Kartor över och kommunikationer i Koli

Kommunikationer

Koli nationalpark är belägen i Lieksa, Eno och Kontiolahti kommuner vid Pielinens strand, i närheten av riksväg nr 6.

Med bil

 • Vägen till Ukko-Koli och Ukko naturum är skyltad från Joensuu-Kajanavägen nr 6, dvs. från Kolinportti i Ahmovaara, där man svänger av till väg nr 504. Från Kolinportti är det 9 km till Koli by och 12 km till Ukko-Koli. Från Koli by finns det skyltar till Koli nationalpark och Ukko-Koli.
 • Den vackra Rantatie-vägen, som går längs Pielinen strand, går närmare 20 km på parkens område och det är lätt att göra avstickare till de utflyktsmål eller leder som befinner sig längs vägen. Då man kommer från Ahveninen-Lieksa hållet når man Rantatie-vägen så att man svänger från den asfalterade vägen nr 515 till höger till grusvägen, där det på skylten står "Herajoki". Då man kommer från Joensuu-Kajana vägen (riksvägnr 6) svänger man mot Ahveninenhållet till väg nr 515, därifrån man svänger till vänster enligt skylten "Herajoki".
 • Om sommaren finns det en bilfärjeförbindelse (koli.fi, på finska) från Lieksa till Koli hamn två gånger om dagen.
 • Om vintern finns det en 7 km lång upplevelserik isväg från Vuonislahti i Lieksa över Pielinen till Koli.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med grupptaxi
 

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter och parkeringsplatser

 • De flesta börjar sin tur från Ukko-Koli och då parkerar man antingen på P1 eller P2 (Ylä-Kolintie 31, Lieksa).
  • Parkeringsplatserna P1 och P2 finns i närheten av krönen på ett kort avstånd till fots eller med rälshiss från Ukko naturum, Break Sokos Hotel Koli samt de kändaste utsiktsplatserna.
  • På den övre avsatsen utanför Ukko naturum och Break Sokos Hotel Koli är det förbjudet att parkera, med undantag för avlämning av kunder under högst 15 minuter.
  • Rälshissens nedre station finns vid P1 och övre station alldeles utanför hotellets huvudentré framför trapporna. Rälshissen är gratis.
  • Alternativt kan man gå uppför trappor till den övre avsatsen. Trappornas nedre del är bredvid rälshissens nedre station. Trapporna är stängda under vintern.
  • På den övre avsatsen finns det två parkeringsrutor för handikappade bredvid Break Sokos Hotel Kolis sidoentré. På dessa är det tillåtet att parkera endast med tillbörligt tillstånd.
  • För bussar finns det svängutrymme på den övre avsatsen och bredvid rälshissens nedre station, men bussarnas parkering är beläget i bakre delen av P2.
 • Den som börjar sin tur i Koli by kan parkera sin bil på parkeringsplatsen utanför Kolis handelsbod (Kolintie 94, Lieksa), utanför Kulmakivi turistinformation (Ylä-Kolintie 2, Lieksa) eller på kyrkans parkeringsplats (Ylä-Kolintie 4, Lieksa).
 • I nationalparkens finns en parkeringsplats för hamnens kunder (Rantatie 12, Lieksa) och även för dem som vandrar längs parkens leder.
 • Parkeringsplatser på andra ställen i parken är Ollila (Ylä-Kolintie 12, Lieksa) (Ollila, Turula, Mattila), Paimenenvaara (Kotaniementie 10, Lieksa) (Paimenenpolku), Peiponpelto (Kotaniementie 30, Lieksa) (Herajärvis runda), Likolahti (Rantatie 47, Lieksa) (Tarhapuro), Pirunkirkko (Rantatie 117, Lieksa) (Ennallistajan polku), Lähtevänsärkkä (Herajärventie 30, Eno) (båtramp) ja Lakkala (Herajärven rantatie 35, Eno) (Herajärvis runda). Även på de breddade ställena längs Rantatie kan man parkera under kortare tider.
 • I Koli hamn finns en ramp för små båtar.

Kartor över Koli

Övriga kartor

 • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi vattentålig friluftskarta 1:25 000. Karttakeskus 2020. Kartor kan köpas från Kolis naturum Ukko Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Kolis utflykts- och servicekarta, 1:50 000 ja 1:20 000, 2016. Kartan kan köpas i Kolis naturum Ukko, Kolis Sale och Kolis turistbyrå.
 • Kolis skidspårskarta, 1: 70 000. Man får den från Kolis naturum Ukko, Kolis turistbyrå och Break Sokos Hotel Koli.
 • Koli: geologinen retkeikykartta ja opaskirja, 1:20 000 (Koli: geologisk friluftskarta och guidebok, 1. 20 000), Geologiska forskningscentralen 2003. Kartor finns till salu i Kolis naturum Ukko och Geologiska forskningscentralens kontor.
 • Terrängkartor nummer P534 och P532, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor nummer 4313 08, 4313 09, 4313 10, 4313 11 och 4313 12, 1:20 000, Lantmäteriverket. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
 • GT utflyktskarta Östra Finland, 2014, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Pohjois-Karjala (Norra Karelen), vattentålig karta, 1:25 000, Calazo Förlag 2015. Kartor kan köpas till exempel från Kolis naturum Ukko.

Försäljningsställen för kartor