Statens fiskevatten

En tredjedel av Finlands yta ägs av staten. Det är Forststyrelsens vildmarkstjänster som sköter fiskeärendena på statens vatten.

Forststyrelsen säljer tillstånd för fiske, fångsttillstånd och kräftfisketillstånd för de områden man befogar över. Man kan köpa tillstånden i vildmarkstjänsternas webbshop (eraluvat.fi) eller genom att ringa 020 69 2424. Från 2020 kan man också köpa fisketillstånd via den fria Eräluvat-mobiltjänsten. Mer information om olika tillstånd, priser och rekreationsområden finns i vildmarkstjänsternas tidning Tuikki (eraluvat.fi, på finska) som publiceras årligen och på webbplatsen (eraluvat.fi).

En fiskare har en liten fisk på kroken.

Aktuell information om fiske får man från ministeriet och Forststyrelsen samt bland annat från Centralförbundet för Fiskerihushållning (ahven.net) och Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation (vapaa-ajankalastaja.fi).

Vildmarksetikett för fiskare

På ritningen är handen delvis i vattnet och handen håller i en fisk.
Vid Forststyrelsens fiskeplatser följer vi Vildmarksetiketten (eraluvat.fi). Den uppmuntrar fiskare att beakta naturen, andra människor samt fångsten i all verksamhet.