Vänföreningsverksamhet

I enlighet med namnet verkar nationalparkernas vänföreningar till fördel för det naturobjekt som de uppskattar genom att ordna till exempel talkon och evenemang i objektet. En vänförening kan vara vänförening till en nationalpark, men även till exempel till ett skyddsområde, ett strövområde eller ett kulturhistoriskt objekt.

 
Talkoarbetare poserar i ett lantligt landskap under sommaren.
 

Målet med vänföreningsverksamheten är att stärka nätverket av vänner till nationalparken. Via föreningen kan du agera för nationalparkens bästa genom olika evenemang, talkon och fadderobjekt. Vänföreningarna är även aktivt med i utvecklingen av nationalparkerna. För närvarande har nationalparkerna sex vänföreningar. Bekanta dig med verksamheten och kom med!

Har din nationalpark ingen vänförening? Du kan ta initiativet till att grunda en vänförening genom att ta kontakt per e-post till vapaaehtoistoiminta(at)metsa.fi.