Egenmakt och gemenskap

Utanförskap och ensamhet är numera en utmaning både i städer och avsides belägna trakter. Naturen har konstaterats ha egenskaper som får människor att må bättre även socialt. Närhet till naturen, vistelser och verksamhet i naturen har konstaterats leda till att människor tänker mer positivt om andra människor – och även om sig själva! 

Vandrare på en spång.

Det har konstaterats att det känns trevligare att vara ensam i naturen än i stadsmiljö. Naturen stärker känslan på flera nivåer: känslan av att höra till en grupp, en plats och en större helhet kan förstärkas. En oskriven regel "vid lägerelden" är att det är acceptabelt att vara tysta tillsammans. På så sätt är det lättare även för en tystare person att hitta sin plats i gruppen. 

Naturen som hjälp i ungdomsarbetet

Naturen utnyttjas särskilt i ungdomsarbetet genom äventyrsfostran: man uppmuntrar ungdomarna att gå ut i naturen för att hitta och stärka sina egna kraftresurser. Känslan av egenmakt stärker självförtroendet och tron på de egna kunskaperna. Att lösgöra sig från vardagsrollerna mitt i naturen bidrar till att en känsla av gemenskap uppstår. 

Tre vandrare fotograferar sig själva i ett somrigt älvlandskap.

En vandrare ligger på rygg på en trädstam i en vårlik skog. En hund ligger på marken.

Så här påverkar naturen växelverkan

  • Vi förhåller oss mer positivt till andra människor.
  • Växelverkan mellan olika åldersgrupper underlättas.
  • Känslan av kapacitet och egenmakt stärks.
  • Känslan av att vara en del av en grupp eller en omgivning stärks.

Kom med

Nationalparker och andra skyddsområden erbjuder fantastiska möjligheter till frivilligverksamhet runt om i Finland.