Frivilliga från utlandet

Forststyrelsens Naturtjänster tar emot internationella frivilliga. Internationella frivilliga får i arbetet bekanta sig med den mest fantastiska finländska naturen: nationalparker och andra skyddsområden. Internationella frivilliga deltar i frivilligarbetet genom internationella talkoläger eller långvarigt frivilligarbete.

Under talkona sköts bland annat vårdbiotoper och traditionsbyggnader. Vid ordnandet av internationella talkoläger samarbetar Forststyrelsens Naturtjänster med Internationella arbetslag rf (Kansainvälinen vapaaehtoistyö, kvtfinland.org, på finska). Kontakta dessa organisationer om du är intresserad av internationella talkoläger som ordnas i Finland.

Vid mer långvarig frivilligverksamhet deltar frivilliga i naturvårds- eller underhållsarbete eller i kundserviceuppgifter vid naturum tillsammans med anställda hos Forststyrelsens Naturtjänster. Vi kan bara ta emot några frivilliga för långvarigt frivilligarbete per år. För att en internationell frivillig ska få komma till Finland förutsätts:

  • finansiering för resan till Finland,
  • reseförsäkring,
  • goda språkkunskaper i engelska samt
  • beredskap att arbeta även i utmanande terrängförhållanden.
Om du är intresserad av mer långvarigt internationellt frivilligarbete i Finland, ta kontakt per e-post till vapaaehtoistoiminta(at)metsa.fi.