Ankomst till Koli

Koli nationalpark ligger öster om riksväg 6 och på västra stranden av Pielinen. Från Joensuu är det 63 km och från Kajana 182 km till Koli.

Till vandringslederna

I Koli finns det parkeringsplatser på flera ställen. Till vandringsledernas startpunkter vid Ukko-Koli och i Koli by kommer du bland annat från parkeringsplatserna vid Koli hamn, Ollila, Ukko-Koli slalombackar, Likolahti, Paimenenvaara och Peiponpelto.

Till vandringsleden Herajärvis runda och andra ställen i nationalparken kommer du bland annat från parkeringsplatserna vid Pirunkirkko, Seppälä-Lakkala, Ryläys och Kiviniemi.

Nationalparkens populäraste parkeringsplatser är P1 och P2 nära toppen av Ukko-Koli. Dessa parkeringsplatser är ofta överbelastade och därför lönar det sig att planera avfärden från andra parkeringsplatser.

Med kollektivtaxi till Koli

En kollektivtaxi (Kimppataksi, kolintaksi.fi, på finska) som bokas på förhand går i trafik mellan Joensuu och Koli. Med kollektivtaxin åker du från dörr till dörr. Du kan också stiga på längs rutten.

Kolla också andra samarbetspartner som erbjuder transporttjänster. På webbplatsen koli.fi hittar du mer information på finska och engelska.

Med buss till Koli

Närmaste busshållplats ligger vid riksväg 6 i Ahmovaara (Kolinportti). Från hållplatsen är det cirka 9 km till Koli nationalpark. Bussar (matkahuolto.fi) går till Kolinportti vid Ahmovaara från Joensuu och Kajana året om. Etappen från Ahmovaara till Koli nationalpark kan du färdas till fots, med cykel, med kollektivtaxi (kolintaksi.fi, på finska) som du bokar på förhand eller med taxi (kolintaksi.fi, på finska).

Tips: När du söker Matkahuoltos busstidtabeller (liput.matkahuolto.fi) lönar det sig att välja Ahmovaara (Juga) som hållplats, eftersom en enda sökning då ger både ordinarie bussturer som stannar på gården vid Kolinportti och expressbussar som stannar vid Joensuuvägen.

Med tåg till Joensuu eller Kajana

Med tåg (vr.fi) är Joensuu (63 km) eller Kajana (182 km) det närmaste du kommer Koli nationalpark. Från Joensuu järnvägsstation till Koli nationalpark kan du åka taxi (kolintaksi.fi, på finska).

Från Joensuu och Kajana kan du också ta bussen till Ahmovaara. Från Ahmovaara är det cirka 9 km till Koli nationalpark. Etappen från Ahmovaara till Koli nationalpark kan du färdas till fots, med cykel, med kollektivtaxi (kolintaksi.fi, på finska) som du bokar på förhand eller med taxi (kolintaksi.fi, på finska).

Tips: När isvägen Koli‒Vuonislahti (koli.fi, på finska och engelska) är öppen ligger den närmaste järnvägsstationen i Vuonislahti (18 km). Från Vuonislahti järnvägsstation till Koli nationalpark kan du åka taxi (kolintaksi.fi, på finska).

Med bil till Koli

Tips: Undvik rusning och kolla andra parkeringsplatser, högsäsonger och aktuell information.

Tips 2: Rantatie (väg nr 5046) och Jerontie (väg nr 15735) är slingrande och kuperade skogsvägar. Vintertid kan väglaget vara besvärlig och vi rekommenderar att du använder dubbdäck på vägarna.

Tips 3: Om förhållandena tillåter öppnas isvägen över Pielinen från Koli till Vuonislahti (koli.fi, på finska och engelska) under midvintern.

Parkeringsplatser vid Ukko-Koli

Parkeringsplats P1, P2 och P3, Ylä-Kolintie 31, Lieksa (väg nr 5040). Plats för cirka 145 bilar. Från parkeringsplatserna kan du ta dig till Övre gården (Yläpiha) till fots via trappan eller med en gratis rälshiss. Där ligger Kolis naturum Ukko, flera av ledernas startpunkter samt Break Sokos Hotel (sokoshotels.fi). Trappan börjar bredvid rälshissen. Trappan underhålls inte på vintern.

Parkeringsplatserna P1–P3 överbelastas lätt. Rusningen är störst på veckosluten samt under högsäsongen (juni–augusti), semestertider och helger. Under rusningstid rekommenderar vi att du väljer någon av nationalparkens övriga parkeringsplatser som startpunkt. Från exempelvis parkeringsplatserna vid Ollila, Ukko-Koli slalombackar, Likolahti och Paimenenvaara är det bara 1–2 km till fots längs nätverket av stigar till Koli naturum Ukko samt till startpunkterna för flera olika leder för dagsutflykter.

Parkeringsplatsen P3 för husbilar, husvagnar och bussar ligger i bakre delen av parkeringsplats P2. Bästa vändplatsen för bussar finns på Övre gården (Ylä-Kolintie 39, Lieksa).

Laddstationer för elbilar finns på parkeringsplats P1. Laddstationerna är avgiftsbelagda. Mer information om laddstationerna (sokoshotels.fi).

Observera att parkering är förbjuden på Övre gården (Ylä-Kolintie 39, Lieksa), med undantag av tillgänglig parkering.

Rälshissen går längs en räls som byggts i skogen. Det finns passagerare i hissen.

Övriga parkeringsplatser (från norr till söder)

Koli hamns parkeringsplats, Rantatie 12, Lieksa (väg nr 5046). Plats för cirka 15 bilar. Vintertid är parkeringsplatsen mindre.

Ollila parkeringsplats, Ylä-Kolintie 12, Lieksa (väg nr 5040). Plats för cirka 10 bilar. Vintertid är parkeringsplatsen mindre.

Parkeringsplatsen vid Ukko-Koli slalombackar, Rantatie 27, Lieksa. Plats för cirka 200 bilar. Vintertid är parkeringsplatsen mindre. På vintern och under sommarsäsongen kan du ta utsiktshissen från parkeringsplatsen till Kolis naturum Ukko. Tidtabell och priser för utsiktshissen (koli.fi, på finska och engelska).

Likolahti parkeringsplats, Rantatie 45, Lieksa. Plats för cirka 6 bilar. Vintertid är parkeringsplatsen mindre.

Paimenenvaara parkeringsplats, Kotaniementie 10, Lieksa. Plats för cirka 5 bilar. Vintertid är parkeringsplatsen mindre.

Peiponpelto parkeringsplats, Kotaniementie 31, Lieksa. Plats för cirka 7 bilar. Vintertid är parkeringsplatsen mindre.

Ryläys parkeringsplats, Herajärventie 1, Lieksa. Plats för cirka 5 bilar. Vintertid är parkeringsplatsen mindre.

Pirunkirkko parkeringsplats, Rantatie 118, Lieksa. Plats för cirka 6 bilar. Vintertid är parkeringsplatsen mindre. Det är svårt att ta sig till parkeringsplatsen under vintern och tjällossningen, eftersom det finns en brant backe strax före parkeringen.

Seppälä och Lakkala parkeringsplats, Herajärven rantatie 36, Kontiolahti. Plats för cirka 6 bilar. Inget vinterunderhåll.

Rykiniemi parkeringsplats, Vaaralahdentie 116, Joensuu. Plats för cirka 5 bilar. Inget vinterunderhåll. Från korsningen vid Vaaralahdentie är det cirka 300 m till parkeringsplatsen. Före parkeringen finns en korsning där du ska ta av till vänster.

Kiviniemi parkeringsplats, Mustalahdentie 27, Kontiolahti. Plats för cirka 25 bilar. Vintertid är parkeringsplatsen mindre. Parkering vid kanten av vändplatsen.

Eteläpää parkeringsplats, Eteläpääntie 126, Joensuu. Plats för cirka 5 bilar. Inget vinterunderhåll.

Tillgänglig parkering

Tillgänglig parkeringsplats, Ylä-Kolintie 39, Lieksa (väg nr 5040). Plats för 2 bilar. De tillgängliga parkeringsplatserna ligger bredvid Break Sokos Hotel Kolis sidoingång. Parkering på platserna är tillåten endast med ett tillstånd som berättigar till detta.

Rörelsehindrade personer kan också parkera på parkeringsplats P1. Rullstolar får plats i rälshissen som transporterar besökare från parkeringsplats P1 till Övre gården.

Mer information om tjänster för rörelsehindrade personer.

Med cykel till Koli

Med kollektivtrafik kommer du inte ända fram till Koli nationalpark, men det är lätt att transportera sin cykel på tåget eller bussen och fortsätta till Koli från närmaste hållplats. Om du följer vägarna Ylä-Kolintie, Rantatie och Kotaniementie, som går genom nationalparkens område, når du alla startpunkter för nationalparkens friluftsleder.

Tips: Du kan planera din rutt på cykel i Koli bland annat med hjälp av informationen om cykelleden Pielisen Kierros (250 km), som går via Juga, Nurmes och Lieksa. Cykelleden Pielisen Kierros (koli.fi, på finska och engelska) går huvudsakligen längs lugna sandvägar på landsbygden.

Kom ihåg att det inte är tillåtet att cykla på friluftslederna i Koli nationalpark med sina branta backar. Cykling på nationalparkens friluftsleder har begränsats för att minska belastningen av naturen och garantera säkerheten för alla som rör sig i området. I Koli nationalpark är cykling tillåten endast på bilvägar.

Med båt till Koli

Vid stranden av Pielinen i Koli hamn (Strandvägen 12, Lieksa) finns åtta gästplatser för båtar, en båtramp för småbåtar samt bryggan där kryssningsfartygen och bilfärjan lägger till. Kom ihåg att det är förbjudet att ta i land eller röra sig på holmar på mindre än en hektar under perioden 15.5–17.7. Syftet med förbudet är att trygga sjöfåglarnas häckningsfrid.

Vid Lähtevänsärkkä (Herajärven rantatie 48, Joensuu) vid stranden av Alaselkä i Herajärvi finns en sjösättningsplats för småbåtar. När vattenståndet är lågt är det svårt att ta sig från Alaselkä till Herajärvi eftersom Orivirta sund är mycket grunt. På Lähtevänsärkkä parkeringsplats finns det plats för cirka 5 bilar. Parkeringsplatsen underhålls inte på vintern.

Mer information om tjänster för båtfolk samt möjligheter till paddling och båtliv i Koli (koli.fi, på finska och engelska).

Med flyg till Joensuu

Närmaste flygplats (finavia.fi) ligger i Joensuu (63 km). Från Joensuu kan du ta dig till Koli med buss eller med kollektivtaxi som du bokar på förhand.