Välkommen på talko

I nationalparker och andra naturskyddsområden ordnas talkon för naturens och kulturarvets bästa. På talkon får du utföra konkret och mångsidigt arbete i gott sällskap och fantastiska landskap. De vanligaste uppgifterna är att slå gräs och utföra röjningsarbeten, ta bort främmande arter, reparera gärdsgårdar och fårinhägnader samt renovera traditionsbyggnader. Talkonas längd varierar från en dag till ett veckoslut eller till och med upp till två veckors läger.

En leende talkoarbetare.
 

Dessutom kan du via våra samarbetspartner anmäla dig till talkon som är avsedda för medlemmar i ifrågavarande organisation. Forststyrelsens Naturtjänster ordnar talkon både själv och tillsammans med sina samarbetspartner. Varje år ordnas över 60 talkon på olika håll i Finland. Våra största samarbetspartner är:

Du kan även vara med och ordna talkon genom att kontakta oss direkt per e-post till vapaaehtoistoiminta(at)metsa.fi.

 

 

Nyheter