Fångst av främmande rovdjur i skärgårdens skyddsområden

Hjälpen från jägarna är mycket viktig för skyddet av fågelbeståndet i skärgården. Genom att delta i jakten på små rovdjur kan du gå med i samarbetet med Forststyrelsen, fågelräknare, naturvårdare och andra jägare.

Bild: Forststyrelsen

Mink och mårdhund är arter som brett ut sig i skärgården. Små rovdjur förstör fågelbon och därför har många fågelarter minskat kraftigt. Fångsten av främmande rovdjur har positiva effekter för fåglarnas häckning och fågelbeståndet.


Forststyrelsen, viltvårdsföreningarna och Finlands viltcentral har effektiviserat jakten på mink och mårdhund i värdefulla fågelskyddsområden. Över 30 naturskyddsområden längs den finska kusten har utsetts till fångstområden. Dessa områden är viktiga häckningsområden där man observerat skador orsakade av främmande rovdjur. De flesta är skyddsområden i den yttre skärgården, men det finns också några beträffande fågelbeståndet värdefulla havsvikar och fågelvatten i inlandet.

Hjälp behövs

Eftersom det finns så många viktiga, vidsträckta fågelområden behövs även frivilliga jägare för fångsten av främmande rovdjur. Resultat uppnås genom ett bra och långsiktigt samarbete mellan bl.a. fågelräknare, naturvårdare och jägare. Fångsten av främmande rovdjur har minskat avsevärt allteftersom befolkningen i skärgården minskat och jakten begränsats. Stugägare är också välkomna med i fångstarbetet.

Hur fångsten genomförs

Fångsten följer en på förhand upprättad och godkänd plan, och resultaten samt observationerna rapporteras via ett särskilt system (Oma Riista, oma.riista.fi). Fångsten genomförs med hund och fällor.

Vid uppföljningsundersökningar har man märkt att minkar och mårdhundar rör sig i stora områden i skärgården och att de i början av sommaren söker sig till holmar där fåglar häckar. Det mest effektiva sättet att trygga häckningen är att fånga små rovdjur i två omgångar strax före häckningstiden: då har de gjort sig hemmastadda i egna revir och rör sig inte lika mycket som på hösten. I skärgårdsområdena går man igenom fångstområdena med hund och lövblåsare.

Det är mycket viktigt att frivilliga jägare är med om att utveckla verksamhetssätten tillsammans med Forststyrelsen. Målet är att ta fram en omfattande och långvarig och samtidigt effektiv modell för elimineringen av främmande rovdjur. Fågelintresserade medverkar via den pågående fågeluppföljningen i skärgården.
 
Fångst av främmande rovdjur förutsätter alltid tillstånd. Tillståndet är gratis och villkoren i det fastställs från fall till fall. Tillstånd beviljas endast för fångst av mink och mårdhund. I vissa fall kan tillstånd även beviljas för jakt på räv i yttre skärgården. Mer information om tillstånden finns på www.eraluvat.fi (på finska).

Kom med

Ytterligare information