Packrafting

En packraft är en lätt och hopfällbar båt för utflykter. Hopfälld tar den bara lite utrymme. Med en packraft kan man röra sig såväl på landbacken som på vatten under en och samma utflykt. Med en packraft kan man paddla på ställen till vilka det skulle vara mycket svårt att transportera en båt eller en kanot. Packraften gör det också möjligt att utnyttja vattenvägar under långvandringar utan att man är helt bunden till vattnen hela tiden. Man kan också ta sig ner för forsar med en packraft med kapell.

En grupp paddlar packraft i en smal älv. I bakgrunden finns en bro som korsar älven.

Packraften påminner om en lätt och spolformig gummibåt. De flesta packraftar är för en person men det finns också modeller för två personer. Det går lätt att ta i bruk en packraft – men det är också lätt att packa ihop den. Man behöver bara fylla den med luft. Det här sker med hjälp av en för ändamålet avsedd pumpsäck, och man behöver blåsa in luft i den bara i slutet av fyllandet då man justerar hårdheten. En hopfälld packraft är lika liten och lätt som ett tält. Det tar bara några minuter att fylla och tömma en packraft.

Man behöver i princip samma utrustning för packrafting som för traditionell paddling. Packraften är ganska liten och begränsar sålunda mängden utrustning man kan ha med sig på utflykten. Utrustningen fästs i allmänhet utanpå packraften, för det finns oftast inget särskilt utrymme för sakerna. En packraft med ett stort lass är högre, ostadigare och mer utsatt för vind. Dessutom skymmer en stor hög med utrustning paddlarens utsikt.

Det är lättare vandra med packraften fäst i en vattentät bärapparat. Kortare sträckor kan man bära den luftfyllda båten på ryggen och i snöiga förhållanden kan den fungera exempelvis som pulka. En kajakpaddel lämpar sig bäst för packrafting, för den går att ta i delar och är lättare ett packa med.

En grupp packrafters bär sina båtar längs en grusväg i skogen.

Finland är fullspäckat med vatten som lämpar sig för packrafting. Det lönar sig dock att undvika öppna fjärdar, eftersom en packraft är ganska långsam och mycket känslig för vindar.

Läs mera

Liknande grenar