Bli fadder

Bli fadder till en äng eller vårda en bit förhistoria. Forststyrelsens Naturtjänster överlåter fadderobjekt såsom ängar eller små skyddsområden för skötsel till olika föreningar, skolklasser, hobbygrupper och privata personer. Syftet med fadderobjekten är att ge sammanslutningar möjligheten att delta konkret i bevarandet av ett värdefullt natur- eller kulturarvsobjekt. Samtidigt stärks ägarskapet gentemot objektet och de som deltar i vårdteamet får utföra små svettiga handlingar i gott sällskap. 

Talkoarbetare restaurerar en gammal timmerstuga. I bakgrunden en höstlik skog.
 

Forststyrelsens Naturtjänster bjuder även ut kulturarv för adoption i samarbete med Museiverket. Med hjälp av verksamheten Adopt a Monument kan kulturobjekt på statlig mark som är i behov av vård ges för adoption till föreningar, grupper, naturintresserade och sällskap. Vid adoption kan det vara frågan om att hålla ett öga på ett kulturobjekt (till exempel kan ett dykarsällskap hålla ögat på ett vrak), plocka skräp eller att utföra andra små skötseluppgifter. I utbyte får den som adopterar objektet ett personligt band till ett unikt utflyktsobjekt. Verksamheten Adopt a Monument infördes i Finland av Birkalands landskapsmuseum.

Läs mer om fadder- och adoptionsobjekten (på finska):

Om du är intresserad av ett fadder- eller adoptionsobjekt, kan du ta kontakt per e-post till vapaaehtoistoiminta(at)metsa.fi.