Instruktioner och regler för Koli

Koli nationalpark har inrättats för att skydda det representativa nordkarelska bergsområdet, de gamla skogarna och deras organismer samt en viktig del av Koli nationallandskap. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (pdf 2,5 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

En person i förgrunden som ger vatten åt hunden och på det gamla gårdstunet i bakgrunden står en person med ett barn i famnen.

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsdelarna. Kolla in kartorna Koli  på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla 
Andra regler och anvisningar
Flyga drönare
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Koli nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade. 

Röra sig i nationalparken 

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, på skidor, med roddbåt och kanot, förutom i begränsningsområdena:

 • Att åka snöbräde, som är förbjudet på de viktigare utsiktsplatsernas (Ukko-Koli, Akka-Koli och Paha-Koli) natursluttningar för att skydda naturen och trygga kundernas säkerhet.
 • Det är förbjudet att röra sig i de vissa delar som har inrättats för att trygga fåglarnas häckningsro på små öar och skär. På dessa områden är det förbjudet att röra sig eller stiga i land 15.5 - 15.7.

Slå läger 

Det är endast tillåtet att slå läger på platser som är utmärkta för detta ändamål.

Göra upp eld 

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret för elden och för att släcka den ligger alltid hos den som tänder eld.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld.Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten, som finns vid kåtan i Ryläys och vid Rinnestugans skärmskydd.

Skräpfritt friluftsliv 

Det finns inga blandavfallskärl i Koli nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

I Koli nationalpark finns det två sorters toaletter: torrtoaletter och torrtoaletter som töms med sugtömning. I torrtoaletten kan du återvinna bioavfall som uppstår under vandringen, men i toaletten som töms med sugtömning får inget annat avfall lämnas än människans egna bioprodukter och wc-papper. Allt överlopps avfall i sugtömningstanken orsakar problem och kostnader i avfallshanteringen.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska 

Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i områden som berörs av begränsningar.

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas i webbutiken för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

För fiske med fångstredskap (nationalparkens vattenområde utanför Koli) krävs utöver fiskevårdsavgiften även Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap för Lieksa nr 7003 (eraluvat.fi). Du kan köpa tillstånden via tfn. 020 69 2424.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp med undantag för områdena med tillträdesförbud.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla 

Cykling är tillåten endast på vägar. På nationalparkens stigar är det förbjudet att cykla på grund av slitage och av säkerhetsskäl.

Andra regler och anvisningar

Bilparkering är tillåten endast på anvisade parkeringsplatser.

Jakt är tillåten endast för bekämpning av skadedjur med Forststyrelsens tillstånd.

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Koli nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Flyga drönare

Det är förbjudet att flyga drönare i Koli nationalpark så att det stör övriga besökare eller vilda djur. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att flyga med drönare ovanför folksamlingar. Särskilt sommartid rör det sig mycket människor i närheten av de högsta topparna i Koli. Läs mer om reglerna för att flyga en drönare(droneinfo.fi). 

Förbjudna aktiviteter i Koli nationalpark

 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Koli ordningsstadga

Ordningsstadga för Koli nationalpark (på finska, pdf, 2.5 mb, julkaisut.metsa.fi), fastställd 18.11.1996.

Högsäsong

Sommarsäsongen börjar vid midsommar och fortsätter till skolstarten. "Ruska"vandrarna anländer, då ruskan (höstfärgerna) är som bäst i september-oktober. Skidsäsongen börjar i medlet av februari och fortsätter till april. Lägerskoleleverna anländer i maj.

I Koli och Koli nationalpark är Ukko-Koli det populäraste området. Här finns de viktigaste utsiktsplatserna samt Kolis naturum Ukko, Break Sokos Hotel Koli och slalombackarna.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen och varningar (ilmatieteenlaitos.fi).

 • För dem som ger sig av på längre turer är det skäl att utrusta sig med en tillräckligt stor vattenflaska ifall man inte kan få vattenpåfyllning t.ex. p.g.a. torra perioder, djuravföring eller bakterier. Det rekommenderas alltid att koka det vatten man tar i terrängen från ytvatte innan man använder det.
 • Innan man ger sig av till Herajärvirundan lönar det sig att försäkra sig om det är möjligt att korsa Sikosalmi med den självdragbara flotten och Herajoki med hjälp av vadvajern. Mer information på sidorna Ajankohtaista Kolilla (på finska) samt på sidan Kolis naturum Ukko
 • I Koli är de olika årstiderna tydligt avgränsade. De varma sommarvädren börjar ofta redan i maj. En klar höst förutsätter varma kläder och grova skor och en regnig höst sakenlig klädsel. Vintern börjar ofta i november och är kall och snörik. Snön smälter i april, och i maj är stigarna fortfarande rätt våta.
 • Några ställen på nationalparkens område förutsätter specialutrustning.
  • De mörka blockgrottorna och -grottsystemen: fick- eller pannlampa, skor med halkfria sulor.
  • Långa vandringsleder: tillräckligt stor vattenflaska, rejäla vandringsskor eller stövlar.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med wc-papper.
 • Då man färdas i Koli nationalpark är höjdskillnaderna betydande. Bergen och stigarna är exceptionellt hala då de är fuktiga, t.ex. efter regn, eller då de är frusna eller då snön smälter. Man bör vara extra försiktig att man inte slinter och förlorar fotfästet då man vandrar på de branta sluttningarna.
 • Vid åskväder är det skäl att undvika att bestiga de skogsbeklädda höjdernas toppar p.g.a. risken för blixtnedslag.
 • Träd på krönet av Ukko-Koli och Mäkrävaara som vajar i mycket tung snöbelastning kan orsaka farliga situationer när snö och trädkronor rasar.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.  Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Koli nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.