Leder i Koli

I Koli nationalpark finns det sammanlagt ca 80 km markerade leder. Ledernas längd varierar mellan 1,5 km och 61 km. En del av lederna är krävande, andra lättframkomliga. Välj rutten enligt din kondition och den tid du reserverat för utflykten. Guiderna i Kolis naturum Ukko hjälper gärna till att planera en lämplig utflykt. Det lönar sig att ha med Kolis utflykts- och servicekarta i terrängen.

Observera: Kolis bergstoppar och flera andra utsiktsplatser består av svårframkomliga, kala berghällar och är därför ofta hala. På utsiktsplatserna finns inga terrasser eller räck utan de är natursevärdheter, där var och en tar sig fram på eget ansvar.

Parkering

Då man startar utflykten från Ukkos övre gård kan man lämna bilen på parkeringsplatserna P1 (korttidsparkering) eller P2 (långtidsparkering). I Koli by kan man lämna bilen på turistinformationen Kulmakivis parkeringsplats. I Koli hamn och vid Ollilla gård finns det också parkeringsplatser. När man gör en utfärd i södra delarna av nationalparken kan man lämna bilen på Likolahtis, Paimenvaaras, Peiponpeltos, Pirunkirkkos, Seppäläs och Rykiniemis parkerinsgplatser och på de breddade ställena längs Rantatie vägen.

Sommarleder

  • Det finns många alternativa startpunkter till sommarlederna. De olika ledernas startpunkter presenteras skilt i varje ledbeskrivning.
    • Från Ukkos övre gård intill Ukko naturum startar leder som går över Kolis bergstoppar till södra delen av nationalparken eller via Kolin Uuro till Pielinens strand eller norrut till Koli hamn och Koli by.
    • Koli by och Koli hamn är också populära startpunkter.
    • Från vägen Rantatie och alla parkeringsplatser startar också leder till nationalparken.

Panoramaleder

Rundan runt topparna, 1,4 km rundslinga

Besök naturum symbol. WC i naturum symbol. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café i Koli symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

Vid bar mark, vandringstid cirka 30 minuter.

Om du väljer att ta en trapplös stig är rundslingan till största delen framkomlig också med barnvagn.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, Ylä-Kolintie 39, Koli.

 

 

Ukko-Koli, fram och tillbaka 0,8 km

Besök naturum symbol. WC i naturum symbol. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

Vid bar mark, vandringstid mindre än en halv timme.

Leden är framkomlig också med barnvagn fram till Ukko-Kolis trapplösa utsiktsterrass.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, korsning nr 11 bakom Ukko naturum, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Ukko-Kolis ruttbeskrivning

 

Akka-Koli, fram och tillbaka 0,8 km

Besök naturum symbol. WC i naturum. Parkeringsplats symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Hotell symbol. Restaurang symbol. Café symbol. Eldplats symbol. Ekopunkt symbol. Programtjänster symbol.

Vid bar mark, vandringstid mindre än en halv timme.

Leden startar från Ukkos övre gård, korsning nr 11 bakom Ukko naturum. Stigen går uppför en svagt sluttande backe med granskog. I korsning nr 12 ska man vika av till höger. Stigen går sedan jämsmed sluttningen. En avstickare till Akka-Koli viker av till vänster och går utmed en bergsvägg, så att man sedan kan ta sig upp på det bergiga krönet från östra sidan.

Leden är trapplös fram till berghällarna nedanför Akka-Koli och den lämpar sig också bra för barnvagn.

 

 

Vandringsleder

Herajärvis runda, 30-61 km, korsar nationalparken och passar för vandringar på flera dagar. Denna vandringsled går i varierande terräng, från lundar med porlande bäckar till karga, bergiga utsiktsplatser och skogsklädda höjder. Herajärvis runda utsågs år 2007 till årets utflyktsmål.

 

Vinterleder

Vinterlederna i Koli nationalpark erbjuder mångsidiga möjligheter till vinteraktiviteter. I nationalparken och dess närhet finns över 50 km underhållna skidspår. Kolis toppar lockar till sig i synnerhet snöskovandrare men man kan gå också utan snöskor längs de hårdtrampade snöskolederna. Som rutter för en vinterutflykt kan man utnyttja säsonglederna och servicelederna. Utförsåkning är möjligt i nationalparkens slalombacke på Ukko-Koli. Den snöskoterled som passerar Koli by går också alldeles i närheten av nationalparken.