Öppet vatten-simning

Öppet vatten-simning är en form av friluftsmotion som bjuder varje simkunnig motionär på lämpliga utmaningar och fina naturupplevelser. Svettiga vandrare tar sig gärna ett uppfriskande dopp i naturliga vatten, men i våra vackra och rena vattendrag går det fint att simma också längre sträckor, motionera och simvandra.

I Finland har 85 procent av sjöarna, 65 procent av älvarna och 25 procent av kustvattnen god eller utmärkt vattenstatus. Med tanke på vattenkvaliteten erbjuder våra vattendrag alltså till största delen säkra förhållanden för öppet vatten-simning. Våra offentliga badstränder och badplatser underhålls och vattenkvaliteten övervakas.

En person som är simkunnig och vill börja simma i öppet vatten ska först träna i bassäng tills simtekniken är relativt bra. Alla simsätt fungerar i öppet vatten, men grodsim, bröstsim och frisim är lämpligast med tanke på vågorna och sikten. Viktigt med tanke på simtekniken i öppet vatten är en bra och avslappnad simställning, långa simtag, flexibel andningsrytm samt förmåga att simma rakt och orientera sig.

En person simmar i tjärnen mitt i barrskogen. Myrväxtlighet finns i förgrunden.

Att simma i öppet vatten är något helt annat än att simma i bassäng och utebassäng. Vänj dig stegvis med att vattnet är öppet och svalt, simma längs stranden, håll ett öga på din form och öka simsträckans längd så småningom. Simning i svalt vatten sätter effektivt fart på kroppsvätskorna och förbrukar mer energi än simning i bassäng, så kom ihåg att äta lämpligt före simturen och sörj för vätskeintaget före och efter simningen.

En person som simmar i öppet vatten är utsatt för vattenfenomen och omslag i vädret samt många gånger också för sjötrafiken. Sikten under vattnet är ofta rätt dålig, medan vind och vågor påverkar simmarens prestation. En nybörjare kan vänja sig med att simma i öppet vatten genom att långsamt simma längs stranden, studera undervattensvärlden och röra vid vattenväxterna. En person som simmar i öppet vatten måste absolut ha förmåga att lugna sig själv, eftersom det är farligt att bli uppskrämd och få panik i vattnet.  

Håll ett öga på algläget och väderprognosen före simturen. Undvik att simma i farleder samt att simma eller gå i land på privata stränder. En person som simmar i öppet vatten låter fåglarna häcka i fred och iakttar förbudet att gå i land i skyddsområden. Genom att skölja av baddräkten och utrustningen efter en simtur undviker man att sprida främmande arter från ett vattendrag till ett annat.

Säkerhetsaspekter

För säker simning i öppet vatten krävs att simmaren har god simteknik, är medveten om sina gränser, planerar, iakttar försiktighet, observerar sin omgivning och vädret samt har framförhållning.

 Simma aldrig ensam i öppet vatten. Det är tryggare att simma tillsammans med någon annan. Simma med en simkunnig kamrat eller en grupp simmare som tränar tillsammans. Man kan också be någon ro eller paddla bredvid sig. Även kamrater som väntar på stranden skapar trygghet, eftersom de kan kalla på hjälp vid behov.

En simmare som vant sig vid öppet vatten-simning börjar ofta söka sig till nya platser för att simma. Vid en främmande strand är det viktigt att ge sig ut i vattnet försiktigt och speciellt försiktig bör man vara när man går upp ur vattnet efter simturen. Svalt vatten och vågor försämrar simmarens balanssinne och medan musklerna är nedkylda efter simturen är det bäst att gå upp ur vattnet i lugn och ro.

En person som simmar i öppet vatten planerar själv sin rutt. Det finns inga officiella markerade rutter för öppet vatten-simning, med undantag för några korta banliknande sträckor eller avsnitt som markerats för evenemang.

Planera rutterna med hänsyn till simmarens kondition och säkerheten. Undvik att simma i farleder och andra områden där folk rör sig på vattnet. Simmaren kan välja att simma genom vacker natur, men också genom kulturlandskap. Mät upp rutten på förhand och planera in ställen där det är tryggt att gå i land om vädret plötsligt slår om. När man befinner sig i vattnet är det svårt att bedöma avstånd, så det är mycket viktigt att planera simturen väl på förhand. Tryggast är rutten om den går längs stranden.

Att simma från holme till holme och från en ö till en annan är kul. Swimrun är en aktivitet där man varvar korta simsträckor i öppet vatten med löpning längs stigar eller markerade leder i terrängen. 

Utrustning

Man kan simma i öppet vatten utan någon särskild utrustning, men det finns utrustning som förbättrar säkerheten och därför rekommenderas just för öppet vatten-simmare. Simglasögon hjälper simmaren att se bättre i vattnet. Särskilda simglasögon för öppet vatten-simning har ett stort synfält och UV-skydd. Sprayer som förhindrar att simglasögonen immar igen finns att köpa.  En färgglad badmössa gör det lättare att få syn på simmaren i vattnet och mössan minskar värmeförlusten från huvudet.

En simmare står med vatten till halsen, simmaren är klädd i simglasögon och simmössa. I bakgrunden finns barrskog.

Många simmare använder våtdräkt när de simmar i öppet vatten. Våtdräkten minskar värmeförlusten, hjälper simmaren att flyta och gör simningen lättare. En våtdräkt behöver inte vara dyr; det viktigaste är att välja en dräkt som sitter bra och är lämpligt tjock. Mössa, handskar och strumpor av neopren underlättar simningen i öppet vatten om vattnet är kallt eller simsträckorna extra långa.

En simboj är absolut nödvändig vid simning i öppet vatten. Simbojen är en uppblåsbar flytande påse, som fästs runt simmarens midja. Bojen flyter obemärkt bakom simmaren. Simbojen gör simmaren mer synlig i öppet vatten och simmaren kan också använda bojen för att vila en stund under simningen. En torrpåse fungerar på samma sätt som en simboj, men beroende på påsens storlek kan simmaren packa ner till exempel mobiltelefon, handduk, kläder, drycker och matsäck i den. Med en torrpåse kan öppet vatten-simmaren simma längre rutter eller simvandra.

Mer information

Liknande grenar

Hälsa från naturen

  • När du simmar i öppet vatten får du uppleva naturen både under och över vattenytan. 
  • Simning är utmärkt motion för andningsorganen och hela kroppens muskulatur. 
  • Det svala vattnet sätter fart på simmarens blodcirkulation och hormonaktivitet.
  • Regelbunden simning i öppet vatten ökar och aktiverar mängden hälsosamt brunt fett, vilket förbättrar simmarens köldtålighet. 
  • Öppet vatten-simning passar många som får allergi- eller andra symptom av inneluften och bassängvattnet i våra simhallar.