Tillgänglig Koli

Parkering och rälshissen

Rullstolen ryms också i rälshissen som går mellan parkeringsplatsen P1 och Yläpiha (Övre gården). På Ukkos Yläpiha kan man parkera tillgängligt, men annars är det förbjudet att parkera bilar där. Tillgänglig parkering (2 platser, den ena är 310 cm bred och den andra 370 cm bred) vid sidoingången till Break Sokos Hotel Koli. Parkering är tillåten endast med ett tillstånd som berättigar till detta.

Kolis naturum Ukko

Kolis naturum Ukko är i sin helhet tillgängligt med rullstol (ramper till utställningarna, hiss till andra våningen, där det finns bildföreställningar och mötesutrymmen, tillgänglig wc). I nationalparken finns det tillgänglig wc endast i Kolis naturum Ukko.

Leden till utsiktsavsatsen

I närheten av Ukko-Kolis utsiktsplats finns det en tillgänglig utsiktsavsats, dit man kommer längs en bred stig. På grund av en ganska brant stigning är det dock bra att ha en assistent med sig. Läs mer Ukko-Kolis krävande tillgängliga led, 400 m/riktning.

Tillgängliga eldplatserna

Av eldplatserna är Likolahti och statsministerns eldplats, som ligger i närheten av naturumets övre gård på Ukko-Koli, tillgängliga med rullstol.