reservera en hel dag för turen. Lämpliga rastplatser längs stranden är Likolahti eldplats och någon av eldplatserna på Laitosaaret. Besök också Valkeahiekka innan du kommer till Herajokis mynning. På Rykiniemi udde kan du övernatta i tält. 
  • Service: På området finns det företagare som hyr ut kanoter och roddbåtar.
  • Det är tillåtet att göra upp eld på eldplatserna på holmarna Hiekkasaaret, Pieni-Korppi, Iso-Korppi och Laitosaari. Vid eldplatserna på Iso-Korppi och Hiekkasaaret är det också tillåtet att övernatta. 
  • Under fåglarnas häckningssäsong får du inte ta i land på holmar som är mindre än en halv hektar. Till platserna med landstigningsförbud hör bland annat Kaupunginniemi samt holmarna och skären utanför udden.
 • I Herajärvi paddlar du tryggare än i Pielinen. Vid Lähtevänsärkkä och Kiviniemi finns utmärkta kanotbryggor. I Kiviniemi kan du också höra dig för om utrustning att hyra. Lakkala är en lämplig rastplats. 
  • Observera Myllypuro som rinner från Jero till Herajärvi och Herajoki som rinner från Herajärvi till Pielinen är mycket smala, grunda vattendrag med flera grunddammar. Ingendera är framkomlig med kanot.
 • I närheten av nationalparken finns kanotleden Ahmolampi-Savijärvi-Ylemmäinen. Du kan övernatta i tält längs leden.

Vägen går genom höstskogen.

Cykelleder

Den riksomfattande cykelleden nr 6

Den riksomfattande cykelleden nr 6, som går längs grusväg, tangerar nationalparken i närheten av Koli by.

Startpunkt

Till landsvägen kommer man från Joensuu - Kajana -vägen (riksväg nr 6) genom att vända mot Ahveninen till väg nr 515, därifrån man ännu tar till vänster.

Service

Längs cykelleden står många av Koliområdets turistföretagares service (inkvarteringsföretag, butik, café) till förfogande. I regionen finns företagare som hyr ut cyklar.

Sevärt

Variationen mellan skogsklädda berg, åkrar och vattensystem längs leden är typiska drag för nordkarelen på landsbygden.

Kartor

Kolis cykelleder -karta (vaellus.info, på finska)

Två ryttare på sina hästar. I bakgrunden ett slanstängsel och en röd byggnad vid skogsbrynet.

Ridleder

I Koli arrangerar lantgårdsturistföretaget Paimentupa (paimentupa.fi, på finska) terrängridning på småvägarna på Koli nationalparks område.

Kundtjänst

 
ukko(at)metsa.fi

Parkeringsplatser

Ukko-Kolis P1 och P2

 • Ylä-Kolintie 31, Lieksa  

Se övriga parkeringsområden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Koli nationalparks karta i Utflyktskarta.fi.

Tillgängliga utflyktsmål och tjänster

Lederna till Kolis toppar är lättframkomliga med barnvagn med undantag av de sträckor där det finns trappor.

Nedanför Ukko-Kolis utsiktsplats finns det en tillgänglig utsiktsavsats, dit man kommer längs en bred stig. På grund av en ganska brant stigning är det dock bra att ha en assistent med sig. Man kommer till utsiktsavsats från Ukkos övre gård via stigkorsning 11 och sedan går man till vänster i korsningarna nr. 12 och 13. Just före trapporna upp till Ukko-Koli går en stig till höger till utsiktsavsatsen.

Kolis naturum Ukko är tillgänglig för alla. Den rälshiss som går från parkeringsplatsen till Ukkos övre gård är också tillgänglig för alla. Sokos Hotel Kolis tillgänglig entré ligger mittemot rälshissens övre station.

Tillgänglig parkering (2 platser, den ena är 310 cm bred och den andra 370 cm bred) ligger nära sidoingången till Break Sokos Hotel Koli. Parkering är tillåten endast med ett tillstånd som berättigar till detta.

Av eldplatserna är Likolahti och Statsministerns eldplats, som ligger i närheten av naturumets övre gård på Ukko-Koli, tillgängliga med rullstol. Eldplatserna vid Alamaja i hamnen, Kolin Ryynänen, Vaaralanaho och Turula går också att använda med vissa begränsningar.

I nationalparken finns det en tillgänglig wc endast i Kolis naturum Ukko.

Med barnvagn kan man vandra rundslingan Ollila–Koli by–Mattila–Ollila. Från Ollila parkeringsplats (Ylä-Kolintie 12) går man längs en led för lätt trafik mot Koli by, vid brandstationen viker man av till höger till en naturstig som går till Mattila, från Mattila går man längs en serviceväg till Ollila och vidare därifrån till Ollila parkeringsplats.