Fångst av främmande rovdjur i skärgårdens skyddsområden

Hjälpen från jägarna är mycket viktig för skyddet av fågelbeståndet i skärgården. Genom att delta i jakten på små rovdjur kan du gå med i samarbetet med Forststyrelsen, fågelräknare, naturvårdare och andra jägare.

""

Mink och mårdhund är arter som brett ut sig i skärgården. Små rovdjur förstör fågelbon och jagar fåglar, vilket har medfört att många fågelarter minskat kraftigt. Fångsten av främmande rovdjur har positiva effekter för fåglarnas häckning och fågelbeståndet.

Forststyrelsen har effektiviserat jakten på mink och mårdhund i värdefulla fågelskyddsområden. Dessa områden är viktiga häckningsområden där man observerat skador orsakade av främmande rovdjur. De flesta är skyddsområden i den yttre skärgården, men det finns också några beträffande fågelbeståndet värdefulla havsvikar och fågelvatten i inlandet.

Fångstmetoder

Fångst av mink och mårdhund sker i huvudsak med en hundgrupp. Hunden lokaliserar det främmande rovdjuret och djuret avlivas. Om djuret gömmer sig kan man skrämma fram det med en lövblåsare. Fångsten koncentreras till våren före häckningsperioden, från islossningen till slutet av april. Fångster under hösten görs från och med augusti.

Fällor används i skärgården som kompletterande fångstmetod för mink. Med dem kan man i allmänhet fånga unga individer på hösten, om en hona som förökar sig efter vårfångsten har blivit kvar i området. I fällorna används i första hand minkens egen lukt eller en doft som gjorts för ändamålet som lockbete. Risken med fällorna för andra djur har minimerats så att fällådorna hålls i skick och lådornas öppningar dimensioneras så att de endast lämpar sig för mink. Vi använder endast de bästa järnmodellerna som omedelbart dödar minken i fällan.