Snorkeldykning

Snorkeldykning eller snorkling passar så gott som alla, oberoende av ålder, kön eller fysisk kondition. Vid snorkling behöver man utöver basutrustningen dykarmask, snorkel och simfötter bara måttlig simkunnighet. Man kan lära sig snorkla på kurser (på finska, sukeltaja.fi) som ordnas av Dykarförbundets medlemsföreningar, men man klarar sig också utan kurser.

Man kan idka snorkling under hela den isfria perioden nästan var som helst i våra vatten. Man kan också snorkla utan våtdräkt, men i våra kyliga vatten är det behagligare och tryggare att använda en neoprendräkt. De intressantaste snorklingsområdena ligger i strandvattnen, där det finns vattenvegetation, tång och andra alger och där fiskyngel, ryggradslösa djur och andra småkryp trivs.

Det är tryggast att snorkla i par, eller så att någon vaktar på stranden. När man beger sig ut för att snorkla ska man helst ta med sig en torr handduk och tillräckligt med torra kläder. Man blir lätt kall efter en snorkling. Det är bäst att undvika båtleder, hamnar och livliga båtstränder, eftersom båtförare knappast märker en snorklare i vattnet.

Forststyrelsen underhåller en naturstig för snorklare under vattnet vid stranden av Stora Hästö i Skärgårdshavet under den isfria perioden. För att komma till Stora Hästö måste man ha egen båt eller ordna båtskjuts exempelvis med taxibåt.

En snorklare dyker i det grunda vattnet.