Kulturgårdar och -landskap - levande historia

Kulturgårdarna sköts på traditionellt sätt. På åkrarna och i grönsakslanden odlas traditionella inhemska växtsorter och vid gårdarna finns samma husdjur som förr i tiden på landet; hästar och kor, får och höns. Syftet med kulturgårdarna är att bevara sådana växt- och djurarter som är beroende av miljöer som uppkommit genom gammaldags lantbruk, såsom t.ex. ängar och betesmarker. Samtidigt hålls traditionella arbetsmetoder i liv och gamla byggnader i skick.

På kulturgårdarna finns det alltså mycket att se och göra. Bekanta dig men kulturgårdarna och de evenemang de erbjuder, med kulturlandskapen och deras skötsel!

Kulturlandskap rustas även upp med talkoarbete. Talkoläger arrangeras av WWF (wwf.fi, på finska) samt andra samarbetspartner. Tilläggsinformation om talkolägren finns på utflyktsmålens sidor under rubriken aktuellt.

Övriga netsidor

En man klädd i traditionella kläder plogar en åker med en plog dragen av en häst.