Fångst av främmande rovdjur i skärgårdens skyddsområden

Hjälpen från jägarna är mycket viktig för skyddet av fågelbeståndet i skärgården. Genom att delta i jakten på små rovdjur kan du gå med i samarbetet med Forststyrelsen, fågelräknare, naturvårdare och andra jägare.

""

Mink och mårdhund är arter som brett ut sig i skärgården. Små rovdjur förstör fågelbon och jagar fåglar, vilket har medfört att många fågelarter minskat kraftigt. Fångsten av främmande rovdjur har positiva effekter för fåglarnas häckning och fågelbeståndet.

Forststyrelsen har effektiviserat jakten på mink och mårdhund i värdefulla fågelskyddsområden. Dessa områden är viktiga häckningsområden där man observerat skador orsakade av främmande rovdjur. De flesta är skyddsområden i den yttre skärgården, men det finns också några beträffande fågelbeståndet värdefulla havsvikar och fågelvatten i inlandet.

Jaktansvariga söks till skärgården

Forststyrelsen söker jaktansvariga till skärgården.

På våren (mars–april) jagar den jaktansvarige själv med egen utrustning i skyddsområdena en mängd som motsvarar en månads arbetsinsats. Den ansvarige samordnar året om de övriga jägarnas (Forststyrelsens frivilliga) jakt i skärgårdsområdet, såväl aktiv jakt som fällfångst, samt stöder jakten utanför skyddsområdena.

Den jaktansvarige fördelar arbetet och det regionala ansvaret mellan Forststyrelsens frivilliga och stöder jakten på främmande rovdjur genom samarbete med bland annat jaktsällskap, jaktvårdsföreningar och viktiga markägare. Den ansvarige är innehavare av Forststyrelsens dispens och utnämner medhjälpare som får använda dispensen, samt sammanställer information och rapporterar om jakten och jaktbytet separat för varje ö i området.

Områden till vars skärgård vi söker jaktansvariga:
1) Lovisa – Ingå
2) Kristinestad – Larsmo
3) Karleby – Kemi

Den jaktansvarige utses genom en öppen ansökningsomgång för en viss tid (2–3 år). Prövotiden för en ny jägare är ett år. Den jaktansvarige får 5 000 euro/år brutto i ersättning + högst 1 500 euro/år i resekostnader. Resekostnader betalas från hamnen, det vill säga kilometerersättning för användning av båt, snöskoter eller terränghjuling + dagpenning för använd tid som börjar och slutar i hamnen.

Vi utgår ifrån att den jaktansvarige har gedigen erfarenhet av jakt på främmande rovdjur i skärgården, utrustning som behövs för att röra sig i skärgården, en tillgänglig tränad jakthund och en reservhund samt samarbetsvilja och god organisationsförmåga. Befintliga nätverk i området räknas som merit.

Mer information får du av naturskyddschef Pekka Heikkilä (pekka.heikkila(at)metsa.fi), 040 831 2874, som också tar emot ansökningar. Skicka ansökan per e-post senast den 14 februari 2021.

Hjälp behövs

Eftersom det finns så många viktiga, vidsträckta fågelområden behövs även frivilliga jägare för fångsten av främmande rovdjur. Resultat uppnås genom ett bra och långsiktigt samarbete mellan bl.a. fågelräknare, naturvårdare och jägare. Fångsten av främmande rovdjur har minskat avsevärt allteftersom befolkningen i skärgården minskat och jakten begränsats. Stugägare är också välkomna med i fångstarbetet.

Hur fångsten genomförs

Fångsten följer en på förhand upprättad och godkänd plan, och resultaten samt observationerna rapporteras via ett särskilt system (Oma Riista, oma.riista.fi). Fångsten genomförs med hund och fällor.

Vid uppföljningsundersökningar har man märkt att minkar och mårdhundar rör sig i stora områden i skärgården och att de i början av sommaren söker sig till holmar där fåglar häckar. Det mest effektiva sättet att trygga häckningen är att fånga små rovdjur i två omgångar strax före häckningstiden: då har de gjort sig hemmastadda i egna revir och rör sig inte lika mycket som på hösten. I skärgårdsområdena går man igenom fångstområdena med hund och lövblåsare.

Det är mycket viktigt att frivilliga jägare är med om att utveckla verksamhetssätten tillsammans med Forststyrelsen. Målet är att ta fram en omfattande och långvarig och samtidigt effektiv modell för elimineringen av främmande rovdjur. Fågelintresserade medverkar via den pågående fågeluppföljningen i skärgården.

Fångst av främmande rovdjur förutsätter alltid tillstånd. Tillståndet är gratis och villkoren i det fastställs från fall till fall. Tillstånd beviljas endast för fångst av mink och mårdhund. I vissa fall kan tillstånd även beviljas för jakt på räv i yttre skärgården.

Ytterligare information