Krigshistoriska minnen i gränslandet mellan öst och väst 

Krigshärer har flera gånger marscherat genom Finland, anlagt befästningar, utkämpat strider och uppfört minnesmärken. Runtom i landet har vi otaliga spår av krigen, minnen som Sveriges, Rysslands, Sovjetunionens, Tysklands och det självständiga Finlands trupper lämnat efter sig.

Personer klädda i medeltida kläder vid Raseborgs slottsruiner.

På ställen som var centrala med tanke på trafiken och landets försvar började man bygga slott och i skärgården befästningar. Under förra århundradet anlades under ställningskriget underjordiska skyddsrum (korsun), skyddsgravar, artilleriställningar och förbindelsegångar.

Under tider då fred rått endast under korta perioder mellan på varandra följande krig har det uppkommit framträdande spår av mänsklig verksamhet på finsk mark. Sådana här minnen av dessa dramatiska tider är t.ex. "meddelanden" som hackats i sten och massiva byggnadsverk såsom fästningsanläggningar.

Krigsminnesmärkena är nuförtiden sevärdheter som är fredade enligt fornminneslagen, det gäller såväl den 500 år gamla råstenen från freden i Teusina som artilleriställningarna vid Finska viken från de senaste krigen. Forststyrelsen förvaltar krigshistoriska objekt från hela denna period - minnesmärken som såväl olika krigförande som fredsstiftande parter uppfört.

Hurdana minnesmärken har det bevarats från olika tider? När och hur har de uppstått?

Om krigshistoriska spår i naturen berättas i presentationerna av utflyktsmålen. Information om krigsminnesmärken finns också i helheten som behandlar fornlämningar. Du hittar alla våra utflyktsmål med krigsminnesmärken i webbtjänsten Utinaturen.fi med hjälp av sökblanketten.