Pilkning och mete

Pilkning och mete passar hela familjen. Har man tur kan man både njuta av naturen och få något hälsosamt att sätta på matbordet. Ofta får unga fiskare sina första fångster när de pilkar eller metar.

Ett litet barn vid isfiskehålet.

Pilkning och mete är gratis och omfattas av de allmänna fiskerättigheterna som kan jämföras med allemansrätten. En vanlig pilkare eller metare behöver alltså inget fisketillstånd. Det är ändå inte tillåtet att pilka var som helst. Undantagen är forsar och strömmar i vattendrag med lax- och sikbestånd, där är det förbjudet att meta eller pilka. På speciella platser ska den som vill pilka eller meta ha ett separat tillstånd.

När man rör sig på vattnet och på isen ska man alltid tänka på sin egen och andras säkerhet. På isen måste man alltid tänka på att isen trots att den är tjock på ett ställe kan vara lömsk och svag på andra ställen. Varma kläder och skor är viktig utrustning för vinterpilkare, men det är också isdubbar och förnuft. Det är också bra att följa med väderprognoserna eftersom en pilkare som överraskas av dåligt väder riskerar gå vilse eller bli kall.

Bytet från isfisket ligger på snön.

När man ska pilka behöver man en isborr, ett pilkspö, en pimpel och agn. Det finns många slags pimplar och många olika slags agn. Det vanligaste är att man använder en fluga, fjädermyggslarver, metmask eller konstgjort bete som agn.
När man är ute första gången är det bra att ha någon mer erfaren med sig. I fiskeklubbar finns det till exempel erfarna pilkare som gärna tar med sig en nybörjare ut och ger råd om grunderna i pilkning. Gös får man oftast så fort solen gått upp och lake pilkar man när det skymmer på kvällen.

Vildmarksetikett för fiskare

På ritningen är handen delvis i vattnet och handen håller i en fisk.
Vid Forststyrelsens fiskeplatser följer vi Vildmarksetiketten (eraluvat.fi). Den uppmuntrar fiskare att beakta naturen, andra människor samt fångsten i all verksamhet.