En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Koli nationalparks karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Pohjois-Karjala (Norra Karelen), vattentålig karta, 1:25 000, Calazo 2021.
  • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta 1:25 000, Karttakeskus 2020. 
  • Kolis utflykts- och servicekarta, 1:50 000 och 1:20 000, 2016. Kartan kan köpas i Kolis naturum Ukko, Kolis Sale och Kolis turistbyrå.
  • Kolis skidspårskarta, 1:70 000. Kartan kan köpas i Kolis naturum Ukko, Kolis turistbyrå och Break Sokos Hotel Koli.
  • Koli: geologinen retkeikykartta ja opaskirja, 1:20 000 (Koli: geologisk friluftskarta och guidebok, 1:20 000), Geologiska forskningscentralen 2003. Kartor finns till salu i Kolis naturum Ukko och i Geologiska forskningscentralens kontor.
  • Terrängkartor nummer P534 och P532, 1:50 000, Lantmäteriverket 2013.
  • Terrängkartor nummer 4313 08, 4313 09, 4313 10, 4313 11 och 4313 12, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.