Källan i Ikalonaho och brunnen i Jero i bruksförbud

(Uppdaterad 1.10.2020)

Källan i Ikalonaho och brunnen i Jero har satts i bruksförbud. Vattnen kan inte ens användas kokat. För hyresgästerna i Jero och Ikolanaho hyresstugor lönar det sig att ta dricksvatten med sig. Vatten kan också sökas från Koli naturum Ukko.

Vandrare i Herajävi området bör fylla sina vattenförråd vid Koli naturum Ukko och vid behov fylla på förrådet vid Myllynpuro. Vattnet från Myllynpuro behöver kokas före användning. I Kolis backiga och tunga terräng lönar det sig att reservera tillräckligt vatten, så att förrådet inte tar slut under färden. Speciellt på Herajärvis norra rutt finns det ett begränsat antal vattenposter.

Nyheter från Koli

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.