Leder i Koli

I Koli nationalpark finns det sammanlagt ca 80 km markerade leder. Ledernas längd varierar mellan 1,5 km och 61 km. En del av lederna är krävande, andra lättframkomliga. Välj rutten enligt din kondition och den tid du reserverat för utflykten. Guiderna i Kolis naturum Ukko hjälper gärna till att planera en lämplig utflykt. Det lönar sig att ha med Kolis utflykts- och servicekarta i terrängen. Koli kallar!

Observera: Kolis bergstoppar och flera andra utsiktsplatser består av svårframkomliga, kala berghällar och är därför ofta hala. På utsiktsplatserna finns inga terrasser eller räck utan de är natursevärdheter, där var och en tar sig fram på eget ansvar.

Parkering

Då man startar utflykten från Ukkos övre gård kan man lämna bilen på parkeringsplatserna P1 (korttidsparkering) eller P2 (långtidsparkering). I Koli by kan man lämna bilen på turistinformationen Kulmakivis parkeringsplats. I Koli hamn och vid Ollilla gård finns det också parkeringsplatser. När man gör en utfärd i södra delarna av nationalparken kan man lämna bilen på Likolahtis, Paimenvaaras, Peiponpeltos, Pirunkirkkos och Seppäläs parkerinsgplatser eller på de breddade ställena vid Rykiniemi och längs Rantatie vägen.  

Sommarleder

  • Det finns många alternativa startpunkter till sommarlederna. De olika ledernas startpunkter presenteras skilt i varje ledbeskrivning.
    • Från Ukkos övre gård intill Ukko naturum startar leder som går över Kolis bergstoppar till södra delen av nationalparken eller via Kolin Uuro till Pielinens strand eller norrut till Koli hamn och Koli by.
    • Koli by och Koli hamn är också populära startpunkter.
    • Från vägen Rantatie och alla parkeringsplatser startar också leder till nationalparken.

Panoramaleder

Rundan runt topparna, 1,4 km rundslinga

Besök naturum symbol. WC i naturum symbol. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café i Koli symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

Vy över skogs- och sjölandskap på en rundslinga.

Vid bar mark, vandringstid cirka 30 minuter.

Om du väljer att ta en trapplös stig är rundslingan till största delen framkomlig också med barnvagn.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Huippujen kierros (Rundan runt topparna), ruttbeskrivning

Ukko-Koli, fram och tillbaka 0,8 km

Besök naturum symbol. WC i naturum symbol. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

Två barn tittar fram bakom grankvistarna.

Vid bar mark, vandringstid mindre än en halv timme.

Leden är framkomlig också med barnvagn fram till Ukko-Kolis trapplösa utsiktsterrass.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, avtag nr 11 bakom Ukko naturum, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Ukko-Kolis ruttbeskrivning

Akka-Koli, fram och tillbaka 0,8 km

Besök naturum symbol. WC i naturum. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

Ett höstlandskap sett från toppen av ett högt berg.

Vid bar mark, vandringstid mindre än en halv timme.

Leden är trapplös fram till berghällarna nedanför Akka-Koli (Tystnadens tempel) och den lämpar sig också bra för barnvagn.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, avtag nr 11 bakom Ukko naturum, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Akka-Kolis ruttbeskrivning

Paha-Koli, fram och tillbaka 1,2 km

Besök naturum symbol. WC i naturum. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

En vandrare sitter bredbent på ett berg. I bakgrunden sjö- och skogslandskap.

Vid bar mark, vandringstid mindre än en halv timme.

Leden är relativt lätt och trapplös.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, avtag nr 11 bakom Ukko naturum, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Paha-Kolis ruttbeskrivning

Sataman polku (Hamnstigen), fram och tillbaka 4,2 km

Besök naturum symbol. WC i naturum. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol. Gästhamn symbol. Båtramp symbol. Billfärjä symbol.

Vid bar mark, vandringstid cirka 1 timme.

Stigen är svårframkomlig på grund av de branta sluttningarna. Leden på andra sidan Ipatti via Vaaralanaho är något lättare.

Startpunkt: Kolis hamn, Rantatie 12, Koli

Hamnstigens ruttbeskrivning

Naturstigar

Kaskirundan, 2,5-5 km

Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Eldplats symbol. Tältningområde symbol. Torrtoalet symbol. Brunn symbol. Café symbol. Gästhamn symbol. Båtramp symbol. Billfärjä symbol. Parkeringsplats symbol.

Skogslandskap vid solnedgången.

På den relativt lättframkomlig basleden (2,5 km) är vandringstiden 1–2 h.

Startpunkter: Basleden är drygt 2 km och leden kan bli upp till 2,5 km längre beroende på vilken startpunkt du väljer. Kortast blir leden om du startar från Koli hamn (Rantatie 12, 200 m längre), längst om startpunkten är Yläpiha (Ylä-Kolintie 39, tot. 2,4 km längre). Du kan också starta från Koli by och först vandra till Mattila (cirka 2 km längre) eller från Ollila parkeringsplats (Ylä-Kolintie 12, 800 m längre).

Kaskirundans ruttbeskrivning

Paimenen polku (Herdens stig), 2,6 km rundslinga

Eldplats symbol. Torrtoalet symbol. Parkeringsplats symbol.

En vandrare på träspångarna i granskogen.

Vid bar mark, vandringstid mer än en timme.

Stigen är krävande på grund av de stora höjdskillnaderna.

Startpunkt: Paimenvaara parkeringsplats längs Kotaniementie.

Paimenen polku (Herdens stig), ruttbeskrivning

Ennallistajan polku (Restaureringsstigen), 3 km rundslinga

Hyresstuga symbol. Eldplats symbol. Tältningområde symbol. Torrtoalet symbol. Parkeringsplats symbol.

Vy över skogs- och sjölandskap.

Vid bar mark, vandringstid mer än en timme.

Stigen är relativt krävande på grund av de stora höjdskillnaderna.

Startpunkt: Pirunkirkko parkeringsplats vid vägen Rantatie i Koli.

Restaureringsstigens ruttbeskrivning

Kolinuuron Kierros, 3,5 km rundslinga

Besök naturum symbol. WC i naturum. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

Vy över skogs- och sjölandskap.

Vid bar mark, vandringstid mer än en timme.

Stigen är relativt krävande på grund av de stora höjdskillnaderna.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Kolinuuron Kierros ruttbeskrivning

Andra rundslingor

Kolis kulturmiljöer, 3 km rundslinga

 Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Café symbol. Brunn symbol. Eldplats symbol. Torrtoalet symbol. Programtjänster symbol. Parkeringsplats symbol.

Kor betar bakom slanstängslet.

Vid bar mark, vandringstid mer än en timme.

Mycket lättframkomlig och delvis lämplig för besökare med barnvagn.

Startpunkt: Koli by, Kulmakivi (turistinformation), Ylä-Kolintie 1, Koli
Alternativ startpunkt: Ollila parkeringsplats, Ylä-Kolintie 12, Koli

Kolis kulturmiljöer ruttbeskrivning

Sommarcaférunda i Koli, 6,8 km rundslinga

Besök naturum symbol. WC i naturum. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol. Gästhamn symbol. Båtramp symbol. Billfärjä symbol.

Kafédisk.

Vid bar mark, vandringstid en dag.

Vandringsleden är till största delen bred och i gott skick, men har betydande höjdskillnader.

Startpunkter: Du kan börja caférundan vid vilket café som helst.

Sommarcaférundas ruttbeskrivning

Mäkräleden, 7,2 km rundslinga

Besök naturum symbol. WC i naturum. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hyresstuga symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol. 

Ett höstlandskap sett från toppen av ett högt berg.

Vid bar mark, vandringstid 3–4 timmar.

Stigen är relativt krävande på grund av de stora höjdskillnaderna.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Mäkräledens ruttbeskrivning

Vandringsleder

Herajärvis runda, 30-61 km

Vandring symbol.

Vy över skogs- och sjölandskap på en rundslinga.

Vid bar mark. För rundslingan i den norra ändan av Herajärvi (35 km) lönar det sig att reservera tre dagar (där den första och sista dagen inte är hela vandringsdagar) och för hela rundslingan på 60 km fyra dagar. 

Herajärvis runda är en krävande och långsam vandringsled speciellt på grund av höjdskillnaderna.

Startpunkter: Flera startpunkter:

Herajärvis runda ruttbeskrivning

Båtrutter

Båtutflykter symbol. Eldplats symbol. Torrtoalet symbol. Tältningområde symbol.

En brygga vid hamnen.

Till Koli hamn leder en farled över Pielinen från Lieksa, från Juga och Nurmes i norr och via Ahveninen från Pielisjoki och Joensuu i söder. Pielinen står i förbindelse med Saimen via farlederna.

Läs mer om båtrutter.

Kanotleder

Paddling symbol.

En person i en kajak.

Paddling i Pielinen kan vara en utmaning för paddlaren på grund av de vidsträckta fjärdarna, men upplevelserna på den sparsamt trafikerade vildmarksliknande sjön ger lön för mödan.

Läs mer om kanotlederna.

Cykelleder

Den riksomfattande cykelleden nr 6

Cykling symbol.

Vägen går genom höstskogen.

Startpunkt: Till landsvägen kommer man från Joensuu - Kajana -vägen (riksväg nr 6) genom att vända mot Ahveninen till väg nr 515, därifrån man ännu tar till vänster.

Läs mer om cykelleder.

Ridleder

Ridning symbol.

Två ryttare på sina hästar. I bakgrunden ett slanstängsel och en röd byggnad vid skogsbrynet.

I Koli arrangerar lantgårdsturistföretaget Paimentupa (paimentupa.fi, på finska) terrängridning på småvägarna på Koli nationalparks område.

Vinterleder

Vintertid kan du bland annat åka skidor, gå med snöskor, vandra och åka slalom i Koli nationalpark. Vinterlederna i Koli nationalpark erbjuder mångsidiga möjligheter till vinteraktiviteter. I nationalparken och dess närhet finns över 50 km underhållna skidspår. Kolis toppar lockar till sig i synnerhet snöskovandrare men man kan gå också utan snöskor längs de hårdtrampade snöskolederna. Som rutter för en vinterutflykt kan man utnyttja säsonglederna och servicelederna. Utförsåkning är möjligt i nationalparkens slalombacke på Ukko-Koli. Den snöskoterled som passerar Koli by går också alldeles i närheten av nationalparken. Aktuella uppgifter om situationen vid eldplatserna samt om vinterleder och leder för underhållsfordon hittar du på sidan Aktuellt i Koli.

Ukko-Koli, fram och tillbaka 0,8 km

Fotvandring symbol. Besök naturum symbol. WC i naturum symbol. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

Vinterskogslandskap och en isbelagd sjö sett från ett högt berg.

Vandringstid mindre än en halv timme.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, avtag nr 11 bakom Ukko naturum, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Ukko-Kolis ruttbeskrivning

Skidleder

Spårkartor som visar när de olika spåren är öppna samt hur krävande och hur långa de är finns att köpa hos de flesta av företagen i Koliregionen. Uppdaterad spårinformation får du från Kolin Matkailuneuvonta tfn +385 45 1387 429. Aktuell spårinformation hittar du på Kolis webbplats (koli.fi, på finska) eller genom att ladda ner en spårkarta (mapline.fi/koli). Kolin Latupooli underhåller spåren. Ansvarig för underhållet av spåren är Hannu Mustonen tfn 0400 204373. Du kan skicka respons om spårens skick till: info(at)koli.fi.

Observera

Vi rekommenderar att folk av säkerhetsskäl åker skidor i de underhållna spåren i området med Kolis toppar. 

Nationalparkens bergsspår, 3 och 7 km rundslingor

Skidning på underhållna skidspår symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Eldplats symbol. Hyrestuga symbol. Parkeringsplats symbol. 

Skidspår löper genom lövskogen.

Skidspåren är inte belysta.

Det tre kilometer långa spåret är lätt. Det sju kilometer långa spåret är svårt och krävande på grund av de branta upp- och nerförsbackarna.

Startpunkt: Ukko-Koli parkeringsplats nr 2 (P2), Ylä-Kolintie 31, Koli.

Nationalparkens skidspår (Vaaraladut), ruttbeskrivning

Belyst skidspår Loma-Koli – Koli – Kopravaara, 22 km

Skidning på underhållna skidspår symbol.

Två personer skidar i spåret.

Upplyst spår. Traditionell stil och fristil. Spåret skidas fram och tillbaka.

Krävande och tämligen krävande avsnitt.

Flera startpunkter: Kopravaara, Jero, Leppäsärkkä, (Ylä-Kolintie 16), Koli by och Loma-Koli. 

Loma-Koli – Kopravaara ruttbeskrivning

Snöskoleder

Koli toppars snöskoled, 1,5 km rundslinga

Snöskoturer symbol. Besök naturum symbol. WC i naturum symbol. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

Fyra snöskovandrare på ett högt berg med ett vintrigt skogslandskap i bakgrunden.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, avtag nr 11 bakom Ukko naturum, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Ruttbeskrivning

Koli toppar–Koli by, 3 km/riktning

Snöskoturer symbol. Besök naturum symbol. WC i naturum symbol. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

Skidspåret går över gårdsplanen.

Startpunkter: Koli by och Kolis naturum Ukkos övre gård, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Koli toppar–Koli by ruttbeskrivning

Snöskoled från Ukko-Koli till stranden av Pielinen, ca 2 km/riktning

Snöskoturer symbol. Besök naturum symbol. WC i naturum symbol. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

En isbelagd sjö sett från hamnen, med skog i bakgrunden.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, avtag nr 11 bakom Ukko naturum, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Snöskoled från Ukko-Koli till stranden av Pielinen, ruttbeskrivning

Utförsåkning

Utförsåkning symbol. Besök naturum symbol. WC i naturum symbol. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

En snowboardåkare åker ner i backen under en solig vinterdag.

Ukko-Kolis slalombackar (koli.fi, på finska)

Av säkerhetsskäl är utförsåkning förbjuden på Kolis toppar utanför Ukko-Kolis slalombackar.

Startpunkt: Backarnas parkeringsplatser, uthyrning av utrustning och biljettförsäljningen finns vid Rinnetupa vid Kolin Rantatie.

Ridleder

Ridning symbol.

En grupp ryttare rider i snön. I bakgrunden björkar utan löv.

I Koli arrangerar lantgårdsturistföretaget Paimentupa (paimentupa.fi, på finska) terrängridning på småvägarna på Koli nationalparks område.

Snöskoterleder 

Snöskoteråkning symbol.

I Koli nationalpark är det förbjudet att åka med snöskoter, inklusive på de öar som ingår i nationalparken. Snöskoterleden går utanför Koli nationalpark från Ahmovaara via Koli by till Pielinen och passerar Koli hamn och Hiekkasaaret. I Koli hamn och vid Rinnetupa kan man parkera snöskotern på isen. Snöskoterleden fortsätter från Koli till Juga och Nurmes och vidare till Lieksa, Eno och Joensuu.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset