Källan i Ikalonaho och brunnen i Jero i bruksförbud

(Uppdaterad 1.10.2020)

Källan i Ikalonaho och brunnen i Jero har satts i bruksförbud. Vattnen kan inte ens användas kokat. För hyresgästerna i Jero och Ikolanaho hyresstugor lönar det sig att ta dricksvatten med sig. Vatten kan också sökas från Koli naturum Ukko.

Vandrare i Herajävi området bör fylla sina vattenförråd vid Koli naturum Ukko och vid behov fylla på förrådet vid Myllynpuro. Vattnet från Myllynpuro behöver kokas före användning. I Kolis backiga och tunga terräng lönar det sig att reservera tillräckligt vatten, så att förrådet inte tar slut under färden. Speciellt på Herajärvis norra rutt finns det ett begränsat antal vattenposter.

Nyheter från Koli