Giftiga bär

Bärplockaren bör känna igen också de giftiga bären för att kunna undvika dem. Om man får förgiftningssymptom av bär ska man försöka utreda vilka slags bär man ätit, i synnerhet om man intagit stora mängder bär. När man misstänker att någon ätit giftiga bär ska personen tömma och skölja munnen. Sedan ska han eller hon snabbt ta medicinskt kol blandat i exempelvis vätska. Kolet borde tas så snart som möjligt efter att man ätit giftiga bär, för det hindrar de giftiga ämnena från att upptas i magsäcken.

Ring vid behov Giftinformationscentralen för mer information.

Tilläggsinformation

Se upp för giftiga bär

Nedan upptas också giftiga bär som man bör akta sig för.

Liljekonvalj


Liljekonvaljen är allmän i södra och mellersta Finland men blir allt sällsyntare ju högre upp i landet man kommer. Den trivs i torra och friska moskogar, på åsar, i steniga sluttningar och i lundar. Bären är till en början gröna, senare gula och slutligen orangeröda. Alla delar av växten är giftiga.

 • Symptom och åtgärder
 • Om man har ätit bara några få bär kan man få närmast irritationssymptom i magen. Om man har ätit mycket rikligt med liljekonvaljbär, kan det uppstå allvarliga förgiftningssymptom. Om man har ätit bara ett par bär krävs inga åtgärder, men om man fått i sig större mängder ska man genast ta medicinskt kol. Om det förekommer symptom, ska patienten föras till läkare.
 • Läs mer om liljenkonvalj (luontoportti.com)

Getrams

Getrams är allmän endast i södra Finland och blir allt sällsyntare i mellersta Finland. Den är fridlyst i Uleåborgs och Lapplands län. Getramsen trivs på många slag av växtplatser, såsom på torra bergsbranter och i frodiga lundar. Bären är till en början gröna, som mogna är de mörkblåa och har ett vaxskikt.

 • Symptom och åtgärder
 • Växten är giftig, men om man fått i sig bara en liten mängd bär får man i allmänhet inga symptom.
 • Läs mer om getrams (luontoportti.com)

Ekorrbär

Ekorrbäret är vanligt i nästan hela landet men blir allt sällsyntare norr om Rovaniemi. Arten trivs bäst i lundartade moskogar och är en typart för skogar av harsyra-ekorrbärstyp (OMaT). På hösten mognar de små röda och svagt giftiga bären. Även övriga delar av växten är giftiga.

 • Symptom och åtgärder
  Orsakar irritationssymptom i magen. Den som har ätit av växten ska dricka ett halvt glas vatten. Den som ätit över 10 bär eller motsvarande mängd av andra delar av växten ska ta medicinskt kol.
 • Läs mer om ekorrbär (luontoportti.com)

Besksöta

Besksötan är allmän i södra Finland och på kustområdet. Arten växter i strandsnår, klibbalskärr och vassruggar samt på stränder och impediment. Bären är till en början gröna, senare gulröda och slutligen glänsande röda och äggformade. Hela växten är giftig.

 • Symptom och åtgärder
  Man får i allmänhet bara lindriga symptom om man ätit bär eller delar av växten, exempelvis besk smak i munnen, magsymptom och huvudvärk. Om någon har ätit högst fem bär behöver man inte göra någonting. Den som har ätit mer än detta ska ta medicinskt kol.
 • Läs mer om besksöta (luontoportti.com)

Tibast

Tibast växer i nästan hela landet. Arten trivs i lundartade moskogar, lundar och lundkärr. Hela växten är giftig.

 • Symptom och åtgärder
  Om man sätter tänderna i tibastens skaft, börjar det svida starkt i munnen, tungan och svalget. Redan ett par bär har orsakat obehaglig smak i munnen samt sveda i munnen, tungan och svalget. Därtill har personer som ätit tibastens bär lidit av illamående, magont och diarré.
 • Läs mer om tibast (luontoportti.com)

Druvfläder

Druvflädern är allmän i södra Finland och vanlig ända upp till Uleåborg. Den är en förvildad art och växer nuförtiden i parker, vägkanter och skogar. Den trivs speciellt bra i närheten av utedass och gödselstackar. De röda bären mognar i slutet av sommaren. Växten är svagt giftig.

Skogstry

Skogstryn är allmän i lundar i Tavastland och på Åland men förekommer glest också i lundar i övriga delar av södra Finland och mellersta Finland. Bären är röda, beska och giftiga.

 • Symptom och åtgärder
  Om man har ätit en liten mängd bär, får man i allmänhet inga symptom.
 • Läs mer om skogstry (luontoportti.com)

Brakved

Brakveden är allmän i södra, mellersta och östra Finland men sällsynt i Lappland. Arten växer i frodiga omgivningar längs bäckar, i skogskärr intill vatten och i myr- och skogskanter. Bären är till en början gröna, senare röda och slutligen glansiga och svartvioletta. Alla delar av växten är svagt giftiga.

 • Symptom och åtgärder
  Om man har ätit en liten mängd bär, får man i allmänhet inga symptom.
 • Läs mer om brakved (luontoportti.com)

Trollbär

Trollbäret förekommer i hela landet med undantag av nordligaste Lappland. Typiska växtplatser är friska moskogar, lundar, lövängar och bäckdalar samt källors omgivning. Det giftiga bäret är blåsvart och har ett tunt vaxskikt.

 • Symptom och åtgärder
  Om man har ätit en liten mängd bär, får man i allmänhet inga symptom.
 • Läs mer om trollbär (luontoportti.com)

Trolldruvor

I Finland har vi två trolldruvsarter. Trolldruva är den vanligare av dem och den är allmän i största delen av landet. Röd trolldruva är däremot en mera östlig och nordlig art. Bägge arterna växer i relativt torra lundar, under bergsbranter, längs bäckar och på älvbrinkar. Trolldruvans bär är först gröna, slutligen svarta. Röd trolldruva har först gröna bär, slutligen röda. Båda arterna är giftiga.