Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas på Koli 

En person i förgrunden som ger vatten åt hunden och på det gamla gårdstunet i bakgrunden står en person med ett barn i famnen.

I Koli nationalpark är det

tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för eventuella begränsningsområden
 • att plocka bär och matsvampar
 • allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i områden som berörs av begränsningar. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen  kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats.  Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
  • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten, som finns vid kåtan i Ryläys och vid Rinnestugans skärmskydd.
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller skrämma vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned och förstöra friluftsanordningar
 • att färdas på begränsningsområdena, som har grundats för att trygga fåglarnas häckningsro på de små öarna och skären, där landstigningsförbud gäller 15.5 - 15.7.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. I Koli kan mobiltelefonens hörbarhet försvagas eller helt försvinna i dalar och svackor. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning

 • För dem som ger sig av på längre turer är det skäl att utrusta sig med en tillräckligt stor vattenflaska ifall man inte kan få vattenpåfyllning t.ex. p.g.a. torra perioder, djuravföring eller bakterier. Det rekommenderas alltid att koka det vatten man tar i terrängen från ytvatte innan man använder det.
 • Innan man ger sig av till Herajärvis runda lönar det sig att försäkra sig om det är möjligt att korsa Sikosalmi med den självdragbara flotten och Herajoki med hjälp av vadvajern. Tilläggsinformation från Kolis naturum Ukko.
 • I Koli är de olika årstiderna tydligt avgränsade. De varma sommarvädren börjar ofta redan i maj. En klar höst förutsätter varma kläder och grova skor och en regnig höst sakenlig klädsel. Vintern börjar ofta i november och är kall och snörik. Snön smälter i april, och i maj är stigarna fortfarande rätt våta.
 • Några ställen på nationalparkens område förutsätter specialutrustning.
  • De mörka blockgrottorna och -grottsystemen: fick- eller pannlampa, skor med halkfria sulor.
  • Långa vandringsleder: tillräckligt stor vattenflaska, rejäla vandringsskor eller stövlar.

Säkerhet

 • Då man färdas i Koli nationalpark är höjdskillnaderna betydande. Bergen och stigarna är exceptionellt hala då de är fuktiga, t.ex. efter regn, eller då de är frusna eller då snön smälter. Man bör vara extra försiktig att man inte slinter och förlorar fotfästet då man vandrar på de branta sluttningarna.
 • Undvik bergstoppar vid åskväder på grund av risken för blixtnedslag.
 • Vid åskväder är det skäl att undvika att bestiga de skogsbeklädda höjdernas toppar p.g.a. risken för blixtnedslag.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Högsäsong

 • Sommarsäsongen börjar vid midsommar och fortsätter till skolstarten. "Ruska"vandrarna anländer, då ruskan (höstfärgerna) är som bäst i september-oktober. Skidsäsongen börjar i medlet av februari och fortsätter till april. Lägerskoleleverna anländer i maj.
 • I Koli och Koli nationalpark är det populäraste området Ukko-Koli, där de viktigaste utsiktsplatserna är belägna, Ukko naturum, Hotell Koli och sluttningarna.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer