Aktuellt i Koli

Checklista för vandrare

(Uppdaterad 1.10.2020)

  • Dragfärjan vid Sikosalmi betjänar vandrare ända tills vattendragen får ett istäcke. Vi informerar omedelbart då färjan tas ur bruk.
  • Om du planerar att vandra leden Herajärvis runda eller göra någon annan vandring med övernattning är det viktigt att följa väderrapporten så att du packar ner lämplig utrustning. Natt- och dagtemperaturen kan variera mycket och redan nu sjunker kvicksilvret ställvis till närmare nollstrecket nattetid, så du behöver absolut utrusta dig med en varm sovsäck och en rejäl rastjacka. Du kan också behöva skyddande klädsel eller mygghatt för att klara älgflugorna. Kala klippor och rötter kan dessutom vara mycket hala efter regn eller av morgondagg, så se till att du har rejäla kängor på fötterna.
  • Kom ihåg att kontrollera alla tänkbara varningar (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Utmed Herajärvis runda får du fortfarande kranvatten som inte behöver kokas endast från naturum Ukko eller Break Sokos Hotel Koli (sokoshotels.fi) samt från Herajärven retkeilykeskus på Kiviniemi gård (kiviniementila.fi, på Finska). Vi rekommenderar att du kokar vattnet från alla brunnar, källor och naturvatten utmed leden. Det är fortfarande förbjudet att använda vattnet i Jero brunn och Ikolanaho källa.
  • Även i nationalparken får du plocka bär och svamp där du vandrar, men lämna kvar annat naturmaterial, såsom växter, träd och stenar, i skogen. Mer information om etikett i friluftslivet.
  • Kom ihåg att följa coronavirusinstruktionerna, såsom tillräckligt säkerhetsavstånd och god handhygien, när du besöker Koli naturum Ukko. Vi ber dig vänligen skjuta upp besöket till en senare tidpunkt om du har förkylningssymptom. Vår personal använder ansiktsmask i situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd. Vi ordnar inga guidningar inomhus fram till 30.9.2020.

Källan i Ikalonaho och brunnen i Jero i bruksförbud

(Uppdaterad 1.10.2020)

  • Källan i Ikalonaho och brunnen i Jero har satts i bruksförbud. Vattnen kan inte ens användas kokat.
  • Vandrare i Herajävi området bör fylla sina vattenförråd vid Koli naturum Ukko och vid behov fylla på förrådet vid Myllynpuro. Vattnet från Myllynpuro behöver kokas före användning. I Kolis backiga och tunga terräng lönar det sig att reservera tillräckligt vatten, så att förrådet inte tar slut under färden. Speciellt på Herajärvis norra rutt finns det ett begränsat antal vattenposter. 
  • För hyresgästerna i Jero och Ikolanaho hyresstugor lönar det sig att ta dricksvatten med sig. Vatten kan också sökas från Koli naturum Ukko.  

Höstöppettider i Koli naturum Ukko

(Uppdaterad 1.10.2020)

Nyheter från Koli