Vyer från Kolis topp

Om man vill bese de bästa sevärdheterna i Koli nationalpark lönar det sig att ta sig upp på de skogsklädda höjderna, eftersom de fantastiska vyerna är det bästa i Koli. Utsikten från Ukko-Koli över Pielinen är ett av Finlands kändaste nationallandskap. Ukki-Kolis topp ligger 347 meter över havet och 253 meter över Pielinens yta. Bergstopparna i Koli är de sydligaste krönen i Finland där det uppstår upplegor på träden. Från Paha-Kolis kvartstunga har man en utsikt över ravinen Kolinuuro och Pielinen bakom denna. På Akka-Koli kan man beundra sjölandskapet på bägge sidorna av Kolinselkä och långt i söder skymtar också Vesivaara, som är känt för sina vackra vyer. Nedanför Akka-Kolis utsiktsplats finns Hiljaisuuden temppeli (Tystnadens tempel), som är ett populärt vigningsställe. Det lönar sig att kliva upp även på Mäkrävaara, Paimenvaara, Pieni-Koli, Jauholanvaara och Hirvivaara för att ta en titt på utsikterna. 

Från toppen av ett berg öppnas ett vacker höstskogslandskap ner mot en sjö.

Ängar och kulturlandskap

I Koli finns det vårdbiotoper bestående av ängstyper som blivit allt sällsyntare i vårt land. Mäkränaho, Purolanaho, Ikolanaho och Havukanaho samt Mustaniityt har en representativ artsammansättning och är mycket vackra när de blommar. Även Vaaralanaho, Turusenautio, Soikkeli, Ylä-Murhi och Ala-Murhi på de skogsklädda höjderna hör till nationalparkens värdefulla gamla ängar. Vid många av ängarna finns det rester av bebyggelse, t.ex. stenfötter och rovgropar. Kulturmiljön är som bäst vid gårdarna Ollilla, Turula, Vaarala, Mattila och Lakkala, vilkas omgivning sköts genom bete, svedjebränning och slåtter.

Lantraser vid Ollila gård

Innanför gärdsgårdarna betar östfinsk boskap om somrarna. Ute på betena kan man också få se andra lantraser, såsom nordfinsk och västfinsk boskap, finska lantrasfår och Kajanaland gråa lantrasfår. Boskapen gör viktigt naturvårdsarbete genom att hålla landskapet öppet. Det bor lantrashöns i Ollilas hönsgård. Får går på bete också vid Lakkala gård, Mattila gård (kolinkeidas.com, på finska) och Seppälä gård.

Finska kor ute på bete. Betesområdet avgränsas med staket.

Gammelskog och lundar

Asparna och granarna vid Kaski-rundan på Ipattis sluttning är överraskande stora. Skogen har inte avverkats på över hundra år. I terrängen finns det död ved, som erbjuder sällsynta insekter, mossor och tickor fina livsmiljöer. På skogshöjdernas sluttningar växer frodiga skogar med en mycket artrik flora. Olika slag av höga örter, ormbunkar, mossor och orkidéer trivs i dessa fuktiga och näringsrika miljöer. Man kommer lättast till lundarna genom att vandra leden Paimenen polku.

Koli en – en geologisk sevärdhet i sin helhet

I Kolis landskap kan man tydligt urskilja stora geologiska formationer, exempelvis Kolinuuro ravin genast nedanför bergen samt åskedjan Hiekkasaaret i Pielinen. De flacka sandstränderna vid Rykiniemis strand utgör raka motsatsen till Kolibergens branta kvartsitväggar.

Två barn springer i vattenbrynet på en slät sandstrand på hösten.

Enskilda landmärken på området är bl.a. flyttblocket Mäkrän kivi uppe på Mäkrävaaras krön, den stora bergsgrottan Pirunkirkko samt vågmärkena i en berghäll efter en forna havsstrand.

En vandrare lutar sig med armen mot ett stort block.

Historiska sevärdheter, konst och sägner

I nationalparken erbjuds information och kultur samt andra tjänster i många sevärda och intressanta miljöer. Ukko naturum representerar modern arkitektur. Utöver guidningar i nationalparken hör också Ukkos gästutställningar till naturumets viktigaste tjänster. Därtill finns det flera gästutställningar (på finska, koli.fi) i de olika objekten i Koli året runt.

En fotografi utställning hänger på en vägg i en korridor. På motsatt vägg finns det bord, och den långa korridoren leder till sist till ett stort fönster med utsikt över ett vinterlandskap.

Den gamla gården med röda byggnader i Koli by är caféet Kolin Ryynänen. Koli hembygdsmuseum (på finska, kolinkotiseutuyhdistys.fi) ligger i samma gårdsplan.

I Alamaja i Koli hamn, som har som förebild den gamla Alamaja, finns en café-restaurang. I det herrgårdsartade Mattila (kolinkeidas.com, på finska) finns ett stugcafé och småskalig inkvarteringsverksamhet. Den som vill utnyttja nationalparkens hyresstugor kan få övernatta i allt från en gammal skogshuggarkoja till ett småbruk på en skogsklädd höjd.

Offerklyftan

Är frilyst enligt fornminneslagen. Offerklyftan består av en spricka berget har fyllts av slantar, som folk har kastat i den under århundradenas lopp. Vid Offerklyftan berättas ofta Annikkis historia: denna olyckliga flicka offrade dyrbarheter till jordens ande i klyftan för att återfå lyckan. I berget vid Offerklyftan finns flera namnteckningar inristade av konstnärskarelianer på 1900-talet. Offerklyftan hittar du i norra ändan av Koli hotell.

Pirunkirkko

Pirunkirkko (djävulskyrkan) är en Z-formad, 33 meter lång bergsspricka med blocktak och den är förknippad med en rad mystiska sägner. Pirunkirkko ligger intill vägen Rantatie, 12 km söder om Koli.

Stenväggar inuti en täckt bergsspricka.

Järntrappa vid en sluttning vintertid.Från parkeringsplatsen intill Rantatie går en trappförsedd stig till Pirunkirkko. Man kommer också till grottan från Herajärvirundan genom att göra en avstickare längs leden Kiehinenrundan (Kiehisen kierros). Eero Järnefelt besökte en gång i tiden Pirunkirkko och skrev på dess vägg:

"en hemlighet, en själ,
en lycka för vardera
fyller hela templet
vars helgd vi minns för evigt"

(fri översättning från finska)

Sataman polku

Sataman polku (hamnstigen) är såvitt man vet den äldsta markerade naturstigen i Finland. Flyttblocket med inristningar i hamnen var den första vägvisaren vid den stig som gick till Ukko-Koli. Den gamla Alamaja, vars ruiner ligger intill stigen, hörde till de första restaurangerna och inkvarteringsställena i Koli.

Ryläys

Från Ryläys utsiktsplats vid Herajärvirundan har man en fin utsikt över de skogsklädda höjderna i nationalparken och sjön Pielinen i deras bakgrund. I bergssluttningen något söder om utsiktsplatsen finns det ett ståtligt blockhav. I närheten av utsiktsplatsen finns det en kåta med eldplats. Det är ca 2,4 km att promenera till Ryläys från den närmaste parkeringsplatsen i Jero.

Räsävaara utsiktstorn

Räsävaara utsiktstorn är bara 18 meter högt, men eftersom det står uppe på berget Räsävaara ligger utsiktsplatsen de facto 300 meter över havsytan. Söderut domineras landskapet av Koli nationalpark med sina skogsklädda höjder samt Herajärvi. I öst syns Pielinens motsatta strand, öarna Kelvänsaari och Hattusaari, i norr Pielinens största ö Paalasmaa. I skogslandskapet i väst kan man vid klart väder urskilja sjöar som ligger på långt avstånd, bl.a. Höytiänen. Vägen från Kolintie till Räsävaara parkeringsplats och Räsävaara skärmskydd är skyltad och ca 3 km lång. Det är bara ett par hundra meter att gå från parkeringsplatsen till utsiktstornet.

Övriga sevärdheter i området

  • Koli by
  • Suomen Kivikeskus
  • Isvägen